duminică, 2 februarie 2020

Expoziția de pictură “Fereastra spre amintiri” al artistului plastic Marcel Alexa, Botoşani, 01-02-2020.


O nouă apariţie editorială ,,Albumul de pictură” în care figurează lucrările artistului plastic Marcel Alexa și a fost intitulat sugestiv “Fereastra spre amintiri”.
Coperta I Marcel Alexa, fereastra, ulei pe pânză, coperta IV –uşa, ulei pe pânză.
Concepţia Grafică şi machetarea computerizată: Dragoş Lespezeanu. Fotografii: Claudia Brehuescu. Editura Pim, Iaşi, 2019.
Cu această ocazie Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Botoșani a organizat sâmbăta, 1 februarie 2020, ora 13,  vernisajul Expoziției de pictură “Fereastra spre amintiri” al artistului plastic Marcel Alexa și la lansarea albumului, la acest eveniment cultural au participat cunoscuţi oameni de cultură al Botoşaniului : pictori, scriitori, muzeografi, prieteni şi nu în ultimul rând familia mă refer la Lidia Alexa pe  care l-a încurajat în tot ceea ce şi-a propus să realizeze cu penelul şi culoare.
Apariţia albumul a fost posibilă prin Consiliul Judeţean Botoşani, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani, prin manager: Cornelia Ciobanu.
Doamna Cornelia Ciobanu, la deschiderea oficială a vernisajului a mulţumit participanţilor de la acest eveniment de lansare carte.  
Margareta Mihalache etnograf a  motivat necesitatea apariţiei albumului  prin legătura artistului cu universul patriarhal  de lungă durată și în același timp, trainică, Marcel Alexa petrecându-și copilăria alături de bunici în mediul rural și având posibilitatea să îndrăgească elemente ale culturii materiale și spirituale populare, exemplificate în multe dintre lucrări. Albumul este bine structurat și întemeiat pe trei secțiuni: universul patriarhal, natura statică și Botoșanii de altădată.
Marcel Alexa s-a născut in Botoșani,  este absolvent al Școlii Populare de Arte, promoția 1992, profesor Victor Hreniuc. A avut de-a lungul timpului expoziții anuale de grup, dar și personale la Galeriile de Artă ”Luceafarul”, care au aparținut Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Cuturii Tradiționale Botoșani , Galeriile de Artă ”Ștefan Luchian”, Memorialul Ipotești, galeriile din Suceava, Timișoara, dar și la expozițiile internaționale din Anglia si Franța.
Criticului de artă Felicia Acsinte din Iași, o distinsă absolventă a Facultătii de Arte Vizuale din Iași pe prima pagină al albumului citim:
,, Printr-un exerciţiu de sinceritate creativă, Marcel Alexa arhivează în picturile sale amprenta clară a oraşului natal. Picturile sale oferă propriilor acţiuni de care acesta le-a înterprins în activitatea sa artistică. Sub pensonul pictorului culorile dau suflu unor imagini dominate de o poezie a amintirilor în acord cu starea şi simţământul prezent al acestui. Marcel Alexa pictează emoţii, crâmpeie ale unui loc plin de lumină şi frumuseţe, reconstituind frânturi din universul pitoresc specific acestuia.
Zugrăvind frumuseţea satului, a unui vas cu flori sau a Botoşaniului de altădată, pictorul surprinde esenţialul scenei care menţine atenţia şi incită curiozitatea privitorului, invitând spre contemplaţie.(...)
A  fost prezentată tematica etnografică abordată de artist cu multe detalii de către etnograful instituției Margareta Mihalache:
,,Cromatica folosită denotă o stăpânire a nuanţelor derivate din culori şi totodată, o dozare echilibrată a culorilor diverse în ansamblu. Precizia conturilor florilor fixează naturaleţea de neegalat a acestora care aparţin grădinilor de altădată din vechiul Botoşani.
În lucrările sale secvenţele redate încearcă  o trecere propriu-zisă în revistă a interiorului ţărănesc, completat cu aspecte din mediul rural, iar ca o  împlinire finală a universului patriarhal şi a locului de vieţuire pentru omul iubitor de natură este varietatea florală ce îmbogăţeşte spaţiul înconjurător în care a fost ridicată locuinţa”.
Istoricului prof.Gheorghe Median în intervenţia sa, a prezentat relaţia dintre domnia sa şi pictorul Marcel Alexa. Subiectul Botoşaniul de altădată.
De-a lungul timpului în cadrul expoziţiilor realizate la Muzeul Judeţean Botoşani în calitate de muzeograf a prezentat arhitectura clădirilor din oraşul Botoşani, despre istoria clădirilor vechi, şi proprietarii acestor clădiri, din acest motiv a urmărit cu mare interes picturile realizate de Marcel Alexa  în care imortalizează clădiri vechi inainte de modernizare.
Epigramistul şi publicistul Gică Hreapcă a citit ultima compoziţie:
TOATE PÂNZELE SUS
,,Pictată-i via de Marcel
Dar nu obsev niciun cârcel
Deduc că dânsul are gust
Şi boabele de demult sunt must”.

