vineri, 31 mai 2013

Trupul si sangele Domnului sarbatorita de credinciosi catolici in orasul Cracovia- Polonia 30--mai -2013

Corpus Christi (în germană Fronleichnam), în trad. "Trupul lui Cristos", este o sărbătoare romano-catolică introdusă inițial în anul 1246 pe teritoriul Principatului episcopal Liège, apoi, în anul 1264, la nivelul întregii Biserici Romano-Catolice. Procesiunea de Corpus Christi are loc anual la 60 de zile după Paști, adică în prima zi de joi de după Duminica Sfintei Treimi, corespunzătoare celei de-a doua zi de joi de după Rusalii.
Credincioșii romano-catolici poartă în procesiune o hostie consacrată, ca semn al prezenței lui Isus Cristos în mijlocul lor.
Aici in Cracovia, in a doua joi dupa Rusalii, a avut loc aceasta 
sarbatorire  prin slujba la biserica si pelerinaj in comunitatea de unde este biserica.

 Rusaliile,denumirea sărbătorii vine din limba latină (rosalia) şi celebrează Coborârea Sfântului Duh asupra Bisericii, la 50 de zile după Paşte. 
De Rusalii este comemorată coborârea Sfântului Duh asupra Sfintei Fecioare, a ucenicilor lui Isus din Nazaret şi a celor care erau atunci la Ierusalim.
Potrivit scrierilor Noului Testament, acest eveniment a avut loc în ziua Rusaliilor evreieşti (Șavuot), la 50 de zile de la învierea lui Isus. De aceea, sărbătoarea creştină mai poartă denumirea de Cinzecime. Evanghelistul Luca, în “Faptele Apostolilor”, istoriseşte momentul în care Duhul Sfânt, sub chipul unor limbi de foc, a umplut de darurile sale pe apostoli, pentru început aceştia căpătând marea putere de a grăi în limbi străine, necunoscute de ei până atunci. 

Spre mirarea multor oameni aflaţi în Ierusalim, cei doisprezece au început să facă cunoscută învăţătura Mântuitorului către neamuri, în diferite limbi, deşi aceşti ucenici erau ştiuţi de mulţi dintre cei prezenţi ca fiind evrei simpli, în nici un caz preocupaţi de învăţarea limbilor străine.

 “În Vechiul Testament, Rusaliile sunt, la început, o sărbătoare agricolă de bucurie, în care se oferă pârgă din roadele pământului, numită şi «Sărbătoarea săptămânilor». 

In fata altarului amenajat la aceasta casa preotul binecuvanteaza credinciosii
Mai târziu, ajunge o aniversare a Legământului, care fusese încheiat la 50 de zile de la ieşirea din Egipt. Și Rusaliile creştine au legătură cu Alianţa, fiind o sărbătoare a încheierii lăuntrice a Noului Legământ al harului şi iubirii, prin coborârea Sfântului Duh. Rusaliile reprezintă şi consacrarea solemnă a Bisericii întemeiate de Isus Cristos. Duhul Sfânt nu este dăruit numai Bisericii în ansamblu, ci şi fiecărui creştin în parte, cu darurile sale.
 Minunea Rusaliilor de la Ierusalim se continuă în Biserică, aducând rod în taina Sfântului Mir. De aceea, Rusaliile sunt şi o 
 sărbătoare de mulţumire pentru harul Mirului.
Altar amenajat pe strada de enoriasi catolici


