sâmbătă, 4 februarie 2017

lansarea cărţii „Generalul Gheorghe Avramescu”, autor Sergiu Balanovici.

Sâmbătă, 28 ianuarie 2017, ora 11.00, la Muzeul Județean Botoșani în Sala de Festivităţi a avut loc lansarea cărţii „Generalul Gheorghe Avramescu”, autor Sergiu Balanovici. Cartea apărută în condiții grafice deosebite la Editura Quadrat din Botoșani, 2016, va fi încă una dintre contribuțiile remarcabile pe care botoșănenii le aduc în sprijinul cunoașterii istoriei
 

 Noua carte, autor Sergiu Balanovici, colonel, muzeograf la Muzeul Judeţean Botoşani  a fost prezentată de  prof. univ. Petre Otu, director adjunct al Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din București,  președinte al Comisiei Române de Istorie Militară şi prof.  Gheorghe Median, istoric.
 În Sala de Festivităţi a fost organizată o expoziţie realizată cu colaborarea Brigada 15 Mecanizată „Podu Înalt”, Cercul Militar Botoșani și Serviciul Județean Botoșani al Arhivelor Naționale şi colonel Ioan Siminiceanu. După prezentarea cărţi a avut loc un recital muzical oferit de Raluca Ardelean la pian și Raul Chiş la vioară.
La această manifestare culturală au participat oameni de cultură, directorii de instituţii, cadre militare


  
Prof.univ. Petre Otu, cel care a semnat și prefața cărții, a apreciat cu deosebire spiritul critic al autorului, lucrarea fiind păstrată în rigorile științei, fără a aluneca în mirajul și în fascinația presupunerilor, a spectaculosului neprobat.
"Există riscul ca excursul biografic să se transforme într-o hagiografie, autorul îndrăgostindu-se de personaj și evitând analiza lucidă, multilaterală, a comportamentului acestuia. Sergiu Balanovici nu cade într- asemenea capcană. El analizează cu atenție diferite situații, compară, critică diferite hotărâri, cum ar fi aceea de a lua familia pe front, își pune întrebări, trece dincolo de dimensiunea factologică, încercând să detecteze cauzele profunde ale evenimentelor care îl au ca protagonist sau participant pe Gheorghe Avramescu", spune prof. univ. Petre Otu.

