duminică, 19 septembrie 2021

𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙞𝙡𝙚 𝙀𝙢𝙞𝙣𝙚𝙨𝙘𝙪 - 𝙏𝙚𝙞𝙪𝙡 𝙙𝙚 𝘼𝙪𝙧 𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙞𝙪𝙡 𝙙𝙚 𝘼𝙧𝙜𝙞𝙣𝙩 Botosani, 11 septembrie 2021.

În prezența președintei Consiliului Județean Botoșani, Doina Federovici, 
 cea de a XX-a ediție a Premiilor Eminescu „Teiul de Aur” și „Teiul de Argint”, instituție  fondată de Elena Condrei, directoarea Editurii Geea Botoșani. 
Au participat din parte Consiliului Județean Botoșani, doamna  Federovici Doina Elena, Alexandra Huțu.laureați ai edițiilor precedente: eminescologul, poeta Lucia Olaru Nenati, artista plastică Lucia Pușcașu, prof. universitar Gina Puică, Traian Apetrei.
 
 
 

Doamna Doina Elena  Federovici  la deschiderea festivității de premiere a spus: 
„𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙞𝙡𝙚 𝙀𝙢𝙞𝙣𝙚𝙨𝙘𝙪 - 𝙏𝙚𝙞𝙪𝙡 𝙙𝙚 𝘼𝙪𝙧 𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙞𝙪𝙡 𝙙𝙚 𝘼𝙧𝙜𝙞𝙣𝙩” reprezintă unele dintre cele mai importante distincții culturale care se acordă de 20 de ani la Botoșani. Este un moment festiv pe care se cuvine să-l onorăm în primul rând cu aplauze pentru doamna Elena Condrei, cea care le-a dat viață an de an și care acum a decis să predea ștafeta Bibliotecii Județene „Mihai Eminescu”, instituție de prestigiu a culturii botoșănene și care va continua să onoreze, așa cum se cuvine, spiritul marelui poet care a înnobilat aceste plaiuri binecuvântate de Dumnezeu.
📚 Eminescu, prin opera sa, este mai actual decât orice alt mare scriitor român, atât prin poezie, cât mai ales prin textul jurnalistic pe care l-a scris. Eticheta pe care i-a pus-o Constantin Noica, drept „omul deplin al culturii românești” are deplină acoperire. A fost un vizionar al epocii în care a trăit, iar noi avem acum obligația morală de a-i cinsti memoria, pentru că opera sa ne încarcă energetic ori de câte ori venim cu ea în contact. Astăzi, deci, aducem încă un mic omagiu personalității marelui nostru poet național, care, citându-l pe președintele Academiei, domnul Ioan-Aurel Pop, „este valoarea absolută a culturii româneşti”, pentru că „nu există român onest care să nu recunoască în Eminescu exprimarea cea mai bună a corzii noastre sufleteşti”.
📚 Mulțumesc încă odată doamnei Elena Condrei pentru curajul și determinarea de a ține în viață aceste premii importante și promit că alături de doamna director a Bibliotecii „Mihai Eminescu” că vom face tot ceea ce ne stă omenește în puteri pentru ca ele să dăinuie peste ani.

 
𝙋𝙧𝙚𝙢𝙞𝙞𝙡𝙚 𝙀𝙢𝙞𝙣𝙚𝙨𝙘𝙪 - 𝙏𝙚𝙞𝙪𝙡 𝙙𝙚 𝘼𝙪𝙧 𝙨𝙞 𝙏𝙚𝙞𝙪𝙡 𝙙𝙚 𝘼𝙧𝙜𝙞𝙣𝙩:
📚 Secțiunea Literatură
📜 Diplomă în Rang de Excelență și Medalia Eminescu ”Teiul de Aur” – Adrian Dinu Răchieru pentru Opera Omnia
🥇Premiul și Medalia Eminescu ”Teiul de Aur” – Lucian Costache pentru Laborioasă exegeză eminesciană
🥇Premiul și Medalia Eminescu ”Teiul de Argint” – Marius Manta pentru Poezie și critică literară
📚 Secțiunea Arte vizuale
📜 Diplomă în Rang de Excelență și Medalia Eminescu ”Teiul de Aur” – Vlad Ciobanu pentru Opera Omnia în domeniul sculpturii
🥇 Premiul și Medalia Eminescu ”Teiul de Aur” – Ecaterina Mihai pentru Ilustrații la opera eminesciană
🥇 Premiul și Medalia Eminescu ”Teiul de Argint” – Simona Elena Amitroaiei pentru Activitate plastică de excepție
📚 Secțiunea Colecționari
🥇 Premiul și Medalia Eminescu ”Teiul de Argint” – Cristina Cornaci pentru Colecția selectivă Eminescu
📚 Secțiunea Publicistică
📜 Diplomă în Rang de Excelență și Medalia Eminescu ”Teiul de Aur” – Doru Dinu Glăvan, celui ce a rupt pecețile de pe dosarul Eminescu
📜 Diplomă în Rang de Excelență și Medalia Eminescu ”Teiul de Aur” – Miron Manega, străjer al moștenirii întru certitudinea limbii române
🥇 Premiul și Medalia Eminescu ”Teiul de Argint” – Revista EMINESCIANA pentru promovarea tinerilor și a operei eminesciene
📚 Secțiunea Biblioteconomie
🥇 Premiul și Medalia Eminescu ”Teiul de Aur” – Ersilia Iacob pentru activități de excepție în domeniu.
📜 Secțiunea Restituirea istoriei
🥇 Premiul și Medalia Eminescu ”Teiul de Argint” – Petru Todoran pentru Redarea cronicărească a luminii din umbrele istoriei vechi și contemporane
📚 Secțiunea Folclor
🥇 Premiul și Medalia Eminescu ”Teiul de Aur” – Lăcrămioara Pop pentru Graiul străbun cântat din adâncurile sufletului
📜 Diplomă de Merit – Constantin Gontariu pentru Eforturile sale ca promotor de activități culturale
📜 Diplomă de Merit –Familiei Niculae și Ioana Suciu pentru Ieșirea în lume a cuvântului de sub pana scriitoriceascăLa mulți ani, Teilor! La mulți ani, Elena Condrei!
 
