joi, 23 ianuarie 2020

O nouă apariţie editorială- 2019-Asociaţia Filateliştilor ,, Tomis", Constanţa, o istorie ilustrată a filialei.

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea Filialei judeţene a A.F.R şi pentru că în anul 2020, se sărbătoreşte 30 de ani de la înfiinţarea Asociaţia filateliştilor ,, Tomis”, Constanţa, filateliştii constănţeni sărbătoresc acest eveniment prin realizarea unui ,, Remember”, al activităţilor de-a lungul anilor. În acest context autorii volumului Asociaţia Filateliştilor ,, Tomis”, Constanţa, Gheorghe Stănescu, Gabriel Octavian Nicolae şi Valeriu Avramescu  şi-au propus să ne prezinte primele manifestări filatelice, expoziţii şi târgurile organizate de Ziua Marinei şi cu alte ocazii. Prin acest Remember o să amintesc despre o expoziţie din 2012 care s-a desfăşurat la Muzeul de Artă  Marină şi am participat  cu exponatul ,, Femei celebre de-a lungul istoriei".

De la această expoziţie voi reda cuvintele de deschidere a evenimentului de organizatorii expoziţiei din anul 2012:
Dl Gabriel Octavian Nicolae,
în calitate de preşedinte al Asociaţiei Filateliştilor ,, Tomis" şi vicepreşedinte al Carto-Clubului Român a împărtăşit bucuria realizării acestei expoziţii adresându-se participanţilor mulţumiri:
 ,, Astăzi ni se împlineşte un vis, un vis care a apărut cu mulţi ani în urmă, un vis cu care am trăit în toţi aceşti ani!
Poate părea o expoziţie mică şi poate fi aşa dacă ne referim la un nivel internaţional, dar cu siguranţă este o expoziţie MARE, pentru cei care sunt pasionaţi şi iubesc ilustratele vechi ale noastre, româneşti. Exponatele prezentate vă vor convinge de acest lucru. Evenimentul la care sunteţi invitaţi, acest vis împlinit al nostru, nu ar fi fost posibil fără sprijinul moral, logistic şi mai ales material al partenerilor şi sponsorilor care au făcut acest vis să devină realitate! Le mulţumim din suflet şi tot respectul nostru. Vă preţuim!
Cu emoţie şi cu drag, gândurile mele se indreaptă şi spre cei care ne-au făcut să putem visa în acest moment, maeştri noştri Simion Tavitian şi Viorel Ovidiu Lipovan”.


Dl Serban Drăguşanu, preşedinte al Asociaţiei Filatelice din Bucureşti şi preşedinte al Carto-Clubului Român a completat :
 ,,Ce frumos ! Ce nebunie! Ce frumoasă nebunie! Expoziţia naţională care reuneşte, şi în acest an, tot ce are mai valoros cartofilia româneasă, nu e doar nostalgică amintire despre România de acum aproape un secol, despre viaţa părinţilor şi bunicilor noştri, despre cum era lumea noastră într-o societate normală, bazată pe valori adevărate, într-un echilibru economic, social, politic, moral, ci este şi un necesar apel la memorie care vine să pună, din nou, contemporanilor fundamentalele întrebări ale existenţei noastre pe acest pământ. ,, Cine suntem ? De unde venim? Încotro ne îndreptăm?
Sunt întrebări grave, esenţiale, ale căror răspunsuri se regăsesc, fie şi doar parţial- dar pline de substanţă- pe panourile acestei expoziţii care îşi propune, ca şi la ediţiile anterioare, să ne aducă din nou pe pragul istoriei, să ne pună în faţă o realitate( trecută dar aproape palpabilă) a devenirii noastre de-a lungul unui veac şi mai bine de trai pe pământ românesc.
Imaginile oferite de aceste vechi cărţi poştale ilustrate, adunate cu grijă, păstrate cu sfinţenie, asamblate cu un autentic şi elaborat simţ artistic, dar şi cu fiorul, aproape religios, al dezvelirii unor adevărate moaşte ale trecutului nostru, vin să ne reîmprospăteze memoria, să ne trezească şi întărească fibra naţională, să ne readucă în suflet mândria de afi fost şi de a fi român, să ne descifreze, o dată în plus, mesajul subtil şi sublim al imnului nostr: ,, Deşteaptă-te române” în consonanţă deplină cu alesele vorbe ale poetului nostru tutelar: ,, La trecutu-ţi mare, mare viitor!”
Personal, mă bucur de privilegiul de a fi parte a acestui superb eveniment, mă bucur că sunt contemporan şi prieten cu aceşti oameni minunaţi care-şi expun colecţiile (dar şi sufletele !) întru edificarea, cu uneltele cartofiliei, a încă unui necesar monument al istoriei noastre”.
Din volumul editat de Editura Boldaş, Constanţa 2019, Tipografia Boltibrom, în prima parte aflăm despre filatelia constănţeană că a început din anul 1896, şi atunci la Constanţa apare şi primul grup de filatelişti condus de Dimiter Mincev. La 8 martie 1900 se tipăreşte primul ziar timbrologie şi literar condus de Tudor Mantu. În anul 1927, sub conducerea lui Dimiter Mincev se înfiinţează Clubul filatelic internaţional Dobrogea. Iar la data de 15 iulie 1951 are loc prima Expoziţie Filatelică. În anul 1958 se înfiinţează Filiala regională a A.E.R. şi tot în acest an se deschide prima expoziţie organizată de Filiala A.E.R, iar mai târziu în anul 1961 se deschide Clubul filatelic. Din anul 1990 Filiala judeţeană se transformă în Asociaţia Filateliştilor ,, Tomis”.
Dl Sergiu Găbureac, ne prezintă în acest volum că:
 ,,La  Constanţa există unul din bastioanele cartofiliei şi filateliei româneşti cu rezultate meritorii în promovarea acestor pasiuni cu multiple valenţe documentare: istorice, geografice, arhitecturale, culturale, sportive...Anii „90” ai secolului trecut sunt anii începutului unor mari întâlniri la nivel naţional ale colecţionarilor români prin organizarea, de către nou înfiinţată Comisia de Cartofilie a Federaţiei Filatelice Române.( ..) Au fost ani întregi de întâlnire de suflet cu realizări memorabile ce nu pot fi uitate: expoziţii naţionale şi internaţionale, simpozioane, lansări de lucrări de referinţă pentru carto-filatelia românescă. Ziua Marinei fiind aşteptată de mulţi colecţionari din ţară şi de peste hotare, pentru revederea de la malul mării. (..)”