 pr. Alois Moraru: spune despe aceasta sarbatoare
Papa Paul al VI în enciclica "Mysterium fidei", din 3 septembrie 1965, notează: "Biserica catolică îşi arată cultul de adoraţie faţă de Sacramentul Euharistic nu numai în cursul Liturghiei, dar şi în afara celebrării ei, păstrând cu cea mai mare grijă Ostiile consacrate, prezentându-le venerării solemne a credincioşilor creştini, purtându-le în procesiune spre bucuria mulţimii creştine... Din această credinţă deosebită s-a născut şi sărbătoarea «Trupul şi Sângele Domnului», care, în special, prin strădania slujitoarei lui Dumnezeu, fericita Iuliana de Mont Cornillon, a fost celebrată pentru prima dată în dieceza de Liege, iar înaintaşul nostru Urban IV a extins-o la întreaga Biserică".
Într-adevăr, originile îndepărtate ale acestei sărbători trebuie căutate în acea înflorire excepţională a evlaviei euharistice care se constată după anul 1100. Mai aproape în timp, aceste origini le găsim în revelaţiile fericitei Iuliana, superioara mănăstirii Mont Cornillon , de lângă Liege, în Belgia (1193-1258). Prima vedenie a avut-o în 1208. Fiind în extaz în timpul rugăciunii, a văzut luna strălucind de o lumină candidă, cu excepţia unei porţiuni, unde o linie întunecoasă părea că o deformează; Dumnezeu i-a dat de înţeles ce înseamnă această vedenie: în Biserică lipsea o solemnitate în cinstea Preasfântului Sacrament. Ioan de Lausanne, duhovnicul fericitei Iuliana, a consultat mai mulţi teologi renumiţi, în special pe doi: pe Hugo de Sancto Caro şi pe Iacob Pantaleon, arhidiacon de Liege, cu privire la această vedenie, de la care a primit o judecată favorabilă; drept care a insistat pe lângă episcopul de Liege să introducă în dieceza sa o sărbătoare în cinstea Sfântului Sacrament. Episcopul a căzut de acord: a fixat această sărbătoare în joia de după duminica Sfintei Treimi, în acel an 1246 celebrând-o el însuşi pentru prima dată.
Între timp arhidiaconul Hugo a ajuns cardinal şi delegat papal pentru Flandra; a confirmat sărbătoarea şi a prescris-o clerului şi episcopilor din teritoriul de jurisdicţie.
La puţin timp Iacob de Pantaleon, arhidiacon de Liege şi confident al fericitei Iuliana, urcă pe tronul pontifical sub numele de Urban IV (1261-1264). Desigur că nu a uitat de «festum Eucharistiae», sărbătoarea pe care el o susţine cu căldură, dar se părea că momentul potrivit pentru a o extinde la întreaga Biserică întârzia să sosească. Ceea ce l-a determinat în cele din urmă să o facă, se pare că a fost o veste pe care a aflat-o pe când se afla la Orvieto; o minune petrecută într-o localitate vecină, la Bolsena. Un preot în călătorie care era muncit de îndoieli cu privire la prezenţa reală a lui Cristos în Sfânta Euharistie, celebrând într-o zi Sfânta Liturghie în biserica sfânta Cristina din localitatea amintită, a văzut Ostia consacrată prefăcându-se în carne, din care curgea sânge viu; sângele a pătat corporalul, altarul şi câteva pietre din pardoseală. Papa a voit să vadă acest corporal. I s-a adus cu mare solemnitate la 19 iunie 1264. Papa a hotărât ca acest corporal să rămână la Orvieto, ceea ce i-a determinat pe orvietani să construiască admirabila catedrală în care este păstrat şi astăzi. Peste puţină vreme, impresionat de această minune, la 11 august 1264, pe când se afla la Orvieto, papa a publicat Bulla "Transiturus de hoc mundo", prin care stabilea pentru întreaga Biserică sărbătoarea Corpus Domini. Însuşi papa a celebrat cel dintâi sărbătoarea acolo la Orvieto, cu o solemnitate ieşită din comun. Sărbătoarea s-a răspândit rapid în întreaga Biserică, fiind primită pretutindeni cu entuziasm.
Documentul lui Urban IV prin care se instituia sărbătoarea «Corpus Domini» nu stabilea şi o procesiune cu Sfântul Sacrament pentru această zi. Totuşi, documentul o sugera sau chiar o presupunea. Nu a fost nici o intervenţie pontificală care să prescrie procesiunea; cu toate acestea, ea a fost introdusă în Germania, Franţa, Italia şi celelalte ţări creştine dintr-un impuls spontan al pietăţii poporului; fervoarea cu care poporul lua parte la ea era impresionantă. Era punctul cel mai strălucitor al sărbătorii. Zelul clerului, credinţa înflăcărată a poporului, dărnicia conducătorilor au pus peste tot ceea ce au avut, la dispoziţia regelui măririi, spre a-i face cît mai triumfală trecerea pe străzile oraşelor şi satelor. La acest cortegiu triumfal, în rândurile maselor compacte de credincioşi se aflau nobilii, principii, regii.
La început, Sfântul Sacrament era purtat în procesiune în pixide de argint sau în relicviare împreună cu relicvele pentru care fuseseră confecţionate, dar adaptate în aşa fel încât să se poată vedea Sfânta Ostie. După ce s-a interzis ca Sfântul Sacrament să fie purtat împreună cu moaştele, s-au confecţionat monstranţe special din aur, pietre preţioase şi cristal. Aceste monstranţe prin formele variate, arta şi bogăţia materialelor sunt monumente de o frumuseţe şi valoare excepţională. Monumentale erau uneori şi dimensiunile lor; astfel cea din Genova folosită şi azi e purtată pe rând de opt preoţi.
De regulă procesiunea începea dimineaţa după Liturghie şi dura foarte mult. Pe traseu se făceau mai multe opriri la diferite biserici sau altare construite în acest scop. Uneori la aceste opriri aveau loc mici montaje: recitări de poezii sau reprezentaţii ale unor texte biblice. În Germania unde era dinainte obiceiul de a se face procesiuni la câmp cu Sfântul Sacrament, noua procesiune a îmbrăcat un caracter de binecuvântare a câmpiilor şi a holdelor, cântându-se ca un exorcism, la patru staţiuni diferite începutul celor patru Evanghelii.
Actualele norme liturgice referitoare la această solemnitate prevăd următoarele: "În Joia Sfântă şi în solemnitatea Trupului şi Sângelui Domnului, poporul creştin este chemat să cinstească în mod deosebit, prin adoraţie, Sacramentul minunat al Euharistiei". Iar cu privire la procesiunea euharistică: "Printre procesiunile euharistice iese în evidenţă, prin importanţă şi semnificaţie în viaţa pastorală a parohiei sau a oraşului, cea anuală din solemnitatea Trupului şi Sângelui lui Cristos, sau din altă zi mai potrivită din preajma acestei sărbători. Se cuvine, prin urmare, ca acolo unde împrejurările actuale o permit, iar procesiunea poate să fie cu adevărat un semn al credinţei şi al adoraţiei poporului, ea să fie menţinută conform dispoziţiei dreptului."
"În cazul unui oraş mare, când necesităţile pastorale recomandă acest lucru, cu aprobarea Ordinariului locului, se pot organiza alte procesiuni în cartierele principale ale oraşului. Acolo unde în Solemnitatea Trupului şi Sângelui lui Cristos nu e posibil să se facă procesiune, e bine să se facă o altă celebrare publică pentru tot oraşul sau pentru principalele cartiere, în biserica catedrală sau în alte locuri potrivite. În locurile unde această sărbătoare nu este de poruncă ea este transferată în prima duminică după Sfânta Treime".
Denumirea de Joia Verde, este o denumirea populară care s-a născut datorită unei celebrări care constă în construirea de altare în căsuţe din crengi verzi, sau împodobirea altarelor cu multă verdeaţă, acolo unde urmează să se facă o procesiune cu Preasfântul Sacrament. În mod deosebit în localităţile rurale, credincioşi se adună cu o zi înainte pentru a construi altare adăpostite de construcţii din lemn acoperite cu multă verdeaţă şi flori. Femeile creează podoabele care presupun covoare, icoane, mese şi ţesături artizanale. În localităţile mai mari, fiecare parte a localităţii se străduieşte să împodobească cel mai frumos locul unde va trece procesiunea cu Preasfântul Sacrament. În faţa preotului care poartă Ostensorul cu Preasfântul Sacrament, copiii, care în acel an au primit Prima Sfântă Împărtăşanie, aruncă flori, îmbrăcaţi fiind în hăinuţe albe.