 

 


duminică, 29 august 2021

Wawel- Cracovia- Polonia- Armeria coroanei Foto : Hrustovici Viorica


Expoziția ,, armeria coroanei", este situată la parterul colțului de nord-est al castelului. Exponatele pot fi văzute în 4 camere la parter și subsol. 

Obiectele individuale au fost folosite  numai cu ocazii speciale, în primul rând pentru ceremoniile de încoronare. Prima prezentare publică specială a însemnelor regale a avut loc în 1792. Trei ani mai târziu, prusii au pătruns în Trezorerie și i-au distrus aproape complet conținutul. În urma distrugerii însemnelor regale de către prusieni și a pierderii a aproape toate comorile, noua colecție, mărită în mod sistematic din 1930, oferă doar o idee despre vechea măreție a locului. Cu toate acestea, include lucrări de artă semnificative, printre care unele artefacte istorice, în fruntea cărora se află sabia de încoronare Szczerbiec - cel mai semnificativ artefact istoric polonez.

Camera lui Casimir cel Mare

Camera lui Casimir cel Mare este singurul exemplu rămas de apartament formal din vremea ultimilor regi piasti (prima jumătate a secolului al XIV-lea), cu relicve ale unei fresce purtând monograma reginei Jadwiga (sfârșitul secolului al XIV-lea) ). Un stâlp masiv care străbate centrul tuturor celor trei niveluri al reședinței turnului gotic este inspirația pentru numele pe care i l-a dat: Piciorul găinii. 

Astăzi, prima cameră a Trezoreriei găzduiește pietre prețioase (datând din sec. II î.Hr. până în sec. XVIII d.Hr.), printre acestea bijuteria familiei Lanckoroński, un pandantiv roman găsit pe Wawel, precum și vase religioase medievale, precum un potir comandat de Casimir cel Mare și comori aparținând conducătorilor polonezi, inclusiv o pereche de sfeșnice cu stema lui Stefan Batory, o patenă și o tablă de șah aparținând lui Sigismund III Vasa,o piatră prețioasă cu medalionul lui Vladislas IV Vasa, un vas în formă de vultur din colecția lui John Casimir sau o miniatură a lui Augustus III Sas.Evanghelia  


Camera lui Jadwiga i Jagiello Camera Jadwiga și Jagiello's Room se află în pavilionul gotic care datează de la sfârșitul secolului al XIV-lea, numit mai târziu Turnul danez. Cele mai valoroase artefacte salvate din Trezoreria originală sunt expuse aici: Szczerbiec - sabia de încoronare a regilor polonezi și o sabie care a aparținut lui Sigismund I cel Vechi.


Camera din Turnul Sigismund III

Camera este situată în Turnul lui Sigismund al III-lea, care a fost construit în jurul anului 1600. Onorabilele însemne ale lui Ioan al III-lea Sobieski sunt expuse aici: manta unui Cavaler al Ordinului Duhului Sfânt primit în 1676 de la regele Ludovic al XIV-lea al Franței și o sabie consacrată și o cască prezentată de papa Inocențiu al XI-lea în 1684.

