miercuri, 18 decembrie 2013

,, Armenii în istoria şi viaţa oraşului Botoşani", autori Stefan Iovanesian si Gheorghe Median    ,,Împrejurările care i-au determinat pe armeni să-şi părăsească ţara lor de origine şi să ia drumul pribegiei au fost prin natura şi violenţa lor. Invaziile străine, cataclisme naturale, trecerea de sub o stăpânire străină sub alta, au făcut ca o parte din populaţie să plece.        Primul popas l-au făcut pe ţărmul nordic al Mării Negre, Caffa,(în sudul Crimei, renumit centru negustoresc,veche cetate şi port-locul unde se întâlneau drumurile orientale cu cele de la Baltică şi nordul Rusiei.    Pe la 1418, se pare că au fost 3000 de familii armeneşti, care au fost acceptate de Alexandru cel Bun de a se aşeza în cele mai importante oraşe ale Moldovei.    Armenii au venit în Moldova, din ţinuturile poloneze, aşezându-se mai întâi în Suceava, Siret, Rădăuţi. Nicolae Iorga aprecia că ,,Botoşanii ar fi rămas pentru totdeauna satul descendenţilor lui Botoş, dacă nu i-ar fi avut pe armeni”. Armenii au constituit primul element alogen care s-a alipit românilor aici, la Botoşani.  
    Cei veniţi la Botoşani, ca şi cei din celelalte târguri ale Moldovei erau negustori şi din acest motiv s-au aşezat în apropierea iarmarocului. ”. Şi-au amplasat prăvăliile şi atelierele deţinând monopolul comerţului. Locuinţele au fost construite în apropierea Bisericii ,, Sfântul Gheorghe”. Iarmarocul sau ,,târgul vitelor” era chiar centru târgului, zonă cuprinsă între cele două ctitorii ale Doamnei Elena Rareş. Bisericile ,, Sfântul Gheorghe” şi ,,Uspenia” 
     Intre secolele XVII - XIX armenii din Botoşani s-au bucurat de o administraţie proprie. Aveau comunitatea lor de şoltuzi, pârcălabi şi reprezentanţe în consiliile locale. Epitropia, adică administraţia oraşului, se alegea din jumătate români şi jumătate armeni.      Dispunând de o putere economică deosebită, armenii din Botoşani şi-au construit două frumoase biserici: Biserica Sf. Maria, construită în 1350 şi Biserica Sf. Treime, ridicată în 1785. In prezent, aceste lăcaşe de cult se află pe Strada Armeană. 
    Strada armenească găzduieşte şi astăzi numeroase case având o valoare arhitecturală certă, aceasta fiind de altfel una dintre virtuţile Botoşaniului. Majoritatea lor datează din sec. XVIII, înscriindu-se în arhitectura medievală, un bun exemplu fiind casele Falinschi, Ibrăileanu, Maximovici, Chiriac sau Costeschi - cu beciuri mari şi pridvoare bogat decorate. 
      Existenţa celor două parohii armeneşti în Botoşani începând cu sec. XVIII denotă şi că numărul armenilor era mare. Astfel, din documentele existente în arhiva noastră a reieşit că în anul 1809, în timpul Arhiepiscopului armean Grigore Zaharian de la Iaşi, cea mai mare comunitate armenească din Moldova era la Botoşani, cu 428 de familii - aproximativ 1300 / 1400 de suflete. Treptat, numărul armenilor din Botoşani a scăzut, astfel încât în 1940 nu mai erau decât 160 de persoane. Astăzi numărul de cotizanţi ai Bisericii Sf. Maria este de 60 (...). Majoritatea persoanelor mature şi în vârstă au studii medii şi superioare: 20 sunt absolvenţi de liceu şi 12 absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ superior. Vechea aşezare a armenilor fiind în relaţii foarte strânse cu populaţia autohtonă, s-a produs un lent proces de românizare. Traiul laolaltă cu celelalte etnii din zonă şi mai ales căsătoriile mixte au favorizat şi înlesnit procesul de împământenire, de includere a unui procent din populaţia armeană în marea familie românească. Armenii din Botoşani, mulţi dintre ei în vârstă, nu fac caz de originea lor etnică, însă nu îşi reneagă trecutul". 


Cu ocazia aniversării a 1700 de ani de la adoptarea creştinismului ca religie de stat în Armenia şi 600 de ani de la înfinţarea primei Arhiescopii Armene de la Suceava, prof. Ştefan Iovănisean, împreună cu prof. muzeograf Ghe. Median, au editat o carte, în care şi-au propus să prezinte despre istoria etniei. Cartea editată de Comunitatea Armeană din Botoşani, se adresează tuturor celor care doresc să cunoască începuturile istorice ale Comunităţii Armene în oraşul Botoşani, despre tradiţiile sale creştineşti. 
,, Armenii în istoria şi viaţa oraşului Botoşani"


,,Dintre minorităţile noastre, armenii sunt aceia care s-au încadrat mai bine în obligaţiile lor de cetăţeni, s-au romanizat şi niciodată n-au avut o atitudine provocătoare, ci totdeauna aceaşi recunoştinţă făţă de ţară ospitalieră care i-a primit. 
Niciodată nu a cerut vreun drept bazat pe vechimea lor. Armenii nu sunt străini în casa noastră. Veniţi în ţara noastră acum 900 de ani, ei s-au cufundat complet cu noi, fiindcă după noi, sunt locuitorii cei mai vechi ai ţării"
( Vlad Bănăţescu, ,, Armenii în istoria şi viaţa românească", Bucureşti-1938)

Lansarea celui de al cincilea volum ,, Case armene din Botoşani”la Biblioteca Judeţeană ,, Mihai Eminescu”, Botoşani, secţia Biblioteca Etniilor.