Dl Mircea Calul preşedintele A.F.R Bistriţa salută la ceas aniversar filateliştii din Constanţa:
,, La ceas aniversar filateliştii secularului burg transilvănean NOSA Bistriţa, salută filateliştii milenarului TOMI-Constanţa. Acest act de cultură, care este filatelia, este în acelaşi timp un liant, în timp , între cei iubitori ai acestui frumos hoby. Legăturile fireşti se leagă vrei nu vrei atunci când pasiunea are rădăcini adânci şi dorinţa de cunoaştere reciprocă trece peste vicisitudini şi distanţe. ..(..)  Legăturile cu filateliştii constănţeni au început odată cu revigorarea AFR la Centenarul  din 1958 şi mai cu seamă la Centenarul Independenţei de Stat al României 1977.  Atunci cei doi preşedinţi Tavitian Simion şi Pop Ştefan au pus bazele unei prietenii şi colaborări reciproce.(..)
Voi filateliştii de la malul mării daţi dovadă de un pragmatism şi o dorinţă nestăvilită de a continua munca începută şi a o transmite viitoarei generaţii de filatelişti.”

Dl Ioan Catană, preşedintele AFR Bacău,  a scris în album câteva cuvinte de apreciere a colaborării celor două filiale ale Federaţiei Filatelice Române:
,,Asociaţiile noastre, filateliştii, colecţionarii în general, au participat la numeroase activităţi expoziţionale, simpozioane şi târguri. Trilaterala Arad-Bacău-Constanţa ce a avut loc şi la Mamaia în anul 1970 s-a constituit într-un exemplu de prietenie şi colaborare între filatelişti.”În acest volum editat mai găsim şi din partea altor colecţionari care au exprimat prin cuvinte colaborările şi aprecierile. 
Dl Francisc Ambruş, comisar al Federaţiei Filatelice Române, aşează pe hârtie, gânduri, emoţii, aprecieri:
,,Invitat în anul 2002 alături de alţi numeroşi colecţionari din ţară să particip la al treilea târg al colecţionarilor organizat de A.F.Tomis Constanţa la Muzeul Marinei Militare, am fost extrem de încântat şi uimit de organizarea şi amabilitatea gazdelor. (....) Îmi aduc aminte cu deosebită plăcere de dl Simion Tavitian, sufletul şi motorul acţiunilor filateliştilor constanţeni şi a tinerei echipe care a continuat ce s-a început. Revista, expoziţiile filatelice sau cartofile anuale, târgurile colecţionarilor, lansările de carte, excursiile pe superbele plaiuri dobrogene, toate astea nu ar fi avut finalitate fără ei: GH. Stănescu, Simion Tavitian, Gabriel Octavian Nicolae, Oana Cornescu şi alţii  care au fost şi sunt motorul acestor acţini.”
 Cu respect, Viorica Hrustovici