PORTRETISTUL
,, O pânză i-am făcut cadou
C-o ramă, bineînţeles,
El m-a privit cu interes.....
Spun sincer. Am rămas tablou.


Pictează flori, mare-i paleta
Dar sincer mi-a mărturisit
Că are un respect deosebit
Şi-o apreciază pe Margareta.

Vă rog reţineţi un aspect
Intrate deja în Noul An
Ca pictor are mult respect
De Media şi Median.joi, 23 ianuarie 2020

O nouă apariţie editorială- 2019-Asociaţia Filateliştilor ,, Tomis", Constanţa, o istorie ilustrată a filialei.

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la înfiinţarea Filialei judeţene a A.F.R şi pentru că în anul 2020, se sărbătoreşte 30 de ani de la înfiinţarea Asociaţia filateliştilor ,, Tomis”, Constanţa, filateliştii constănţeni sărbătoresc acest eveniment prin realizarea unui ,, Remember”, al activităţilor de-a lungul anilor. În acest context autorii volumului Asociaţia Filateliştilor ,, Tomis”, Constanţa, Gheorghe Stănescu, Gabriel Octavian Nicolae şi Valeriu Avramescu  şi-au propus să ne prezinte primele manifestări filatelice, expoziţii şi târgurile organizate de Ziua Marinei şi cu alte ocazii. Prin acest Remember o să amintesc despre o expoziţie din 2012 care s-a desfăşurat la Muzeul de Artă  Marină şi am participat  cu exponatul ,, Femei celebre de-a lungul istoriei".

De la această expoziţie voi reda cuvintele de deschidere a evenimentului de organizatorii expoziţiei din anul 2012:
Dl Gabriel Octavian Nicolae,
în calitate de preşedinte al Asociaţiei Filateliştilor ,, Tomis" şi vicepreşedinte al Carto-Clubului Român a împărtăşit bucuria realizării acestei expoziţii adresându-se participanţilor mulţumiri:
 ,, Astăzi ni se împlineşte un vis, un vis care a apărut cu mulţi ani în urmă, un vis cu care am trăit în toţi aceşti ani!
Poate părea o expoziţie mică şi poate fi aşa dacă ne referim la un nivel internaţional, dar cu siguranţă este o expoziţie MARE, pentru cei care sunt pasionaţi şi iubesc ilustratele vechi ale noastre, româneşti. Exponatele prezentate vă vor convinge de acest lucru. Evenimentul la care sunteţi invitaţi, acest vis împlinit al nostru, nu ar fi fost posibil fără sprijinul moral, logistic şi mai ales material al partenerilor şi sponsorilor care au făcut acest vis să devină realitate! Le mulţumim din suflet şi tot respectul nostru. Vă preţuim!
Cu emoţie şi cu drag, gândurile mele se indreaptă şi spre cei care ne-au făcut să putem visa în acest moment, maeştri noştri Simion Tavitian şi Viorel Ovidiu Lipovan”.


