sâmbătă, 2 iunie 2012

ROLUL EDUCATORULUI IN FORMAREA PERSONALITATII COPILULUI

O r a     de    s t u d i u . 
 ,,Ne nastem slabi , si avem nevoie de putere ; Ne nastem neputinciosi si avem nevoie de ajutor; Ne nastem mărginiţi, si avem nevoie de judecată; Ceea ce ne lipseste când venim pe lume si de care avem nevoie mai târziu, ne este oferit prin educatie". (,,Emille sau despre Educatie” ,J.J. ROUSSEAU) 
,,Copiii sunt mai pătrunşi decât se crede de nevăzutele efecte ale gândirii: ei nu zeflemisesc niciodată o persoană cu adevărat impunătoare, gingăşia necăutată îi emoţionează, frumuseţea îi atrage, pentru că ei înşişi sunt frumoşi, iar între făpturile care se aseamănă se stabilesc legături tainice". (citat din,,Despre copilărie”, BALZAC)
O inimă mare, au desenat cu trupurile lor,copiii de la Grădiniţa nr.9 din Botoşani
din dorinţa de-a exprima că ei sunt ambasadorii iubirii. E un fel de iubire exprimată
faţă de părinţii şi educatoarele lor, faţă de natura ce-i înconjoară. Ei sunt cei care
visează cu ochii deschişi , ei vor armonie, înţelegere şi multă, multă iubire!
Grădinita pare, la prima vedere, doar un loc in care cei mici se distrează, mănâncă si dorm in timpul in care părintii sunt la serviciu, până când acestia vin să ii ia pe micuţi acasă. De fapt, rolul grădinitei este mult mai important, deoarece aici copilul se dezvoltă psihic, isi perfectionează diverse abilităti si invată lucruri care il vor ajuta la scoală. Grădinita este un loc in care orice copil invată să socializeze cu persoane de aceeasi vârstă si află mai multe lucruri decât, dacă, ar sta acasa, mai ales ca micutul se află la vârsta la care mintea sa absoarbe foarte rapid orice Pentru a cunoaşte din activităţile unei grădiniţe mi-am ales tema ,, ROLUL EDUCATORULUI IN FORMAREA PERSONALITĂŢII COPILULUI” Pentru această am ales Grădiniţa nr. 9 din Botoşani. Mulţi ar putea să spună: Ce mare lucru face o educatoare? Da, nu face multe lucruri, dar ceea ce face la face cu sufletul cu dragoste şi dăruire. Trebuie să ai o calitate importantă şi anume să iubeşti pe toţi copiii în mod egal.

Educatoarea este aceea care poată să faca viaţa frumoasă şi senină micuţilor, dar nu singură. Există o reciprocitate. Ei împreună lucrează, comunică, apreciază care sunt mai bune desene. Copiii nu trebuie minţiţi, realitatea trebuie spusă, adevărul trebuie cunoscut iar pe acest suport se poate spune că se pune baza unei vieţii morale. Ceea ce face educatorul este o artă, pentru că prin felul care te ocupi de copiii, ochişorii unui copil poate să-ţi spună într-o zi că eşti ,,zăna bună” sau în altă zi că eşti ,,vrăjitoarea rea”. La grădiniţă, educatoarea devine a doua mamă, care şterge lacrimile copilului, le spune povesti cu zâne, le este prietenă şi asta însemnă profesia de EDUCATOR Pentru a cunoaşte mai multe taine a acestei profesii, am rugat-o pe doamna director al Gradiniţei  nr. 9 să ne spună câteva cuvinte pentru blogul absolut cultural  
http://1-cultural.blogspot.com
Cei trei purceluşi
/Purceluşii stau toţi trei /în coteţ la moş Andrei Groh ! groh ! groh ! râmă tot/ până simt că nu mai pot
                                        Moş Andrei,  văzând ce pot, le-a pus câte-o sârmă-n bot,
  
                                                    In ajun, cel mai frumos/ din coteţ a si fost scos,
                                                     şi-a făcut Mos Andrei fripturică pentru ai săi/
                                                         (poezie din vol ,,Copilarie de lux ,MARIA BACIU)H.V.-De când profesaţi  această profesie de educatoare? 
Doamna director:,,În anul 1980 am absolvit Liceul pedagogic din Botoşani şi am fost repartizată ca educat
oare în Botoşani,deci la 1 sept.2012 voi avea 32 de ani de muncă neîntreruptă în învăţământul preşcolar. Am luat repartiţie la Grădiniţa nr.25 ,fiind prima educatore titulară a acestei unităţi iar după 5 ani am fost transferată în interes de service la Grădiniţa nr.9 unde îmi desfăşor şi astăzi activitatea

Stii ce înseamnă  să fii copil? Inseamnă să crezi în dragoste, să crezi în frumuseţe, să crezi în credinţă. Inseamnă să fii atât de mic încât spiriduşii  să  ajungă  să-ţşoptească  la ureche,  înseamnă  să  transformi  bostanii  îcăleşti şi  şoricei  în  telegari, josnicia în nobleţcăci orice  copil  poartă  o zână naşă în sufletul lui.
                                                                        (,, Cugetări engleze “ , Francis Thompson)
 
H.V.-,,Ce înseamnă pentru dumneavoastră să fii educatoare?                                                    . De ce aţi ales această profesie? 
doamna director,,A fi educatoare mi se pare cea mai nobilă profesie deoarece noi avem de modelat copiii de la cea mai fragedă vârstă , trebuie să îi ajutăm pe micuţi să aibă încredere în noi, având în vedere că despărţirea de familiile lor pentru unii este foarte grea.Consider că noi ,educatoarele suntem furnizori de educaţie pentru copii dar şi pentru părinţi .