După terminarea slujbei la biserica ,, Sfânta Maria”, am participat la lansarea celui de al cincilea volum ,, Case armene din Botoşanila Biblioteca Judeţeană ,, Mihai Eminescu”, Botoşani, secţia Biblioteca Etniilor.
 Evenimentul a avut loc în prezenţa unui numeros public pe lângă cei care au participat la slujbă au mai fost prezenţi Traian Apetrei, directorul Teatrului ,, Mihai Eminescu” Botoşani, Cornelia Viziteu, directorul Bibliotecii Judeţene, Lucica Pârvan, directorul Muzeului Judeţean Botoşani dr. prof Dan Prodan, şi mulţi iubitori a culturii armene.Prezentarea volumului ,, ,,Case armene din Botoşani” şi alocuţiunile au fost susţinute de prof. Gh. Median, prof. Dan Prodan şi dr. Corneliu Filip.


Doamna bibliotecară Ana Teletin a prezentat o expoziţie de carte şi fotodocumentară ca dovadă a vieţii armenilor la Botoşani.

,, Biblioteca Judeţeană Botoşani cuprinde o secţie cu carte tipărită dedicată  minorităţilor naţionale.

Astăzi este un eveniment deosebit pentru armeni, pentru bibliotecă şi oraşul Botoşani. Azi 14-decembrie-2013, armenii sărbătoresc Sfântul Iacob cu hramul bisericii  ,, Sfânta Maria”.

Biblioteca este mândră că are aşa oaspeţi de seamă, majoritatea, fiind  pentru prima dată în spaţiul  bibliotecii, iar pentru oraşul Botoşani este important pentru că,  comunitatea armeană din Botoşani va lansa un volum care face parte dintr-un proiect mai laborios istoriografic ,, O istorie ilustrată a oraşului Botoşani locuit de armeni” , care a fost structurată în zece cărţi”.


Apoi doamna Cornelia Viziteu, director a Bibliotecii ,, Mihai Eminescu”, din Botoşani, a spus:
,, Biblioteca Judeţeană este onorată de această frumoasă întâlnire, într-o zi luminoasă pentru comunitatea armeană. Ne simţim împreună de altfel,   în spaţiul multicultural Botoşănean, care a fost un model etnic de convieţuire exemplară şi nu numai de-a lungul secolelor, această multitudine de etnii a dat caracterul special spiritual al ţinutului Botoşanilor. Biblioteca noastră încearcă şi reuşeşte nu numai prin această secţiune a bibliotecii etniilor şi prin toate activităţile pe care le desfăşoară să trăim într-o oază de spiritualitate, un loc unde cartea, informaţia şi educaţia să fie la ele acasă. Într-o lume foarte grăbită şi dornică de bucurii materiale, aici la bibliotecă noi rămânem într-adevăr slujitori ai spiritualităţii.
Salut pe doamna Viorica Popa, sufletul comunităţii armenilor, bibliotecară de o viaţă şi în prezent îşi dedică timpul în continuare cultului armean.
În această zi minunată este prezentă cu această carte şi bineînţeles cu domnul Florin Egner care are timp să se preocupe de această comunitate care înseamnă mult pentru Botoşani”.


    Volumul ,, Case armene din Botoşani” , face parte dintr-un număr de lucrări prin care aflăm din istoria comunităţii armenilor din Botoşani, fiind considerată cea mai veche comunitate ajunsă pe teritoriul României. 
    Autorii cărţii Florin Egner , fost primar al oraşului (2000-2004) şi Viorica Popa fostă bibliotecară la Biblioteca Judeţeană ,, Mihai Eminescu” Botoşani, fiind urmaşii unor familii importante armeneşti din Săveni  şi Botoşani şi- au propus să ne prezinte despre comunitatea armenească care a contribuit la dezvoltarea oraşului Botoşani şi implicit să ocupe un rol important în România, prin completarea arhitecturală a ansamblului urbanistic, cu edificii în diferite domenii de activitate, unele existente iar altele care au fost dărâmate rămânând doar în fotografii, desene şi în memoria botoşănenilor. 
     Autorii, urmând motto-ul autoasumat ,, Prin armeni descoperim istoria oraşului” au grupat clădirile armeneşti, dispărute sau încă existente, după criteriul geografic şi al utilităţii publice.
      Ei sunt iniţiatorii şi realizatorii unui proiect istoriografic ,, O istorie ilustrată a oraşului Botoşani locuit de armeni” , care a fost structurată în zece cărţi.
Până acum au fost editate 4 volume  la Tipografia Mediator, Botoşani.
-1. Primul volum ,, Istoria comunităţii armenilor din Botoşani (perioada 1045-2012)
-2. Al doilea volum ,, Biserica armeană din Botoşani”
-3. Şcoala armeană din Botoşani”
-4. Cimitirul armenesc din Botoşani” şi acum sunt în pregătire alte volume despre comunitatea armeană.

    Cărţile care au fost editate şi vor apărea în viitor au la bază o muncă imensă de cercetare din arhiva generoasă cu multe documente ale comunităţii armene. În patrimoniul comunităţii se află multe obiecte şi artefacte printre altele steagul pictat al Armeniei.
   Autorii şi-au propus să prezinte despre migraţia armenilor, ocupaţiile acestora, într-un cuvânt despre ,, istoria armenilor pe parcursul aproape unui mileniu începând de la primul exod al poporului armean spre Europa 1045 până-n prezent.
 Cartea ,,Case armene din Botoşani”, conţine şase capitole.
    Autorii structurează ansamblurile şi casele armeneşti în:
,, Mahalaua armeană”, ,, Mahalaua Sf. Gheorghe” apoi arhitectura urbană prin ,, Centrul comercial al Târgului vechi”, şi ,, Zona rezidenţială” aici făcând parte clădiri vechi cum au fost Teatrul, Judecătoria, Şcoala, Spitalul.
    Casele ridicate de familiile armeneşti sunt dovada gusturilor armenilor în ceea ce priveşte stilul architectonic.
    Trebuie reţinut şi aspectul că între  români şi armeni a fost o relaţie frumoasă de comunicare aşa cum rezultă dintr-un discurs al avocatului Cristea Ciomac, fost primar al Botoşanilor ,, În Botoşani a existat  o comunicare cu totul remarcabilă între români şi armeni. Armenii locuitori ai Botoşanilor s-au considerat în primul rând botoşăneni. Ei nu au avut nici cămin naţional nici restabiliri de făcut în Asia sau aiurea. Prin cultura primită, prin educaţiune, prin afecţiunile definitive ce îi leagă, ei fac parte integrantă din frumoasa Ţară Românească”
Primul capitol prezinţă –despre aşezarea armenilor în Botoşani- ca o primă dovadă  a descoperirii  unei monede din vremea lui Ramon al III-lea Argyros, împăratul Bizanţului care a ocupat Armenia. Această descoperire de  arheologi,  în preajma actualului teatru ,, Mihai Eminescu” şi biserica armeană ,, Sfânta Maria”, reprezintă dovada  primilor negustori care au trecut prin Botoşani la migraţiile din anul 1045.


 Din acest volum autorii consemnează:
,,Majoritatea caselor care s-au păstrat până astăzi, au fost construite de armeni în Botoşani între anii 1786-1928. Perioada începe şi se termină cu construirea a două edificii emblematice de către comunitatea armeană din Botoşani. În 1786 s-a construit Şcoala armeană iar în 1928 a fost dată în folosinţă Casa comunităţii armene. Anul 1930 a însemnat în recesământele locale, dar şi în documentele păstrate în arhive, o ieşire din primul plan al rolului acestei comunităţi locale”


Sărbătoarea Sfântul Iacob la Biserica Armeană cu hramul ,, Sfânta Maria" din Botoşani-14-decembrie 2013
În fiecare an, ca şi anul acesta cu ocazia sărbătoririi Sfântului Iacob din Madzpan, , la Biserica Armeană cu hramul “Sfanta Maria” din Botosani,  pe data de 14-decembrie 2013, a avut loc Sfânta Liturghie,  slujbă  oficiată de Datev Hagopian, Arhiepiscopul Bisericii Ortodoxe Armene din România, impreună cu preotii bisericilor armene din Botosani, Suceava si Bucuresti. La slujba au participat armeni din Botosani, Suceava, Iasi, Bacau si Bucuresti, oaspete de seama fiind Hamlet Gasparian, ambasadorul Armeniei la Bucuresti.                                                                                                      

La slujba de rit armean, au mai participat   enoriaşii din comunitate  dar şi  personalităţi botoşănene: Dănuţ Huţu,  director al Directiei pentru  Cultura şi Patrimoniu Cultural National Botosani , Tamara Ciofu, deputat PSD, Doina Dreţcanu, vicepresedinte al femeilor social democrate la nivel naţional, Gh. Median, muzeograf Muzeul Judeţean Botoşani,  dr. prof. Dan Prodan şi mulţi invitaţi iubitori ai culturii armene.


După  slujba de binecuvântare a credincioşilor au fost  împărţite pachete oferite de dl Zarug. Am fost şi eu curioasă ce conţin aceste pachete şi i-am solicitat dlui Florin  Simion Egner câteva lămuriri: care a declarat 
,, Slujba de spovedanie şi împărtăşanie la armeni diferă de slujbele de rit creştin ortodox prin faptul că preotul citeşte  un pomelnic cu păcatele celor care urmează să se spovedească fie în limba armeană sau în limba română. Acest pomelnic are un număr de 40 de păcate, unele de care nici nu ne dăm seama că există.  În acest pomelnic de vină  înaintea lui Hristos se regăsesc toate prin care recunoşti că ai păcătuit, iar preotul prin harul său spune: ,, vă absolv de această vină”. Apoi urmează împărtăşania enoriaşilor. Postul nu este riguros la armeni. Zile de post sunt miercuri şi vineri când  se evită carnea”.
H.V. Domnule Florin Egner spuneţi-mi despre aceste pachete pregătite pentru a fi împărţite participanţilor la slujba de rit armean.

Florin Simion Egner: “Astăzi este sărbătoarea Sfântul Iacob.  La 1344 a fost o ciumă adusă de tătari si au murit foarte multi armeni. Se spune că, in noaptea dinspre Sfântul Iacob, un armean a visat că, dacă vom face supa noastră traditională – supa armenească care  este o supă de mirodenii cu lipii -, si va fi sfintită de preot apoi va fi împărţită tuturor fie  bogat, sau sărac, nu vor mai muri si va prospera comunitatea. Si asa s-a intâmplat. În procesele verbale ale conducerii Epitropiei din perioada 1850-1860, se menţionează cu ocazia sărbătorii madach-lui, armeanul pe numele…… a adus un bou … a fost fiartă supa .. şi oferită   credincioşilor…. De peste 600 de ani, in ziua de Sfântul Iacob sărbătorim madach-ul. Sărbătoarea madach-ului,  inseamnă jertfirea unui animal pentru a-l mânca împreună cu toată comunitatea, pentru sănătate.  Boierii şi cei mai înstăriţi donau bisericii pentru aceasta sărbătoare câte un bou, un vitel, şi  saci de făină cu care se faceau lipii” a spus dl Florin Egner. Despre sărbătoarea madach-ul
http://www.araratonline.com/sarbatoarea-madach-ului-la-botosani/