joi, 30 mai 2013

DIN ISTORIA VIENEI- AUSTRIA - CROAZIERA PE DUNAREViena (în germană Wien, în maghiară Bécs) este capitala Austriei. Oraşul este situat în extremitatea răsăriteană a acestei republici federale, în landul (regiunea autonomă) Viena, şi este traversată de Dunăre. Regiunea autonomă Viena este, cu cei aproape două milioane de locuitori ai săi, ce reprezintă un sfert din populaţia totală a Austriei, al zecelea oraş ca mărime din cadrul Uniunii Europene.

Viena este un important centru politic internaţional (datorită neutralităţii postbelice a Austriei şi situării în partea centrală a Europei), unde îşi au sediul organizaţii de primă mărime, ca:


Organizaţia Naţiunilor Unite(ONU), Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi alte diverse agenţii, între care: Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică. Această agenţie îşi are sediul, alături de cel al ONU, într-unul dintre complexele aşa-numitului centru UNO-city, aproape de Dunăre. Cotat fiind drept al patrulea oraş pe plan mondial, cu o populaţie pe atunci de două milioane de locuitori, Viena era depăşită doar de Londra, New York şi Paris. La sfârşitul primului război mondial capitala Austriei a pierdut un sfert din populaţia sa.
La propunerea Republicii Austria, centrul vechi al oraşului Viena precum şi castelul Schönbrunn, mărturii vii ale domniei familiei imperiale de Habsburg, au fost trecute de UNESCO pe lista monumentelor patrimoniului mondial