De aceea căutăm să fim alături de aceştia , să îi încurajăm , să îi consiliem ori de câte ori este nevoie şi chiar organizăm cursuri pentru părinţi în cadrul Programului “Educăm aşa” ,cursuri pentru părinţii care au copii în unitate cât şi cu părinţi din cartier care s-au arătat interesaţi de aceste cursuri. Pot să spun cu mândrie că mi-am ales această profesie deoarece iubesc foarte mult copiii , posed răbdarea necesară acestei profesii şi mă consider o foarte bună colaboratoare a părinţilor
H.V.Ce metode psiho-pedagogice folosite pe grupe de vârstă?. 
 doamna director:Avem înscrişi 80 de copii care sunt repartizaţi în 3 grupe omogene .Astfel că avem grupa mică ,mijlocie şi grupa pregătitoare .Rolul educatoarei in procesul instructiv-educativ presupune in primul rând transmiterea de noi cunoştinţe pentru copilul preşcolar. Asumarea de către educatoare a acestui rol presupune înţelegerea faptului ca fiecare copil învaţă intr-un mod aparte si are nevoi de cunoaştere diferite. Angajaţi in activităţi de învăţare, copiii sunt încurajaţi sa gândească singuri, sa ia decizii si sa găsească soluţii pentru problemele întâlnite
Ce număr de personal aveţi?

          Doamna director:Avem  un număr de  13angajaţi, din care 6 educatoare ,administrator ,contabil şef ,asistentă medicală ,bucătar ,un muncitor necalificat şi două îngrijitoare.
Pot să spun că angajaţii grădiniţei noastre dau dovadă de un înalt profesionalism , de o bogată experienţă în domeniu şi muncesc cu dăruire .  ,r
Dispunem de un cabinet metodic dotat cu diverse materiale didactice ,atât confecţionate de educatoare cât şi elaborate  de diverse edituri .Biblioteca unităţii dispune de o gamă variată de cărţi cu o deosebită valoare instructive –educativă cât şi diverse auxiliare didactice pentru copii .a declarat doamna Doina Păştinaru, director Grădiniţa nr.9Rolul educatoarei in formarea          personalităţii copilului. 

Prin caracterul său de mediu instituţionalizat,grădiniţa noastră oferă repere specifice în care se  înscrie relaţia educatoare-copil, in procesul educaţional. Deşi împrumută foarte mult din încărcătura afectivă a relaţiei părinte – copil, noua relaţionare cu adultul pe care preşcolarul o face odată cu intrarea in grădiniţă are câteva trăsături aparte:presupune respectarea unor reguli de comunicare si relaţionare cu un adult, altul, decât părintele; este marcată de preocupările explicite ale educatoarei in atingerea finalităţilor instructiv-educative propuse;
este mediată de preocuparea copilului preşcolar pentru rezolvarea sarcinilor didactice;
este influenţata de condiţiile particulare pe care le are instituţia educaţională: spaţiul unde este situată, dotarea, mobilierul, pregătirea cadrului didactic, programul special de instruire si formare. Astfel că se poate spune că Grădiniţa nr.9 este situată într-o zonă centrală a oraşului ,respectiv pe strada O. Onicescu iar clădirea unde funcţionează este tip casă înconjurată de mulţi copaci şi de  spaţiu verde unde copii se joacă cu mult drag.
Posedă mobilier nou specific unei unităţi cu program prelungit. Sunt şase cadre didactice ,titulare ale unităţii care au o foarte bună pregătire profesională şi lucrează cu mult drag , cadre ce se bucură de o mare apreciere din partea părinţilor ,a copiilor şi a altor reprezentanţi ai comunităţii locale. Fiind program prelungit grădiniţa este deschisă între orele 6,00 -18,00 .
Copiilor li se asigură un program  instructiv –educativ conform cerinţelor Curriculumului pentru învăţământul preşcolar ,adaptat la zona în care ne desfăşurăm activitatea cât şi la particularităţile de vârstă ale copiilor. Copiilor li se mai asigură şi  o masă de prânz plus micul dejun şi o gustare la ora 16,00. Educatoarea este repede perceputa de copilul nou intrat in grădiniţă drept un adult semnificativ, in afara părinţilor, pe care nu îl accepta întotdeauna foarte uşor, mai ales ca acest proces se suprapune adesea peste primele situaţii in care copilul se desparte temporar de părinţi. Mediul stimulativ al grădiniţei si experienţa de comunicare in astfel de situaţii a educatoarei facilitează adaptarea preşcolarului la noul sau statut.Educatoarea devine pentru acesta un punct de reper in contextul bogat in provocări al grădiniţei. Copilul se străduieşte sa obţină atenţia si aprecierea educatoarei, accepta fără condiţionări regulile impuse de aceasta si ii recunoaşte autoritatea absoluta. Acest lucru nu înseamnă renunţarea copilului la manifestarea unor trebuinţe fireşti precum: afirmarea de sine, împărtăşirea impresiilor si a unor puncte de vedere personale, nevoia de a avea un anumit control asupra unor situaţii educaţionale si de a-si exersa capacitatea de a alege si de a lua decizii iar aceste nevoi trebuie încurajate si îndeplinite de educatoare ori de cate ori este posibil. 