Despre biserica ,, Sfânta Maria” , se poate spune că este  de religie Armeano-gregorian, din datele care le deţine arhiva, aceasta a fost construită în anul1350, când în judeţul Botoşani erau 420 de armeni. A fost reclădită în 1795 şi renovată în 1832. Stilul architectonic al bisericii este Neobizantin. În arhiva bisericii se găsesc cărţi religioase specifice armenilor.

 accesati link-ul care ofera informatii din istoria bisericii
DIN ACTIVITATILE COMUNITATII

Expoziţia de Broderii şi covoare armene din sec. XVIII –XX, realizată de Viorica Popa împreună cu Muzeul Judeţean sectia de Etnografie din Botoşani. În prezenţa invitaţilor, P.S. Episcopul Datev Hagopian a făcut o extinsă prezentare a comunităţii armene din Botoşani, a vechimii şi tradiţiei bisericii armene botoşănene.marți, 17 decembrie 2013

Interviu cu doamna profesor Eufrosina Costeschi la varsta de 91 de ani- Botosani

Prof Eufrosina Costeschi n. 03-09-1918
Tata comerciant şi mama : casnică
A avut 3 fraţi şi o soră.
A făcut şcoala primară în Botoşani la şcoala nr. 2 de pe strada Dragoş Vodă.
Studii: În perioada 1942-1947, a urmat cursurile la Universitatea A. I. Cuza, Facultatea de Filologie, Sectia franceză principal şi română secundar
Prima repartiţie , ca profesor de română şi la o clasă franceză a fost în 1947-1948 la Liceul Comercial Botoşani, care era situat lângă Biserica Armeană. Între anii 1948-1950, a fost profesoară la Şcoala nr. 2 de pe strada Dragoş Vodă.
În anul 1950, a fost numită ca profesor de română la Şcoala Medie Tehnică de Drumuri şi Poduri, ce aparţinea Ministerului de Construcţii, fiind prima şcoală medie tehnică, înfiinţată pe acest profil..Această şcoală avea sediul la Liceul A.T. Laurian, etajul II şi a funcţionat între anii 1949-1955 În anul 1955 s-a desfiinţat din lipsă de spaţiu. În anul 1951, a fost numită director adjunct al şcolii până în 1955. În anul 1955-1956, a fost profesor la şcoala nr. 5, de lăngă gară Între anii 1956-1962- a fost profesor la şcoala nr. 3, de lăngă Biserica Sf. Spiridon.
În perioada 1962-1964, a fost profesor de română la Liceul M. Eminescu şi Şcoala de Muzică
Din anul 1964-1973, a fost profesor de limba franceză la Liceul Laurian
În anul 1973, s-a pensionat.


Am întrebat-o pe d-ra profesor despre satisfacţia profesională. Dumneaei mi-a răpuns:
,,Fostul meu elev, Mihai Mălaimare, în calitate de vicepresedinte al Organizatiei Judetene PSD - Botosani, ca parlamentar PSD şi preşedinte al Departamentului pentru cultură, culte, învatamânt,ştiinţă, pe data de 29 noiembrie 2001 şi dl primar Florin Egner, în semn de respect pentru activitatea noastră de dascăli mie şi doamnei Carmen Simionescu şi dlui profesor Aurel Dorcu, ne-a acordat titlu Cetăţean de Onoare al municipiului Botoşani
H.V. Ce înseamnă pentru dumneavoastră titlul de cetăţean de onoare al oraşului Botoşani?
Profesor Costeschi,, mi s-a oferit în anul 2001, titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Botoşani, care înseamnă pentru mine preţuire şi recunoştinţă şi le mulţumesc celor care nu au uitat de mine”
Unul din foştii elevi a declarat: 

,, Un om care s-a dăruit total pentru elevi”

,, A fost mamă spirituală” alt fost elev: ,, Timpul ni-l oferea nouă elevilor, nu i-a mai rămas timp să-şi întemieze o familie”
Am rugat-o pe doamna profesor să-mi spună căteva cuvinte despre domnia sa:
Prof Costeschi ,, Nu am avut viaţă personală, toată dragostea de pedagog am oferit-o copiilor ( elevi atunci), dovadă că acum la vârsta de 91 de ani mă vizitează mulţi din foştii elevi, precum se vede din fotografie. 

M-am implicat în viaţa educaţională a elevilor mei cu multă dăruire”

,,In această casă unde locuiesc de când m-am născut, aici pe strada Armeană, în această casă cu peretii groşi unde iarna tine rece, foşti mei elevi ştiind că am nevoie de o sumă mare de bani pentru terminarea instalaţiei de gaz necesară încălzirii casei, s-au oferit să-mi împrumute. 
                                    Foştii mei elevi la mine acasă.            
             Fotografie în 1988. În fotografie intâlnire cu foşti 
            elevi al Şcolii Tehnice de Drumuri promoţia 1952

Dintre aceştia au fost:
domnul Mihai Boicu, dl Paul Artimon, dl Dumitru Panait, dna Gabi Stoicescu şi 
dl Mihai Ionescu. 

La următoarea întâlnire care are loc anual, ultima sâmbătă din luna iunie, am avut emoţia de-a mă vizita foştii mei elevi şi la dorinţa mea de-a restitui suma împrumutată, s-au exprimat că ,,o mamă spirituală merită sprijinul moral şi material de la copiii ei spirituali". Gest, care îmi dă prilejul să-mi exprim recunoştiinţa şi să le mulţumesc public. Fiecare dintre foştii mei elevi merită această recunoştiinţă, deoarece eu sunt aceea care prin comunicarea lor mă fac să nu mă simt singură şi izolată. 
Le multumesc mult!"
Centru vechi in 1931 unde erau magazinele
fratilor Costeschi
MAGAZIN UNIVERSAL,
GALANTERIE, CONFECŢII -
PROPRIETARI ,, FRAŢII COSTESCHI"


Am rugat-o pe d-ra profesor Eufrosina Costeschi să-mi spună căteva cuvinte despre acest magazin
Dra E.Costeschi:
,,Tatăl meu, armean, a venit în oraşul Botoşani în anul 1917. La început a fost ucenic la un magazin, apoi şi-a deschis propriul lui magazin. Pe data de 10 mai ,, Ziua Regelul" în acest magazin se organiza expoziţii anuale, unde erau prezentate rochii şi accesorii de lux. Acestea erau aduse de peste graniţă. Clientela magazinului erau din aceia care îşi permiteau să cumpere articole de lux. Cu toate aceste la acest magazin se mai vindea produse pe datorii. Datornicii erau înregistraţi într-un registru".

Întâlnire la 57 de ani de la terminarea şcolii

D-ra profesor E. Costeschi: 

,,Ziua de 27 iunie-2009, mi-a adus emoţii deosebite nu numai pentru că mi-am revăzut foştii elevi, dar şi pentru că am trăit clipe pe care nici un condei nu le poate exprima" , .. Sper să fie ,, va un ar urma" ca să pot reînvia momente de neuitat din anii 1950-1955" 
Le mulţumesc tuturor!

Biblioteca Jude­ţeană „Mihai Emi­nescu” din Botoşani pe data de 25 mai-2009, a organizat expoziţia „Şcoa­la românească în epoca modernă şi contem­po­rană. Contribuţii ale das­călilor botoşe­neni”. Cu acest prilej s-a inau­gu­rat galeria profesorilor de seamă din Botoşani din care face parte şi profesoara Eufrosina Aneta Costeschi, profesoara Carmen Simionescu, profesorul Aurel Dorcu.
dl Conţac a declarat:
,,În clasele I-IV, l-am avut ca învăţător pe distinsul şi regretatul domn Micu Gheorghe. Apoi, în clasele V-VII, am beneficiat de învăţătura celor mai distinşi profesori, Eufrosina Costeschi şi Aurel Dorcu, pe care-i salut cu tot respectul de care sunt în stare şi le doresc bătrâneţe uşoară."
interviu si articol publicat Viorica Hrustovici pe data de 25/06/2009
pe blogul emancipareafemeii.blogspot.com

vineri, 13 decembrie 2013

Conferinţa Filialei Teritoriale a Femeilor Liberale Botoşani 7 decembrie 2013


Am participat la Congresul organizaţiei femeilor din cadrul PNL,  care s-a desfăşurat în Sala Mare a teatrului ,, Mihai Eminescu”, Botoşani, la invitaţia doamnei Cătălina Lupaşcu, viceprimar Botoşani, pentru care îi mulţumesc mult.
Am fost invitată pentru că doamna viceprimar cunoaşte că ani de zile,  eu, în calitate de membră a Asociaţiei Filateliştilor Botoşani şi membră a UNIFERO ( Uniunea Internaţională a Femeilor Române, presedinta fondatoare doamna Smaranda Livescu), în această calitate şi de pensionară eu promovez condiţia feminină, valorile feminine în expoziţii naţionale şi internaţionale, pentru care am primit multe premii, medalii pentru exponatul cu tema ,, Femei celebre de-a lungul istoriei”, care , este un mod de exprimare prin material filatelic a istoriei feminine, începând din perioada antică până-n prezent perioada contemporană. Exemplu:Una din expozitie organizata la Palatul Parlamentului în anul 2012 .
       Cele 500 de personalităţi feminine din  70  de ţări, sunt modele reprezentative din toate domeniile de activitate: medicină, sport, politică, educaţie, cercetare, arte vizuale,  aviaţie, literatură. Sunt primele laureate al importantelor premii, ca dovadă că femeile au avut şi au un rol important în societate în viaţa de zi cu zi.
Marx spunea: ,, Gradul de civilizaţiei a unei societăţi se măsoară prin locul pe care  ii rezervă femeii”.
    Avînd aceleaşi preocupări ca şi organizaţia de femei  OFL Botoşani, în a exprima şi susţine egalitate de şanse pentru femei, dovadă prin însă acest exponat al meu,  că ele, femeile,  sunt capabile şi pot face aceleaşi activităţii ca şi bărbaţii. M-am alăturat cauzei, motiv pentru care am scris acest articol cu privire la desfăşurarea şedinţei, prin discursurile ţinute  de invitaţii şi participanţii, pentru promovarea femeii.
Şi nu numai,  eu,  mai public pe blogul http://1-cultural.blogspot.com
     Despre Botoşaniul cultural, expoziţii, lansări de carte, muzee, tradiţii populare, etnografie cât şi despre activităţile unor persoane care pun mult suflet, muncă în ceea ce fac.
Deasemenea am publicat din istoria feminină, prin exponatul meu de carte postala si material filatelic.   Accesati 
sau
Mă bucur  că pot să prezint femeia din perioada interbelică, postbelică, dar şi despre femeia contemporană, cea care o iubim, respectăm pentru ceea ce este ea ca mamă, soţie, bunică, femeie politiciană, medic, profesor, poliţistă.
MIHAELA MIROIU - ,,DESPRE FEMEIA ROMĂNĂ 
Cunoscuta doamnă Mihaela Miroiu, profesor univesitar, a editat cărţi de filozofie feministă, de teorie politică feministă, de etică, studii de gen, cultură civică, filozofie, politologie. 
 ,, CE INSEAMNĂ SĂ FII FEMEIE IN ROMÂNIA DE AZI?” ( …) 