Oraşul s-a născut datorită unei tabere din armata romană, care s-a instalat aici pentru a controla provincia Pannonia, si cu această ocazie au fost construite unităţi diferite, printre care Legio X Gemina, din anul 106 până în secolul al patrulea. Zona a mai fost ocupată de popoarele germanice în timpul lui Graţian şi Teodosie I. Carol a cucerit oraşul în secolul al nouălea şi botezat cu numele Ostmark . În timpul Evului Mediu, Viena a fost un aliat important al Vaticanului şi punctul de aprovizionare cu arme şi livrări în cruciadelor (de exemplu, Richard Inima de Leu). Viena a devenit capitala din 1556 şi importanţa acesteia a fost sporită cu extinderea a văii Dunării. A devenit un nucleu în Europa prin construirea de importante creatii arhitecturale şi muzicale. După înfrângerea Austriei, în 1809 Franţa şi Austria au devenit aliaţi, prin căsătoria lui Napoleon cu Marie Louise, fiica împăratului din Austria. Mai târziu are loc înfrângerea lui Napoleon în final, şi aceasta este sărbătorită la Congresul de la Viena, care a convocat conferinţa internaţionale, în scopul de restabilire a frontierelor din Europa. Reuniunea a avut loc de la 1 octombrie 1814 la 9 iunie din 1815, care permitea Austriei să păstreze o mare parte din teritoriul său, în ciuda faptului că sa aliat cu Napoleon, şi, ulterior, Viena, prin intermediul cancelarul Metternich, a devenit punctul central al politicii pe continentul european în următorii 30 de ani. În 1938, ţara a fost invadată şi, ulterior, anexată de nazişti Germaniei. Anexarea, cunoscut sub numele de Anschluss, Datorită lui Leopold Figl şi Raab Julius a avut loc semnarea Acordului de la Moscova, şi Austria a recâştigat independenţa la 15 mai din 1955, iar Viena a devenit din nou capitala Republicii Austria. De atunci Austria a devenit cartierul general al agenţiilor internaţionale, cum ar fi OPEC, UNIDO, AIEA, IIASA, printre altele, ceea ce face Viena in capitala a treia a Naţiunilor Unite de la New York şi Geneva, astfel încât să puteţi vedea astăzi o comunitate mare internaţional, în special în 4-lea arondisment de la Viena (Wieden) provenite din corpuri lor diplomatice. Din 1995 face parte din Uniunea Europeană şi ţările Schengen.

PALATUL HOFBURG -VIENA-AUSTRIATimp de mai bine de 600 de ani, Hofburg a fost resedinta suveranilor austrieci. De-a lungul timpului, a fost dezvoltat ajungand unul dintre cele mai importante centre din istoria europeana. De aici au condus Habsburgii incepand cu secolul al XIII-lea, la inceput ca domnitori ai tinuturilor austriece, din anul 1452 ca imparati ai Sfantului Imperiu Roman, si in final ca imparati ai Austriei din anul 1806 pana la sfarsitul monarhiei in anul 1918.Initial a fost o fortareata in secolul al XIII-lea, iar Palatul Hofburg a fost extins de fiecare imparat

In imagine Congresul delegaţii Congresului de la Viena după o pictură a lui Jean-Baptiste Isabey-care a avut loc aici la Viena (1 noiembrie 1814 - 9 iunie 1815), conferinţă a statelor europene desfăşurată la sfârşitul războaielor napoleoniene cu scopul de a restaura ordinea conservatoare existentă înaintea izbucnirii Revoluţiei Franceze, prin restabilirea vechilor regimuri absolutiste, şi de a înlătura, prin stabilirea de noi graniţe, urmările ocupaţiei franceze în Europa.


Complexul asimetric se intinde pe o suprafata de 240.000 metri patrati si este impartit in 18 aripi, 19 curti interioare si 2.600 de camere in care aproape 5.000 de oameni inca mai lucreaza sau locuiesc.
In camerele de la Hofburg, de-a lungul secolelor, Imparatul Iosef al II-lea a pus la punct programul revolutionar al reformei.


Initial a fost o fortareata din secolul al XIII-lea, iar Palatul Hofburg a fost extins de fiecare imparat. Complexul asimetric se intinde pe o suprafata de 240.000 metri patrati si este impartit in 18 aripi, 19 curti interioare si 2.600 de camere in care aproape 5.000 de oameni inca mai lucreaza sau locuiesc. .
In camerele de la Hofburg, de-a lungul secolelor, Imparatul Iosef al II-lea a pus la punct programul revolutionar al reformei, . . Astazi, aici se afla birourile presedintelui federal, ale ministrilor si cel al secretarului de stat al Austriei. Hofburg gazduieste si o parte din Biblioteca Nationala a Austriei.
.Aici au fost tinute receptii si baluri impresionante iar Imparatul Franz Iosef a primit in audienta oameni de seama. Astazi, aici se afla birourile presedintelui federal, ale ministrilor si cel al secretarului de stat al Austriei. Hofburg gazduieste si o parte din Biblioteca Nationala a Austriei.
Palatul Hofburg trebuie vizitat de oricine doreste sa descopere lumea fascinanta a Habsburgilor