Rolul educatoarei in procesul instructiv-educativ presupune in primul rând transmiterea de noi cunoştinţe pentru copilul preşcolar. Asumarea de către educatoare a acestui rol presupune înţelegerea faptului ca fiecare copil învaţă intr-un mod aparte si are nevoi de cunoaştere diferite. Angajaţi in activităţi de învăţare, copiii sunt încurajaţi sa gândească singuri, sa ia decizii si sa găsească soluţii pentru problemele întâlnite. Educatoarea este si organizatorul activităţii de joc a copilului, activitate in care se poate angaja uneori ca partener, insa întotdeauna observa, asista si reglează conduita de joc a copiilor. Observarea activităţii ludice este pentru educatoare prilej de cunoaştere a identităţii copiilor, a trăirilor emoţionale si a experienţelor de viata trăite, a calităţii cunoştinţelor, fapt care ii permite adaptarea si diferenţierea modalităţilor de relaţionare individuala cu fiecare copil. Rolul educatoarei in relaţia cu copiii este si acela de mediator al comportamentului copiilor. Activitatea de disciplinare in grădiniţă este de natura pozitiva si implica respectarea de către educatoare a unor principii de baza : formularea regulilor de comportament intr-o maniera pozitiva si implicarea de cate ori este posibil a copiilor in stabilirea regulilor; evitarea diminuării respectului de sine si a motivării, argumentării prin comparaţii intre copii redirecţionarea comportamentelor inadecvate, grija de a nu amplifica sentimentul de vinovăţie si ruşine;utilizarea cu discernământ a recompensei si pedepsei,folosirea cuvântului si a tonalităţii vocii ca instrumente pedagogice.Nu trebuie uitat nici rolul de model pe care educatoarea îl joacă in relaţia cu copilul. Înclinaţia spre imitaţie a preşcolarilor se manifesta si in preluarea rapida si fidela a comportamentelor, limbajului si atitudinilor pe care educatoarea le manifesta De aceea, încrederea in sine, echilibrul psihic, capacitatea de comunicare eficienta, preocuparea pentru comunicarea interindividuala, dinamismul, simţul ordinii si a frumosului, calităţii absolut necesare cadrului didactic se vor regăsi si in personalitatea copiilor.Tot acest ansamblu de relaţionări interpersonale condiţionate de rolurile sociale si facilitate de specificul activităţii din grădiniţa se reflecta in climatul psihosocial al grupei si al instituţiei, cu amprenta sa asupra activităţii si dezvoltării copiilor preşcolari."
  
,,Am identificat în comunitatea locală diverşi parteneri interesaţi de activitatea copiilor în grădiniţă , parteneri cu care am încheiat protocol de colaborare şi am desfăşurat diverse activităţi extraşcolare Spre exemplu , de Ziua Copilului am participat la I.S.U . Botoşani cu copiii de la grupa mijlocie şi grupa pregătitoare ,însoţiţi de cadre didactice ,părinţi şi asistenta grădiniţei , la acţiunea “Ziua porţilor deschise” .Aici a fost organizată o activitate interactivă deosebită la care copiii au participat cu mult drag şi interes.Astfel că li s-a prezentat diverse aparate specifice muncii pompierilor , ca : stingătoare ,foarfece de descarcerare ,drujbă ,mască de gaze etc. Copiii au observat un costum de pompier , modul cum se intervine asupra unui incendiu , cum funcţionează un hidrant şi cum pleacă ambulanţa Smurd în cazul când este solicitată. S-au organizat concursuri pe baza celor observate şi discutate şi s-a discutat pe tema dacă focul este prieten sau duşman. Copiii au fost foarte impresionaţi de activitatea la care au participat şi au înţeles cât de important este ca incendiu să fie prevenit" . a declarat doamna Doina Păştinaru, director de la Grădiniţa nr. 9 Botoşani şi îi mulţumesc mult pentru colaborarea prin care ne-a oferit multe informaţii de ce e bine ca copiii noştri să meargă la grădiniţă.. Vă mulţumesc

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu