duminică, 12 august 2018

Salonul Internaţional de Artă Naivă ”Gheorghe Sturza”, Ediţia a VI-a, Botoşani, 4 – 27 august 2018,


Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani organizează, cu sprijinul Consiliul Judeţean Botoşani, Salonul Internaţional de Artă Naivă ”Gheorghe Sturza”, Ediţia a VI-a, în perioada 4 – 27 august 2018, având drept parteneri U.C.A., Filiala Iaşi şi Muzeul Judeţean Botoşani. Derularea acestei ediţii aduce un element de noutate deoarece reuşeşte să deschidă anul acesta participarea artiştilor naivi din alte ţări. Dacă Gheorghe Sturza a atras atenţia la ”Întâlnirile Internaţionale ale Artei şi Culturii” din anul 1973, de la Lugano, ba mai mult a ajuns să figureze şi în ”Lexiconul Artei Naive Universale”, acum i-a revenit misiunea de a da o altă ţinută acestui salon până acum doar naţional, deschizându-i acestuia calea pe plan internaţional. În acest sens, pe lângă artiştii naivi din România au mai fost invitaţi din Lituania, Cehia, Serbia, Franţa, Ungaria, Polonia şi Israel. S-a urmărit o expunere a diverselor modalităţi de abordare şi o privire mai complexă asupra artei naive şi a evoluţiei acesteia ca fenomen extins, şi nu îngrădit de graniţele stabilite între ţări. Viziunile celor invitaţi de către instituţie denotă preferinţa pentru partea jovială, idilică, pitorească şi figurează la mulţi dintre aceştia ca o notă definitorie. Eposul românesc transpare în multe lucrări şi este exemplificat prin secvenţele pline de haz din comunităţile rurale. Decupajele din natură sunt oaze de paradis, deşi sunt realizate de artişti diferiţi, ajunge totodată să fie personalizate prin opţiunea pentru unele detalii surprinzătoare sau prin ansamblul compoziţional original.  Ocupaţiile tradiţionale denotă esenţa unei civilizaţii agropastorale şi cu naturaleţe se aşează alături de momentele ceremoniale înzestrate cu opulenţă sau cu voie bună, sau cu solemnitate, iar nostalgiile, adeseori, sunt discret ascunse. Hiperbolizarea trimite spre trăirea bucuriei autentice, greu de înlăturat în cazul naturii umane. Grotescul  şi hilarul însoţesc de cele mai multe ori realităţile politice, navigând cu iscusinţă şi impunând în adevăratul sens al cuvântului estetica urâtului.ț ș Trăirile unor arti ti trădează tendin a de evadare, dărâmarea barierelor şi a limitelor se petrece numai într-un plan paralel, plin de magie şi de sacralitate. Se creează un culoar de comunicare cu dimensiunea feerică şi unică a Universului. Expoziţia reuşeşte asemenea unui evantai amplu să cuprindă un mănunchi adorabil de propuneri vizuale şi afective, adresate fiecărui privitor. Vor expune următorii artişti : Cristan BĂDILĂ, Dorina BLĂNARU, Aurica BOBOESCU, Ana BOŢA, Odile BRON, Alina BURINSKAITÉ, Gheorghe CIOBANU, Lucica CIOBANU, Ruxanda CIUPERCĂ, Vernisajul va avea loc sâmbătă, 4 august 2018, ora 12 la Galeriile de Artă ” ŞtefanȘ Luchian” Botoşani.