Dl Serban Drăguşanu, preşedinte al Asociaţiei Filatelice din Bucureşti şi preşedinte al Carto-Clubului Român a completat :
 ,,Ce frumos ! Ce nebunie! Ce frumoasă nebunie! Expoziţia naţională care reuneşte, şi în acest an, tot ce are mai valoros cartofilia româneasă, nu e doar nostalgică amintire despre România de acum aproape un secol, despre viaţa părinţilor şi bunicilor noştri, despre cum era lumea noastră într-o societate normală, bazată pe valori adevărate, într-un echilibru economic, social, politic, moral, ci este şi un necesar apel la memorie care vine să pună, din nou, contemporanilor fundamentalele întrebări ale existenţei noastre pe acest pământ. ,, Cine suntem ? De unde venim? Încotro ne îndreptăm?
Sunt întrebări grave, esenţiale, ale căror răspunsuri se regăsesc, fie şi doar parţial- dar pline de substanţă- pe panourile acestei expoziţii care îşi propune, ca şi la ediţiile anterioare, să ne aducă din nou pe pragul istoriei, să ne pună în faţă o realitate( trecută dar aproape palpabilă) a devenirii noastre de-a lungul unui veac şi mai bine de trai pe pământ românesc.
Imaginile oferite de aceste vechi cărţi poştale ilustrate, adunate cu grijă, păstrate cu sfinţenie, asamblate cu un autentic şi elaborat simţ artistic, dar şi cu fiorul, aproape religios, al dezvelirii unor adevărate moaşte ale trecutului nostru, vin să ne reîmprospăteze memoria, să ne trezească şi întărească fibra naţională, să ne readucă în suflet mândria de afi fost şi de a fi român, să ne descifreze, o dată în plus, mesajul subtil şi sublim al imnului nostr: ,, Deşteaptă-te române” în consonanţă deplină cu alesele vorbe ale poetului nostru tutelar: ,, La trecutu-ţi mare, mare viitor!”
Personal, mă bucur de privilegiul de a fi parte a acestui superb eveniment, mă bucur că sunt contemporan şi prieten cu aceşti oameni minunaţi care-şi expun colecţiile (dar şi sufletele !) întru edificarea, cu uneltele cartofiliei, a încă unui necesar monument al istoriei noastre”.
Din volumul editat de Editura Boldaş, Constanţa 2019, Tipografia Boltibrom, în prima parte aflăm despre filatelia constănţeană că a început din anul 1896, şi atunci la Constanţa apare şi primul grup de filatelişti condus de Dimiter Mincev. La 8 martie 1900 se tipăreşte primul ziar timbrologie şi literar condus de Tudor Mantu. În anul 1927, sub conducerea lui Dimiter Mincev se înfiinţează Clubul filatelic internaţional Dobrogea. Iar la data de 15 iulie 1951 are loc prima Expoziţie Filatelică. În anul 1958 se înfiinţează Filiala regională a A.E.R. şi tot în acest an se deschide prima expoziţie organizată de Filiala A.E.R, iar mai târziu în anul 1961 se deschide Clubul filatelic. Din anul 1990 Filiala judeţeană se transformă în Asociaţia Filateliştilor ,, Tomis”.
Dl Sergiu Găbureac, ne prezintă în acest volum că:
 ,,La  Constanţa există unul din bastioanele cartofiliei şi filateliei româneşti cu rezultate meritorii în promovarea acestor pasiuni cu multiple valenţe documentare: istorice, geografice, arhitecturale, culturale, sportive...Anii „90” ai secolului trecut sunt anii începutului unor mari întâlniri la nivel naţional ale colecţionarilor români prin organizarea, de către nou înfiinţată Comisia de Cartofilie a Federaţiei Filatelice Române.( ..) Au fost ani întregi de întâlnire de suflet cu realizări memorabile ce nu pot fi uitate: expoziţii naţionale şi internaţionale, simpozioane, lansări de lucrări de referinţă pentru carto-filatelia românescă. Ziua Marinei fiind aşteptată de mulţi colecţionari din ţară şi de peste hotare, pentru revederea de la malul mării. (..)”

Dl Mircea Calul preşedintele A.F.R Bistriţa salută la ceas aniversar filateliştii din Constanţa:
,, La ceas aniversar filateliştii secularului burg transilvănean NOSA Bistriţa, salută filateliştii milenarului TOMI-Constanţa. Acest act de cultură, care este filatelia, este în acelaşi timp un liant, în timp , între cei iubitori ai acestui frumos hoby. Legăturile fireşti se leagă vrei nu vrei atunci când pasiunea are rădăcini adânci şi dorinţa de cunoaştere reciprocă trece peste vicisitudini şi distanţe. ..(..)  Legăturile cu filateliştii constănţeni au început odată cu revigorarea AFR la Centenarul  din 1958 şi mai cu seamă la Centenarul Independenţei de Stat al României 1977.  Atunci cei doi preşedinţi Tavitian Simion şi Pop Ştefan au pus bazele unei prietenii şi colaborări reciproce.(..)
Voi filateliştii de la malul mării daţi dovadă de un pragmatism şi o dorinţă nestăvilită de a continua munca începută şi a o transmite viitoarei generaţii de filatelişti.”

Dl Ioan Catană, preşedintele AFR Bacău,  a scris în album câteva cuvinte de apreciere a colaborării celor două filiale ale Federaţiei Filatelice Române:
,,Asociaţiile noastre, filateliştii, colecţionarii în general, au participat la numeroase activităţi expoziţionale, simpozioane şi târguri. Trilaterala Arad-Bacău-Constanţa ce a avut loc şi la Mamaia în anul 1970 s-a constituit într-un exemplu de prietenie şi colaborare între filatelişti.”În acest volum editat mai găsim şi din partea altor colecţionari care au exprimat prin cuvinte colaborările şi aprecierile. 
Dl Francisc Ambruş, comisar al Federaţiei Filatelice Române, aşează pe hârtie, gânduri, emoţii, aprecieri:
,,Invitat în anul 2002 alături de alţi numeroşi colecţionari din ţară să particip la al treilea târg al colecţionarilor organizat de A.F.Tomis Constanţa la Muzeul Marinei Militare, am fost extrem de încântat şi uimit de organizarea şi amabilitatea gazdelor. (....) Îmi aduc aminte cu deosebită plăcere de dl Simion Tavitian, sufletul şi motorul acţiunilor filateliştilor constanţeni şi a tinerei echipe care a continuat ce s-a început. Revista, expoziţiile filatelice sau cartofile anuale, târgurile colecţionarilor, lansările de carte, excursiile pe superbele plaiuri dobrogene, toate astea nu ar fi avut finalitate fără ei: GH. Stănescu, Simion Tavitian, Gabriel Octavian Nicolae, Oana Cornescu şi alţii  care au fost şi sunt motorul acestor acţini.”
 Cu respect, Viorica Hrustovici