înseamnă să trăieşti în medie cu şapte ani mai mult decât un bărbat. să traversezi tranziţia fără crize atât de grave de nonsens, dacă eşti în şomaj, fiindcă mai sunt destui cei care au nevoie de tine, să ai de lucru, să nu câştigi în medie mai puţin decât un bărbat, să nu faci parte din topul oamenilor de afaceri, să ai o atitudine contemplativă faţă de politică, să monopolizezi aproape în totalitate statutul de părinte singur. înseamnă să înveţi la fel de performant ca un bărbat, dar să nu ajungi în top academic, managerial, financiar, pentru că aceste topuri sunt bine conservate pentru bărbaţi. Să fii mai bătută de către cei ,, dragi”, de ai tăi. Înseamnă să munceşti două treimi din munca totală . 

Înseamnă să te refugiezi în ONG-uri, acolo unde ai influenţă şi să laşi bărbaţii la finanţe şi în politică, acolo unde este puterea. ( publicat în cartea ,,Nepreţuitele femei”). 

Astfel, de peste 60 de ani, femeile au acces generalizat, la toate formele de studii.

 La fel de peste 30 ani, au acces la performanţă intelectuală şi cercetare. 

 De peste 15 ani, legile le protejează de bătaia şi violul aplicate se soţi, de prostituţia forţată. De peste 10 ani, violul colectiv în timp de război este socotit crimă de război. Prima dată, când româncele au votat în mod democratic, a fost în 20 mai 1990.

  Femeia secolului XXI nu are doar un singur rol ci mai multe, iar barbatii au constientizat aceasta si au inceput sa se implice in activitatile domestice ca si in cresterea si educarea copiilor. In acest mod, femeile si bărbatii au ajuns să fie nu numai egali in fata legii, ci sunt egali in activitătii, ceea ce contribuie la dezvoltarea societătii.
   Femeia de ieri s-a implicat si a contribuit la rezolvarea problemelor sociale si a luptat pentru recunoasterea drepturilor ei juridice, femeia de azi a secolului XXI are libertatea deplină : să aleagă partenerul pe care si-l doreste, meseria care ii place, să facă copii atunci când vrea si nu când se nimereste, să-si spună părerile, să -si exprime votul, să fie ea însăşi in fiecare clipa. -Femeia de azi este femeia puternică, ce luptă pentru dorintele sale, adică DE 3 ORI FEMEIE, femeia care doreste să invete ceva nou si o ajută in carieră, femeia de succes in carieră, si femeia mama sau sotie. 

La deschiderea Conferinţei OFL  Doamna Doina Dretcanu, vicepreşedinta al femeilor social democrate la nivel  national, a spus: 
,,Vă mulţumesc pentru invitaţia adresată şi vă transmit salutul Femeilor  Social Democrate din România şi  să vă felicit pentru rezultatele  dumneavoastră politice.
Forţa femeilor în politică are nevoie să fie din ce în ce mai puternică, pentru că problemele femeilor in societatea românească  nu se rezumă numai la  promovarea egalităti de şanse,  la  combaterea violenţei domestice  dar şi  la problematica familiei , a tinerilor, a persoanelor în vârstă  dar şi  problema copiilor
Sunt convinsă  aşa cum şi  dumneavoastră ştiţi  foarte  bine.
politica românească are nevoie azi, de noi femeile, mai mult ca oricând. Noi , Femeile,  printr-o voce  echilibrată şi constructivă pot rezolva problematica zilnică a tuturor cetăţenilor. Mesajul meu aduce un apel la solidaritate, un apel la responsabilitate,  un apel la colaborare, pentru că acesta este rolul femeii în politică nu, rolul decorativ nu, rolul colorat.
Daţi-mi voie să vă urez succes în forul dumneavoastră".

