vineri, 17 iulie 2015

Muzeul Judeţean Botoşani Secţia Ştiinţele Naturii DorohoiMuzeul Judeţean Botoşani Secţia Ştiinţele Naturii Dorohoi
După ce am vizitat muzeul ,, George Enescu” din Dorohoi, la o distanţă de 200 m se află muzeul ,,Ştiinţele Naturii
Aceasta cladire impunătoare m-a impresionat   dar şi primirea călduroasă cu care m-a întâmpinat doamna muzeograf şef secţie Elena Mihaela Ştefură si care m-a condus să vizitez sălile muzeului ce adăpostesc o mulţime de exponate interesante adunate din toate locurile şi expuse aici cu grijă pentru bucuria privitorului. Aici profesorii pot face o adevărată ora de zoologie, prin modele variate de faună
,,Muzeul, ca unitate culturală, a luat fiinţă în anul 1953 prin decizia Sfatului Popular Raional Dorohoi, fiind rodul si stădania unui inimos colectiv de intelectuali din oraşul Dorohoi. Dintre aceştia amintim: Gh. Romândaşu, Eleonora Enescu, C-tin Radinski etc. Amintesc şi despre Viorica Perian şi Ilie Cerneleanu, care în intervalul a 15 ani au reuşit să strângă un număr de 2699 obiecte de istorie. Cu toate că profilul muzeului era de istorie, s-a născut şi pasiunea de a colecta şi achiziţiona şi piese de ştiinţele naturii; astfel că în 1968 exista şi o expoziţie de istorie naturală alcătuită din 105 piese şi 41 de planşe a declarat doamna muzeograf.
Din anul 1979 clădirea rămâne integral muzeului, iar din 1985 găzduieşte şi Galeriile de artă contemporană sticlă-porţelan (expoziţie cu caracter permanent)
Galeriile de artă contemporană însumează 798 obiecte din sticlă porţelan realizate de artişti plastici din întraga ţară sub egida unei tabere de creaţie desfăşurată la Fabrica de sticlă şi porţelan Dorohoi, în perioada 1985-1989.

,,Muzeul a funcţionat de la înfiinţare şi până în 15 iunie 1968 într-o clădire mică pe strada Alexandru Sahia nr.3. De la această dată muzeul va deveni de Ştiinţele Naturii, materialul de istorie fiind preluat de Muzeul Judeţean Botoşani. ”.
rezentate. Am abordat-o pe doamna muzeograf să-mi spună căteva cuvinte despre istoria clădirii.Micuţa colecţie de biologie îşi va mări numărul cu încă 247 de piese primite în schimb de la muzeul din Botoşani şi va ocupa întregul etaj al fostei Prefecturi a Judeţului Dorohoi iar parterul fiind ocupat de Biblioteca şi Casa de Cultură, timp în care clădirea se va numi ,, Palatul Culturii"

H.V. Vă rog doamna muzeograf sa-mi spuneţi despre istoria şi arhitectura clădirii şi componenţa expoziţiilor: 
Doamna Muzeograf Elena Mihaela Ştefură:
,, Clădirea care adăposteşte muzeul, considerată, monument  istoric prin măreţia şi arhitectura ei a fost construită la sfârşitul secolului XVIII (1887) de arhitecţi italieni, după un proiect francez, cu destinaţia de reşedinţă a Prefecturii fostului judeţ Dorohoi, cu toate elementele arhitecturale specifice epocii respective; volumetrie impunătoare, simetrie riguroasă, atenţie deosebită a detaliului, profile şi încadramente ce dau o prestanţă specifică, amplasamentului astfel ales încât clădirea este mereu o prezenţă vie în localitate.
,,De la înfiinţare şi până la data de 1 iulie 1984, muzeul funcţionează ca unitate de sine stătătoare fiind, subordonată Consiliului Popular al oraşului Dorohoi. De la această dată, conform deciziei Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Judeţului Botoşani din aprilie 1984, muzeul devine secţie a Muzeului Judeţean Botoşani. Muzeul dispune de 21 săli de expoziţie (12 săli cu Galeriile de artă contemporană şi 9 săli cu piese de istorie naturală), o sală pentru expoziţii temporare şi alte activităţi, birouri, depozitul şi un laborator de restaurare-conservare.

,,Patrimoniul muzeal (ştiinţele naturii) însumează cca 275938 de piese obţinute din achiziţii şi donaţii de la diverşi colecţionari sau ca rezultat al cercetării în teren de către personalul de specialitate al muzeului. Printre achiziţiile muzeului cele mai importante se numără colecţia entomologică profesor Ioan Nemeş, colecţie catalogată ca fiind a treia din ţară din punct de vedere al valorii ştiinţifice"Colecţia lepidoptere exotice farmacist Weber Wilhelm, colecţia de păsări exotice (Zair-Africa) profesor Rang Cătălin

.
Muzeul mai dispune de un mic spaţiu cu păsări şi peşti exotici ce completeează cu o notă vie caracterul naturalist al muzeului
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu