sâmbătă, 23 iunie 2018

Lansare carte „Pagini din istoria României în context european”, autor Laurenţiu Maftei, la Biblioteca judeţeană Botoşani 20-06-2018

                                              
Miercuri, 20 iunie 2018, ora 11.00, la sala de lectură a Bibliotecii Județene "Mihai Eminescu", Botoșani, a avut loc lansarea unei noi și importante lucrări despre istoria României. Volumul „Pagini din istoria României în context european” apare sub semnătura cunoscutului scriitor botoșănean Laurențiu C. Maftei care și completează lista contribuțiilor botoșănene la istoriografia generală a României. Au participat , Daniela Lozneanu, subprefect Botoşani, Dorin Birta, vicepreşedinte C.J. Botoşani, Cornelia Viziteu, director Biblioteca Judeţeană ,, Mihai Eminescu „ Botoşani, Traian Apetrei, director Teatrul ,, Mihai Eminescu”, Botoşani, familia, invitaţi profesori, scriitori, prieteni şi colegi. 

LAURENȚIU C. MAFTEI, deși de profesie tehnică, a iubit istoria, din tinerețe, și încă din liceu adună documente și studiază cărți în legătură cu această pasiune, pentru ca la vârsta de cincizeci de ani să ia hotărârea de a sintetiza aceste documente, adăugându-le celor găsite în Arhivele Naționale, iar rezultatele încep să apară după lungi cercetări. Din anul 2007 lucrează la primul său volum de istorie, și la 5 mai 2011 lansează cartea ,,Împreună au făurit istoria” la Editurile ,,Axa” și ,,Ria” din Botoșani, după ani serioși de muncă.Îndrumători i-au fost istoricii prof.Ionel Bejenaru (1948-2013), care o numește ,,Manualul Bunului Român” și prof. Gheorghe Median, care au prezentat recenzia acestei lucrări la Sala Polivalentă de la Muzeul Județean de Istorie Botoșani. O carte care răspunde ,,nevoii de cunoaștere a istoriei, a Istoriei Neamului Românesc de către masa de tineri”. În paralel autorul a lucrat și la un studiu important de genealogie, drept pentru care la 4 octombrie 2012, apare sub semnătura sa cartea,,Rădăcini adânci” – arborele genealogic al unor familii de români (1740-2012) la Editura,,Quadrat” Tipografia Ria, din Botoșani. Acest studiu, din care a rezultat cartea privind rădăcinile unor români, este în legătură cu arborele genealogic de familie a autorului, ce cuprinde o perioadă de circa 300 de ani, în ideea că genealogia este confirmată astăzi ca o ,,știință specială” a istoriei. Prefața celor două cărți este scrisă de isoricii prof..Bejenaru Ionel și prof.dr.Adrian C. Timofte.


Noua apariţie editorială ce poartă semnătura d-lui Laureanţiu C. Maftei, întitulată ,,Pagini din Istoria României în context european - consideraţiuni şi comentarii", îşi propune să aducă în prim plan imaginea României în raport cu evenimentele şi transformările ce au avut loc pe continentul nostru, de-a lungul timpului. Cartea a fost editată de Editura Quadrat, 2018, Tipar: Tipografia Ria, Botoşani cu sprijinul Consiliului Judeţean Botoşani, în cinstea marelui eveniment al națiuni române, sărbătoarea ,,Centenarului Marii Unirii” 1918 – 2018. O istorie ce prezintă sacrificiul suprem al înaintașilor noștri pe câmpul de luptă, sub conducerea marilor noștri voievozi și domni, și desigur al armatei române. Cartea iese de sub tipar și datorită îngrijirii excepționalului tehnoredactor Dragoș Lespezeanu. 
 În prefaţa volumului ,, Pagini din Istoria României în context european” , Centenarul Marii Uniri 1918-2018, de Prof. Dr. Dan Prodan, istoric, scrie:
 ,,Proiectul Naţional Centenarul Marii Uniri din 1918 prezintă mai multe componente de manifestare. Una dintre ele este cea livrească, a contribuţiilor cu tematică istorică. În acest orizont centenar aniversar şi în această categorie a proiectului se încadrează prezenta carte a domnului Laurenţiu C. Maftei:,, Pagini din istoria României în context european”. Consideraţii şi comentarii, Editura Quadrat, Botoşani, 2018. De altfel, autorul a mai scris şi publicat şi alte lucrări de popularizare a istoriei naţionale şi locale: ,, Împreună au făurit istoria”, Editura Axa, Botoşani, 2011; ,, Rădăcini adânci-arborele genealogic al unor familii de români ( 1740-2012)”, Editura Quadrat, Botoşani, 2012; ,, Monografia localităţii Ştefăneşti, judeţul Botoşani”, Editura Quadrat, Botoşani, 2016.


,,În noua sa contribuţie, autorul îşi propune să prezinte cititorilor, de la elevi de şcoală gimnazială la pensionari, dar toţi interesaţi de trecutul poporului român, cele mai importante coordonate de evoluţie a locuitorilor din spaţiul geografico- istoric delimitat de Nistru-Tisa-Dunărea inferioară- Marea Neagră- Munţii Carpaţi, din antichitate până astăzi. Astfel, au fost comentate cronologic-tematic fapte şi realităţi istorice, precum: strămoşii poporului nostru, dacii şi romanii; formarea poporului român şi a limbii române şi continuitatea locuirii la nordul Dunării inferioare; formarea şi dezvoltarea statelor feudale româneşti; marii voievozii români; răscoale ţărăneşti; războaiele între imperiile vecine pe teritoriul românesc; revoluţiile secolului XIX; unirea din 1859 şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza; primul Război Mondial şi România; Marea Unire din 1918 şi formarea României Mari; Perioada interbelică; Al Doilea Război Mondial şi România; Perioada 1944-1989; instaurarea şi politica sistemului comunist; Anul 1989; Concluzii. „Indiscutabil, lucrarea de popularizare a trecutului istoric românesc în context european, având comentarii tematice adecvate, unele detaliate, altele sumare, contribuţia lui Laurenţiu C. Maftei este o lucrare utilă persoanelor interesate de istoria românilor în orizont continental, în ultimele două milenii, într-o Europă în continuă schimbare, în care comunităţile naţionale nu şi-au spus încă ultimul cuvânt.” 
( Prof. Dr. Dan Prodan, istoric)

Din  primele pagini ale cărţii, suntem puşi în temă de autor,  de cercetarea contextului european
„Consider cartea faţă ca fiind o lucrare interesantă, realizată după după multe analize şi ezitări, având în vedere că, multă vreme am făcut calcule şi planuri cu privire la concentrarea celor mai importante evenimente istorice ce pot fi cuprinse aici. Ne putem întreba: care sunt, de fapt elementele care au determinat cele mai importante acţiuni istorice europene, ce au avut deseori cauze comune, dar care s-au manifestat diferit în ansamblul istoric al fiecărei ţări, funcţie de atitudinea politică şi socială, factori puternici, cu influenţă directă în lupta pentru o evoluţie socio-economică, dar mai ales administrativ-teritorială, obiective ce au determinat mişcări de mase, revolte sau războaie în tot spaţiul european? Iată o problemă ce merită răspunsuri şi comentarii, fapt ce m-a îndemnat să leg idei şi fapte, punându-le în contextul politic, pentru a găsi adevăruri, de unde pot pleca realităţile istorice ce caracterizează un popor care luptă pentru o existenţă naturală şi, de ce nu?, uneori pentru o Europă creştină cu moşteniri diverse de netăgăduit: neam şi limbă, tradiţii, cultură, spaţiu comun, drepturi şi libertăţi.” ( autor Laurenţiu Maftei)
Dumitru Ivan, directorul Editurii „Quadrat” ne spune despre volumul autorului Laurenţiu Maftei:
 ,,Călăuzit de aceste repere majore, autorul îşi desfăşoară demersul său pe întinderea a peste 450 de pagini, textul fiind compleat şi cu imagini, hărţi şi reproduceri, ce vin să susţină ideile expuse în întregul cuprins al cărţii. În cele trei secţiuni ce totalizează 21 de capitole, cititorului îi sunt prezentate date în legătură cu teritoriul României, popoarele europene, perioada de migraţie a popoarelor, precum şi cea a vechilor imperii, este evidenţiată existenţa dacilor, războaiele acestora cu romanii, apariţia poporului român, formarea statelor medievale româneşti (expunerea unor date detaliate despre Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, figura lui Mihai Viteazul ca voievod care, pentru o perioadă scurtă, realizează prima unire a celor trei state româneşti). Permanenta ameninţare turcească din sudul Dunării, receptată de Europa Evului Mediu, punea Principatele Române în postura de a fi primele care intrau în conflict cu acest imperiu, uneori spaţiul românesc devenind chiar teatru de război. Pe de altă parte, evenimentele sociale şi militare - Războiul Crimeii, Revoluţia Franceză, luptele dintre turci şi austrieci, ruşi şi turci, de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul următorului secol, anul revoluţionar 1848 pregătesc condiţiile evoluţiei moderne a continentului şi deci şi a Principatelor Române.
 Cititorului îi sunt prezentate momentele importante din istoria poporului român: Unirea de la 1859 şi reformele lui Alexandru Ioan Cuza, participarea României la Primul Război Mondial, Marea Unire din 1918 - formarea României Mari, Regatul României în perioada interbelică, angajarea României în desfăşurarea celui de-Al Doilea Război Mondial, instaurarea regimului comunist, Revoluţia din Decembrie 1989. O bogată bibliografie susţine structura lucrării alcătuite de Laurenţiu C. Maftei, cea de-a patra carte a autorului fructificând din plin aceste izvoare. Mai menţionăm că prezentul volum mai conţine un Index de nume şi un Index de localităţi”
 (Prof. Dumitru Ivan, directorul Editurii „Quadrat”