Cătălina Lupascu, viceprimar, Primăria Municipiului Botoşani, preşedinta Organizaiei Municipale a Femeilor Liberale şi vicepreşedinte la nivel naţional în Organizaţia Femeilor Liberale din România. 
,, Să nu credeţi  că este uşor, dar e frumos,  e zbucium, dar e sensibilitate, e responsabilitate, e implicare, e devotament, este calea principiilor.
    Sunt idei şi obiective pe care trebuie să le pui în practică.
  Sunt zile de implicare, sunt nopţi de nesomn, deoarece, eu personal, am avut şansa să fiu investită cu încrederea  organizaţiei filialei teritoriale Botoşani, şi implicit a domnului Florin Ţurcanu, preşedintele organizaţiei PNL şi-i mulţumesc pentru acest lucru fiindcă  mi-a oferit posibilitatea să fac ceea ce  imi doream de mai mult timp. Îmi doream multe, dar nu ştiam cum.  
   De mult,  doream  să mă implic pentru ca o parte din  ideile mele  să se regăsească în deciziile a  ideilor locale.  Până am decis să intru în echipa PNL
Când am intrat în echipa organizaţiei PNL, mi s-a oferit posibilitatea de a ocupa funcţii în administraţia publică locală. Da, responsabilitatea este mare.
 Când eşti într-o zonă mai mică, nu neaparat de decizii,  într-un post de conducere este o responsabilitate mare, dar, atunci când eşti viceprimar,  în principiu, consilier local şi judeţean, parlamentar, preşedinte al organizaţiei OFL, responsabilitatea este imensă,  fiindcă de echipa  ta si de tine  contează, modul în care   reuşeşti, să realizezi obiectivele care la urma urmei sunt internalizate de fiecare membru al organizaţiei de partid.Mă refer la întreaga echipă PNL la nivel naţional.
Aşa dar, Implicati-vă dragi colege!
La noi la Botoşani, există deschiderea organizaţiei filialei teritoriale a PNL de a promova femeile în politică şi aceasta este dovedit. Insă domnul  preşedintele organizaţiei cât şi a C.J. Botoşani,  a declarat că în viitor vor fi 30 %  pe listele de consilieri locali în funcţii în  administraţia publică  locală să fie femei. Sunt convinsă că  se va face acest lucru pentru că Domnia sa ştie că,  în viaţa de zi de zi, aşa cum a lăsat Dumnezeu, femei şi bărbaţi,  pentru a reuşi e nevoie să fie amândoi.
Aşa şi în PNL,  e nevoie de noi femeile, mai mult ca oricând în ziua de azi, e nevoie de noi  pentru a asigura echilibrul, dezvoltare,  pentru a realiza obiectivele propuse".

Doamna Simona Polak vicepresedinte al Filialei Teritoriale PNL Vaslui
   ,,De nenumerate ori auzim că femeile  că nu sunt  doar egale cu bărbaţii dar şi îî   depăşesc.
   Cu siguranţă dacă vom privi în sală aici, vom găsi suficiente doamne care  ne servesc  drept exemplu pentru ceea ce am susţinut.
    Doar de cele mai multe ori, dintr-un profund sentiment al datorie  sau din modestie,  dintr-o nejustificată frică, sau teamă de eşec,  femeile aleg să stea deoparte.
  Am auzit de prea multe ori  spunându-se că OFL ,  este o reminiscenţă în statut  sau autodiscriminată.
    Avem nevoie de organizaţii de femei  pentru cu toate suntem  egale cu bărbaţii, că avem puncte diferite de rezolvare a problemelor, pentru că avem nevoi personale şi în plus avem rolul  important de catalizator în echipă.
   Nu am să fac o apologie pro feministă pentru dacă sunt aici înseamnă că avem cu toţi aceaşi părere despre puterea şi farmecul, despre sensibilitate şi determinarea,  despre curajul şi intuiţia feminină.
   De aceea, cred,  că este foarte important  încurajarea, susţinerea ca să fie cât mai multe femei în politică.
  Desigur nu este uşor să ne împărţim între profesie, familie şi în plus  să fim militante.
Dar, este  singura cale şi necesară de a spune  să spunem ceea ce trebuie şi trebuie spus.
   Nu este comod  să apari  pe scena politică în lumina reflectoarelor dar nu poţi  nici să trăieşti cu vina că nu ai făcut ceva pentru tine şi copilul tău.
    De ce familia în politică?
Pentru femeia că este  mai potrivită pentru administraţie, prin faptul că ea este o gospodină prin excelenţă, ea ştie mai bine ce înseamnă bugetul limitat şi avem în plus, dovada,  că toate  structurele care au mai multe membre  femei este maiprofitabilă  şi funcţionabile decât cele care au numai bărbaţi.
De ce femeia în politica?
   Educaţia copiilor nu începe de la şcoală ci atunci când copilul învaţă să vorbească. De aceea este nevoie de o voce puternică feminină care să se implice în restructurarea şi repoziţionarea învăţământului unde  îi este locul.
   Femeile si  a înţeles  menirea şi importanţa rolului ei politic, de mamă şi de educator al copilului ei.
   Suntem prea puţine şi avem nevoie de o creştere apreciabilă, reprezentativă a femeilor în politică.
   Susţin aceasta pentru că viitorul nu va face diferenţă între cea care a făcut copilul  şi la abandonat şi cea care îl  ţine lângă ea  în mizerie, dar cu siguranţă că va face diferenţă dintre femeia care a construit drumul copiilor ei.
  Acestea suntem noi,  femeile care încearcă să pună piatră lângă piatră să construiască un viitor copilului ei".
Domnul Florin Ţurcanu, preşedintele al Consiliului Judeţean Botoşani, preşedinte Filiala Teritorială PNL Botoşani: 
   ,,Cetăţenii din oraşul Botoşani, aşteaptă de la noi rezultate administrative şi politice. Eu îi invit la Consiliul Judeţean Botoşani, la sediul partidului PNL, să se adreseze pentru problemele lor şi împreună să găsim soluţii.
     Referitor la promovarea femeilor în conducere, la ora actuală sunt femei în Consiliul Local, Consiliul Judeţean, dar nu este destul. „Sper ca împreună, în 2016 să putem depăși procentul de 30% pentru toate. Femeile liberale în Consiliul Local, Primării, Consiliul Județean și Parlament și ușor, ușor să ajungem să împărțim egal funcțiile între bărbați și femei. Este foarte greu pentru că bărbații nu înțeleg că trebuie să mai împartă cu femeile și funcțiile nu doar necazurile și bucuriile.
    Vă asigur de respectul meu și vin oricând mă invitați la dumneavoastră în localitate, în organizație și împreună să realizăm cel mai important obiectiv.,
    Despre femeia în politică domnul Florin Ţurcanu, preşedintele PNL Botoşani spune: ,, Implicarea femeilor la nivel înalt în politică, poate schimba faţa unei societăţi aflate în pragul colapsului. Prin structura ei, femeia, este puternică, demnă şi capabilă să facă faţă tuturor provocărilor”

