joi, 14 ianuarie 2021

In memoria regretatei etnografe Margareta Mihalache, consultant științific, dar și expert al Ministerului Culturii din anul 2012.

Închinăm acest album de Artă naivă, memoriei regretatei etnografe Margareta Mihalache, consultant științific, dar și expert al Ministerului Culturii din anul 2012.

Venită la Centrul Județean de Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Botoșani din anul 2006 pe post de referent etnograf, s-a implicat imediat cu toată forța, inteligența și cu talentul specific ei, pe tărâmul culturii și civilizației populare. Începând de la cercetarea etnografică pe teren a vieții satelor botoșănene, și-a alcătuit temeinic și selectiv, o listă de adevărați meșteri, care au continuat să practice meșteșuguri străvechi (olăritul, țesutul, prelucrarea lemnului, împletirea nuielelor, încondeierea ouălor, pielăritul, prelucrarea blănurilor, realizarea unor componente ale costumului popular și a unor accesorii).

Astfel a reânviat la Botoșani, Târgul meșterilor populari, invitând și meșteri din alte zone etnografice ale României, târg pe care în timp l-a gestionat și l-a prezentat cu profesionalism. Acest târg pentru zilele Orașului Botoșani, organizat de sărbătoarea ortodoxă „Sfântul Gheorghe”, a devenit recunoscut și apreciat la nivel național.

Cu o putere imensă de muncă, a inițiat și a dat viață Festivalului Concurs al ouălor încondeiate de la Rogojești, dar și a Târgului Mărțișorului, la Botoșani.

Din anul 2008 a reorganizat și redeschis expozițiile de Artă Naivă, pe care le-a transformat începând cu anul 2013 în Salon Național de Artă Naivă, dându-i numele cunoscutului pictor naiv „Gheorghe Sturza” (donator al colecției sale de tablouri, Muzeului Județean Botoșani, pentru Secția de Artă), apoi din anul 2018, Margareta Mihalache organizează cu mare succes Salonul Internațional de Artă Naivă. Chiar din anul 2013, artiștii naivi, dar și participanții la vernisaje beneficiază de valoroase albume, pe care Margareta le-a alcătuit și coordonat încununând această inițiativă editorială în anul 2016, cu apariția albumului de referință, ARTIȘTI NAIVI CONTEMPORANI.

Pe linia publicării și editării ne referim și la Revista Centrului Județean de Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „ȚARA DE SUS”, unde Margareta, încă din anul 2007 face parte din Colegiul de redacție, publicând în paginile revistei, până în anul 2020, peste 30 de articole de specialitate.

Ca un adevărat etnograf (care nu a spus niciodată că în viața satului de azi nu mai există nimic de cercetat), a continuat munca de cercetare pe teren, dar bazându-se și pe o uriașă bibliografie, preocupată fiind, de Cămașa de sărbătoare a zonei Botoșani. Urmarea acestei munci s-a finalizat în anii 2008 – 2010 cu apariția de sub tipar a 3 studii de cercetare, CĂMAȘA DE SĂRBĂTOARE DIN COLECȚIILE MUZEALE SĂTEȘTI, DE LA CONCEȘTI, UNGURENI (SAT MIHAI VITEAZU) ȘI IBĂNEȘTI. În lucru, mai avea pentru publicat în anul 2020, CĂMAȘA DE SĂRBĂTOARE reprezentând așezarea sătească ALBEȘTI.

În anul 2019 a coordonat apariția albumului CUSĂTURI TRADIȚIONALE DE PE VALEA SIRETULUI – COMUNA VLĂDENI, încheind anul cu organizarea unei expoziții, pictorului botoșănean Marcel Alexa, expoziție însoțită de albumul cu titlul „Fereastra spre amintiri”.

Toate Studiile de cercetare, cât și Albumele tipărite sunt atât de valoare științifică, cât și de o deosebită calitate redacțională.

Trebuie să apreciem aici și realizarea unor filme de certă valoare documentară: Meșteșugul olăritului (la meșterul Smerica Gheorghe din satul Pârâu-Negru din Mihăileni) și Meșteșugul țesutului la creatoarea populară Maria Zotic de la Ungureni, apoi încă 2 filme premiate național, din comisie făcând parte recunoscutul regizor Andrei Blaier. Filmele premiate sunt S.O.S. COȘULA și O LUME RĂSTURNATĂ (care se referă la necesitatea de salvare a două monumente arhitectonice de mare valoare pentru zona Botoșani).

Margareta a fost motorul care a întreținut vie etnografia botoșăneană.

Se spune că nimeni nu este de neânlocuit. Aici afirmația nu mai funcționează.

Margareta Mihalache, prin pasiunea sa, prin ceea ce a realizat, prin ceea ce a publicat, va rămâne o amintire vie, prin materialele bogate etnografice și de artă realizate într-un timp extrem de scurt, de doar 13 ani. Și când ne gândim că mai avea încă atât de multe de adus în lumină pe tărâm cultural, inima ei a încetat brusc să mai pulseze. A fost o înțelepciune care i-a conturat personalitatea ca om și specialist.

Margareta a adunat ca o albină o zestre culturală de mare valoare etnografică, lăsând o zestre de referință pentru cultura populară botoșăneană și pentru arta naivă, dar nu se știe cine va putea continua să țină ștacheta atât de ridicată la nivelul la care a ajuns ea.

A ars mult prea repede ca o torță uriașă și s-a stins mult prea devreme, lăsând în urmă proiecte și studii de cercetare de finalizat, de publicat, dar urcând, ca o stea care strălucește în infinit.

 https://1-cultural.blogspot.com/2015/01/camasa-de-sarbatoare-din-colectia_10.html

 https://1-cultural.blogspot.com/2015/11/salonul-national-de-arta-naiva-gheorghe.html

https://1-cultural.blogspot.com/2015/02/camasa-de-sarbatoare-din-colectia_26.html