duminică, 17 iunie 2018

DECERNAREA PREMIILOR EMINESCU pentru Literatură, Arte vizuale, Colecţii şi Colecţionari TEIUL DE AUR ŞI TEIUL DE ARGINT Ale Editurii GEEA, Botoşani, EDIŢIA a XVII-a, 16 iunie 2018 Festivitatea de premiere: Sâmbătă 16 iunie ora 12 la Sala Mihai Eminescu ( Hotel Rapsodia) , Botoşani.DECERNAREA PREMIILOR EMINESCU
 pentru Literatură, Arte vizuale, Colecţii şi Colecţionari
TEIUL DE AUR ŞI TEIUL DE ARGINT
Ale Editurii GEEA, Botoşani, EDIŢIA a XVII-a, 16 iunie 2018
Festivitatea de premiere:
Sâmbătă 16 iunie ora 12 la Sala Mihai Eminescu ( Hotel Rapsodia) , Botoşani.

JURIUL CONCURSULUI:
DRAGOŞ PĂTRAŞCU-preşedinte de onoare
Prof. Univ. Dr. Univ. de Arte Vizuale Iaşi,
AUGUST EDEN-preşedinte al juriului, poet, artist plastic, redactor şef al revistei de cultură şi sinteză Absolut Cultural,
MIHAI CORNACI, consilier al Societăţii Numismatice Române,
ELENA CONDREI, editor, scriitor, director al Editurii GEEA, Botoşani fondator al premiilor Eminescu-pentru Literatură, Arte vizuale, Colecţii şi Colecţionari TEIUL DE AUR şi TEIUL DE ARGINT.
Deschiderea manifestării culturale a fost realizată de

Traian Apetrei, director Teatrul ,, Mihai Eminescu" BotoşaniTraian Apetrei, director Teatrul ,, Mihai Eminescu" Botoşani


Juriul concursului a acordat următoarele premii:
Nicolae Dabija, scriitor, istoric literar și om politic din Republica Moldova, membru de onoare al Academiei Române și membru corespondent al Academiei de Științe a Moldove.
LITERATURĂ:
Premiul EMINESCU, DIPLOMĂ ÎN RANG DE EXCELENŢĂ şi MEDALIA 
,, TEIUL DE AUR"
NICOLAE DABIJA, CHIŞNĂU, R. MOLDOVA
Premiul EMINESCU şi MEDALIA ,, TEIUL DE ARGINT" ,
DOREL MIHAI GAFTONEANU, Botoşani.
Scriitorul DOREL MIHAI GAFTONEANU
 


COLECŢII şi COLECTIONARI:
Premiul EMINESCU şi MEDALIA ,, TEIUL DE ARGINT" , 
HAHA DUMITRU-VOICĂUŢI,Darabani

Premiul EMINESCU şi MEDALIA ,, TEIUL DE ARGINT" , 
ŞTEFAN DINA, Bucureşti. 
 

ARTE VIZUALE 
 Premiul EMINESCU şi MEDALIA ,, TEIUL DE AUR, BOGDAN MAXIMOVICI, Iaşi. Premiul EMINESCU şi MEDALIA ,, TEIUL DE ARGINT" , CĂLIN GABRIEL BABAN, Suceava
PUBLICISTICĂ:
 Premiul EMINESCU, DIPLOMĂ ÎN RANG DE EXCELENŢĂ şi MEDALIA ,, TEIUL DE AUR"
VASILE ŞOIMARU, Chişnău, R.Moldova,
Premiul EMINESCU şi MEDALIA ,, TEIUL DE ARGINT"  
GABRIEL BĂLAŞĂ, Botoşani

Lucia Olaru Nenati,Doctor în ştiinţe umaniste (filologie)

MUZICĂ: Premiul EMINESCU şi MEDALIA ,, TEIUL DE AUR, 
GHEORGHINA GUŞULEI, Dorohoi, DUMITRU CAULEA, Cernăuţi, Ucraina.

RESTITUIREA ISTORIEI :
Premiul EMINESCU şi MEDALIA ,, TEIUL DE AUR,
SERGIU BALANOVICI
PROMOTORI CULTURALI:
Premiul EMINESCU şi MEDALIA ,, TEIUL DE AUR,  PRIMĂRIA COMUNEI DUMBRĂVENI, Botoşani, primar IOAN PAVĂL, secretar MIHAI CHIRIAC.