joi, 29 noiembrie 2018

,, Salutări din Bacău 2018", autor Ioan Catană, Editura Babel , Tipografia Docuprint.Bacău.

Autor IOAN CATANĂ
 O noua apariţie editorială albumul ,, Salutări din Bacău 2018", autor Ioan Catană la Editura Babel , Tipografia Docuprint. Consultant ştiinţific: Liviu Vasiliu, coperta: Ioan Catană, traducere : Gilda Roşca şi Radu Alexandru Ilie.Imagini din colecţiile:
Ioan Catană, Liviu Vasiliu, Mihai Ceucă.

,,100 de ani de la Primul Război Mondial, dar şi 610 ani de la prima atestare documentară a
oraşului Bacău sunt două repere deosebit de importante, pe care Ioan Catană le-a omagiat cu prezentul album. 
Şi-a făcut aceasta printr-o abordare extrem de originală, din care răzbate un încântător parfum de epocă revolută din existenţa Bacăului.
Unul  din cei mai importanţi filatelişti ai Bacăului (în portofoliul căruia se află un număr impresionant de distincţii interne şi internaţionale pentru exponate de filatelie, maximafilie şi cartofilie) , a strâns într-un buchet aniversar cele mai reprezentative imagini ale Bacăului ( cu o vechime de peste 100 de ani ), realizând un album cu expresivitatea unui documentar cinematografic.
Imaginile derulate cronologic prin cărţile poştale ilustrate, sunt însufleţite atât prin comentariul ,, din ofl”, semnat de Costache Radu ( primar al Bacăului, în două mandate la sfârşitul se. Al XIX-lea şi autorul monografiei  ,, Bacăul între 1850-1900), cât şi prin însemnările admirabil caligrifiate ale celor care au trimis cărţile poştale respective.
A rezultat o lucrare cu valoare documentară şi estetică deosebită ce reuşeşte să  se adreseze în primul rând publicului larg, dar şi împătimiţilor într-ale filateliei, aceştia din urmă putând să respingă uşor orice acuzaţie de calofilie la adresa unui album care subsumează dragostei de Bacău, instrumente dintre cele mai frumoase din aria cartofiliei, istoriei, fotografiei.
,,Salutări din Bacău 2018” este un album frumos, dar şi sincer, ce cuprinde imaginea de mai mult de un secol de Bacău, mai mult de un secol văzut cu inima, dar şi cu ochii lui Ioan Catană, Costache Radu, ale editorilor şi fotografilor care au creat cărţile poştale ilustrate şi ale anonimilor care au dorit să transmită rudelor sau prietenilor că trăiesc sau au trecut prin Bacău, unde ,, s-a.ntâmplat mare dandana”

(Ionel Rusei)Dragă călătorule, poposeşte fie pentru o clipă la Bacău, oraşul de la confluenţa Bistriţei cu Siretul. Vei descoperi o ospitalitate tipic moldovenească. 
Vei trăi momente de magie într-un spaţiu ale cărui valori s-au întegrat şi au completat spiritualitatea românească, vei păşi pe străzi însufleţite de spiritul celor care au trudit cu braţele şi cu mintea cu pana şi cu sufletul. 
Călătorule , noi suntem aici!!!

Ioan Catană s-a născut la data 26 august 1953, este filatelist din anul 1980, în perioada 1990-1999 a îndeplinit funcţia de secretar al Asociaţei  Filatelice ,, Grigore Pascu”, Bacău, membru în comisii de specialitate ale Federaţiei Filatelice Române; iunie 1999-februarie 2003, preşedinte al A. F.,,Grigore Pascu”, Bacău, din 2005 organizator al Clubului ,, Colecţionarii” Bacău pentru elevi şi tineret. Pentru exponatele sale a primit numeroase diplome de onoare şi de excelenţă acordate de instituţii locale şi naţionale, de comitetele de organizarea ale expoziţiilor naţionale; diploma de Excelenţă
 ,, C. Butculescu” şi insigna de aur a F.F.R. 2002; din 2004 desemnat de către Congres, Membrul de Onoare al Federaţiei Filatelice Române; 2008, Academiei Mondiale de Philatelie.

Pentru colecţii exponat şi de studiu a primit numeroase Diplome şi medalii în rang de argint, argint mare, vermeil, vermeil mare şi 18 aur la expoziţiile filatelice interjudeţene şi naţionale. 
La expoziţiile internaţionale europene (FEPA) şi mondiale (FIP) a primit vermeil la ,,BALKANFILA” 89, aur la România – Polonia, 1997; vermeil mare la Polska 2000; argint WIPA 2000 (FIP), Viena; argint la  CYPRUS 2003 (FEPA); argint la ESPANA 2004 (FIP); argint mare la Belgica 2006 (FIP); argint la St. Petesburg 2007 (FIP), Rusia; vermeil mare la România- Luxemburg 2007, Sibiu; argint mare la BALKANFILA 2007, Turcia; UNESCO, 2007, Paris; aur la PHILA la  FERPHILEX  2010, (FEPA), Germania , aur la PHILA NIPON la PHILATAIPEI (FIP) 2016 şi multe altele diplome.

Este autorul  multor publicaţii pe teme filatelice cum ar fi câteva: ,, Bacău, file de istorie poştală” partea I până la 1872 iar (în manuscris partea a II).
,, Catalogul întregurilor poştale dedicate judeţului Bacău”2002 (în manuscris); ,, Salutări din Bacău”, 2008; ,, Catalogul întregurilor poştale dedicate judeţului Bacău”, 2018,( în manuscris); ,,Bacău, Poşta feroviară, 1870-1910”, 2016;