 

 

 

Camera cu arme ceremoniale Această cameră cu arme ceremoniale găzduiește în principal o parte din prada războiului din campaniile militare poloneze din secolul al XVII-lea. Printre acestea se numără trofee din campania de la Viena (1683), în principal echipamente ecvestre decorate artistic, realizate în cele mai notate ateliere turcești, persane și poloneze din secolele XVII și XVIII. Aici pot fi admirate și obiectele militare din armeria lui Ioan III Sobieski din Żółkiew.
Armeria 

camera 1

Arme de arbore și săbii cu două mâini sunt expuse în holul de intrare în Armory. Principalele exponate sunt halebardele reprezentative folosite de curți și de gardienii orașului. Unele dintre ele sunt bogat decorate și poartă stemele unor conducători precum: arhiducele Ferdinand (care a devenit ulterior împărat), arhiducele Ernest, Ferdinand prințul Bavariei și arhiepiscopii din Salzburg: Wolf Dietrich von Reitenau și Paris și Francis Lodron. Glaivele din secolul al XVI-lea care poartă blazoanele dinastiei săsești din Wettin și figura lui Lucrecia au o valoare artistică unică. Un grup de partizani de la gărzile curții ale lui John Casimir, Michael Korybut Wiśniowiecki, John III Sobieski, Augustus II cel puternic și Augustus III saxonul au legături cu Polonia. Colecția de săbii cu două mâini din secolul al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea, alături de sabia folosită de paznicii lui Iulius al II-lea din Brunswick. 

Armeria camera 2

Costume de armură sunt expuse în această cameră. Costume de armură germane complete din secolele al XVI-lea și începutul secolului al XVII-lea sunt exemple ale tradiției medievale. De remarcat în special, pentru construcția rafinată și valoarea estetică, este o armură de turneu de la Curtea de Artus din Gdańsk realizată de armurierul norvegian Konrad Poler c. 1490. Cele mai multe exponate sunt costume de jumătate ale armurii husarilor polonezi din secolul al XVII-lea, printre care un obiect unic cu aripile sale originale. Costumele la scară utilizate în Polonia la sfârșitul secolului al XVII-lea și în prima jumătate a secolului al XVIII-lea sunt adevărate rarități.

Armeria camera 3


 

Această cameră conține arme din vestul Europei de la sfârșitul secolului al XV-lea până în secolul al XIX-lea. Există săbii medievale și moderne, rapperi, săbii și sabii de cavaleri. Deosebit de atrăgătoare sunt artefactele ceremoniale, bogat decorate și realizate în cele mai bune centre germane, italiene, franceze și spaniole. Dintre elementele armurii de protecție, doi capalini de husar foarte rari de la sfârșitul secolului al XVII-lea merită o atenție deosebită. O mică colecție de sabii polonezi conține exemple selectate de săbii curbate, sabii de husar și un czeczuga unic (o sabie armeană). Un artefact istoric important este pumnul sabiei unui cavaler care aparținea marelui coroană hatman Stanislas Jabłonowski, participant la bătălia de la
Viena (1683)
 

Armeria camera 4

Această cameră găzduiește arme de mână și de proiectil. Exponatele includ puști, arquebuze, patrinale și pistoale importante, incrustate de fildeș și cu decorații gravate, de la fabricile germane, sileziene, franceze, spaniole și poloneze (secolele XVI până la începutul secolului al XIX-lea). Există, de asemenea, arbalete interesante, în primul rând germane, folosite pentru vânătoare și sporturi, cu o singură piesă frumoasă realizată în Polonia în 1725 pentru camarlanul coroanei Kazimierz Poniatowski.


Partea finală a expoziției este situată în trei săli de subsol, una dintre ele fiind gotică din secolul al XIV-lea (cu bolta susținută de un stâlp central) și două săli renascentiste din prima jumătate a secolului al XVI-lea. De-a lungul zidurilor există tunuri, obuziere și mortare - variind de la tunuri ceremoniale mici până la uriașe în aer liber. Două tunuri mici (de la mijlocul secolului al XVI-lea) turnate de fondatorul nurembegian, Oswald Baldner, comandat de Sigismund Augustus, sunt exemple de arta rafinată. O colecție de butoaie care poartă stemele regilor, hatmanilor și nobililor polonezi, opera celebrelor turnătoare de metal, este una dintre cele mai valoroase din țară (alături de colecția Muzeului Armatei Poloneze din Varșovia) și sunt considerate importante în toată Europa .Copii de bannere capturate de la Cavalerii Teutoni de la Grunwald în 1410 atârnă sub bolta din primul subsol, reflectând tradiția de a aduce trofee capturate de la un inamic la Castelul Wawel. Aceste bannere au fost recreate în secolul al XX-lea din descrieri foarte detaliate de Jan Dlugosz și miniaturi de Stanisław