Dl Viorel Iliuţa,
   ,,În calitate de preşedinte al organizaţiei municpale Botoşani, transmit salutul şi suţin pentru promovarea femeii în politică. Am în faţă, aici, în sală, o forţă, care are un atribut ,, frumos”.
   Sunt multe femei respectate din motive diferite ,  nu au avut curajul, sau timpul să intre în politică. Şi asta poate motivat de faptul că au grijă de copii, familie, părinţi şi gospodărie.
   Cu siguranţă încet, încet, trebuie atrase în organizaţie cât mai multe.
   Femeile de regulă sunt tenace,  sigure, merg pe un drum dificil  şi nu se plâng cum o fac uneori unii bărbaţii.  Vă felicit şi vă urez mult succes".
Deputat Roxana- Florentina Anuşcă –Ţurcanu
preşedinte Organizaţia Filialei Teritoriale a
                                               Femeilor Liberale Botoşani.                                  Dragele mele colege, 
 ,,Vin astăzi în faţa dumneavoastră pentru a vă prezenta programul politic ” Femeile liberale pot ajuta România”. În ”era globalizării” rolul femeii este în continuă schimbare. 
      Alături de rolul tradiţional al femeii în familie, astăzi, multe dintre noi ocupă posturi importante în cadrul unor instituții sau companii, au propriile lor afaceri, sunt susţinătoarele financiare ale familiei, derulează cariere în politică, dar, în acelaşi timp sunt mame, soţii, bunici. 
      De aceea consider ca a venit momentul ca femeile să se implice mai mult în viaţa politică pentru a schimba viitorul lor ,al copiilor şi familiilor lor şi, mai mult, pentru a diminua misoginismul politic. 
       Cred cu tărie că printre noi există multe femei de succes, fiecare în domeniul ei: profesori, medici, ingineri, avocaţi, judecători, economişti, muncitori. Fiecare dintre noi are un cuvânt greu de spus atât în domeniul ei de activitate cât şi în societate. Partidul Naţional Liberal şi-a propus să schimbe faţa societaţii româneşti prin implicarea activă a femeilor în viaţa politică.
        În această direcţie Organizaţia Femeilor Liberale trebuie să se promoveze în interiorul PNL şi în societate iniţiind o nouă viziune asupra participării femeilor la viaţa publică, prin susţinerea egalitaţii de şanse, prin educarea şi formarea profesională a femeilor, prin participarea la acţiuni de caritate. 
        Ca liberală, cred că de fiecare dintre noi depinde binele şi răul care ni se întâmplă şi, de aceea vă cer să gândiţi liber, să fiţi unite, inteligente şi să alegeţi întotdeauna binele. Echipa care se va alege astăzi trebuie să vă reprezinte şi, totodată, să de dovadă de unitate şi continuitate a proiectelor începute. 
       De un singur lucru vreau să fiţi conştiente! Implicarea politică cere sacrificii, iar I.I.C. Brătianu, ”făuritorul României mari”, spunea că:”Cei mai mulţi îşi închipuie că politica e un fel de distracţie, cu foloase şi onoruri. Politica e ceva grav, grav de tot. Ai în mâna ta viaţa şi viitorul ţării tale...” Aşa că trebuie să ştim cu adevărat ce ne dorim! Vă mulţumesc


Dl senator Viorel Grigoraş
În  contextul acestui eveniment domnul Viorel Grigoraş,  senator PNL, a recitat versuri potrivite referitoare la calităţile femeii.
,,Suntem în această sală emblematică şi vin cu îndemn să rămâneţi calme, împăciuitoare, înţelegătoare şi să ne suportaţi aşa cum suntem noi bărbaţii şi în chip de preţuire voi citi:

                                  ,,RONDEL de Liviu Manolache”.
                                  Femeia e ceva miraculos

                                  Ce ne transmite-o dulce frenezie;
                                         De-aceea-i adresez un gand frumos
Si ii dedic modesta-mi poezie.

In fata ei eu ma inchin pios
Cat vremea nu e inca prea tarzie;
Femeia e ceva miraculos,
Ce ne trezeste-o dulce frenezie.

Cuvintele imi par ca-s de prisos
Si-as vrea sa am mai multa fantezie,
S-o venerez si sa-i aduc prinos;
E si balsam, e si anestezie...

Femeia e ceva miraculos.

Din istoria feminină:
Locul femeii în societate în decursul Revoluţiei omenirii a fost perceput diferit de la o ţară la alta. De-a lungul timpului, în multe ţări, femeile şi-au cerut drepturile fireşti de a fi egale cu bărbaţii, prin obţinerea unui loc de muncă, renumeraţie, acces la educaţie şi în prezent cer egalitate de şanse  şi gen.
Dacă studiem religia, observăm că :
Dumnezeu a creat omul-adică femeia şi bărbatul; I-a dat numele de Adam, care în ebraică înseamnă OM. Deci se observă această egalitate de la început. Spune ( Matei 1, 4)
Când Iisus s-a adresat fariseilor a spus: ,, cel ce a creat la început i-a creat bărbat şi femeie!
Nu, sunt doi, ci un singur trup şi prin urmare ceea ce a Domnul a unit omul să nu despartă"
Femeile au participat cu arma în mână, cot la cot cu bărbaţii. Ele nu reprezintă numai jumătatea bărbatului în familie ci a societăţii, deoarece jumătatea omenirii reprezintă femei.
În concluzie într-o societate civilizată femeia ocupă locul pe care-l ocupă.