Sergiu Balanovici a oferit celor prezenți la lansare o scurtă prezentare a Generalului Gheorghe Avramescu, personalitate marcantă născută pe 26 ianuarie 1884, la Botoșani, dar al cărei sfârșit a alimentat de decenii zeci de articole și materiale de presă.
"O carieră de aproape 40 de ani, în care a parcurs toate treptele ierarhiei ostășești, de la funcția de comandant de pluton la cea de comandant de armata. A participat la toate conflagrațiile în care a fost angrenată Armata Română în prima jumătate a secolului XX: cel de-al Doilea Război Balcanic, Război de Întregire a României, şi în cel de-al Doilea Război Mondial, atât în campania din est, cât și în campania din vest. De numele lui Gheorghe Avramescu se leagă eliberarea nordului Bucovinei, în anul 1941, dar și eliberarea nord-vestului Transilvaniei, la 25 octombrie 1944, zi stabilită ulterior ca zi a Armatei Române", a spus Sergiu Balanovici.
Autorul cărții atrage atenția că nu este vorba despre o lucrare care să lămurească misterul morții generalului, ci este o radiografiere din mai multe unghiuri.
"Subiectul Gheorghe Avramescu a fost tratat până în prezent numai în articole și studii de mică amploare, menite să lămurească, aproape exclusiv, misterul arestării sale de către sovietici în plină campanie militară, și a morții sale tragice. Cartea de față nu și-a propus acest lucru, ci să aducă în discuție personalitatea Generalului Gheorghe Avramescu printr-o prezentare mai amplă a întregii sale activități militare. În acest sens l-am urmărit de la naștere și până în posteritate. L-am însoțit în toate funcțiile posibile pe care le-a îndeplinit, atât pe timp de pace cât și pe timp de război, am încercat să-l radiografiem din mai multe unghiuri".
Prof.univ. Petre Otu a accentuat cele spuse de autorul cărții, însă a ținut să menționeze încă o dată calitatea studiilor, minuțiozitatea și atenția cu care Sergiu Balanovici a tratat fiecare aspect al personalității Generalului Gheorghe Avramescu.
 ,,Generalul Avramescu este cunoscut de istoriografia militară, Sergiu Balanovici nu a operat pe un teren gol. Dar ce a făcut domnul Sergiu Balanovici? A făcut operă științifică, operă de arheologie istorică. El este un om deosebit de pasionat de istorie, dar în același timp are un simț critic dezvoltat"(..). 
,,Sergiu Balanovici, prin noua sa carte, revine asupra vieţii şi activităţii generalului Avramescu şi o face dintr-o perspectivă monografică, analizând originea şi anii de formare, cariera militară, participarea la cele două conflagraţii mondiale, activitatea de teoretician militar. Implicarea în viaţa socială.  (..) Dintru început precizăm că autorul se achită în mod exemplar de sarcina asumată. Demersul său are la bază o consistentă documentare, constând din fonduri arhivistice, memorialistică, lucrări generale şi speciale, studii şi articole privind cariera şi activitatea lui Gheorghe Avramescu. A apelat şi jurnalele şi amintirile contemporanilor, ele fiind piese esenţiale pentru desluşirea unor episoade din biografie, cum ar fi arestarea şi moartea sa. Tot odată, autorul are meritul de a fi încadrat activitatea generalul în contextul larg al epocii în care a trăit. Astfel, cititorul va lua cunoştinţă despre o multitudine de aspecte cum ar fi: selecţia şi pregătirea ofiţerilor, statul acestora; organizarea militară a României în perioada antebelică, interbelică şi în cursul celui de-al Doilea Război Mondial; clasa politică; desfăşurarea operaţiunilor militare în Est şi Vest. Cât priveşte arestarea şi moartea generalului, atât de dezbătute în istoriografie, tratate pe larg şi profesionist în capitolul patru al lucrării, autorul se dovedeşte reticent în a formula o opinie tranşantă, afirmănd prudent că ele rămân o ecuaţie cu multe necunoscute. "Generalul are o biografie extrem de interesantă, dar totul a pornit de la sfârșitul lui. (..)Faptul că a murit în condiții nelămurite, în cazul unui bombardament german, când era arestat de sovietici, că a fost arestat pe front, că familia lui a fost dusă în Uniunea Sovietică, sunt lucruri care au atras publicul și i-au făcut o aură – pe bună dreptate – de erou, pentru că este un erou al celor două războaie pe care le-am avut noi.
Cartea, după opinia mea , reprezintă o contribuţie esenţială la aprofundarea cunoaşterii vieţii şi activităţii generalului Gheorghe Avramescu, o personalitate de seamă a Armatei Române din prima jumătate a secolului XX. O recomand călduros atât specialiştilor, care vor găsi, sunt sigur, multe lucruri noi şi piste de investigaţie atent construite, cât şi cititorilor pasionaţi de istoria militară, de istorie în general. Prin noua sa lucrare, Autorul Sergiu Balanovici, reconfirmă calităţile de cercetător talentat şi riguros al trecutului militar naţional”  a prezentat Prof.univ. Petre Otu
Autorul col.dr Sergiu Balanovici
 
Expozitia colonel Ioan Siminiceanu

prof.Gheorghe Median, istoric a adus amănunte din interiorul laboratorului în care a fost realizată cartea. 
"Am stat în același birou cu domnul Balanovici, am văzut fiecare capitol pe care l-a lucrat, am văzut fiecare rând pe care l-a scris. Am admirat modul extrem de serios cu care a lucrat această carte și celelalte pe care le-a scris până acum. O documenatre extrem de adâncă. Această carte nu ar fi putut fi scrisă cu toate amănuntele care sunt acolo, dacă domnul Balanovici nu i-ar fi căutat pe urmașii Generalului Avramescu, de la care a primit multe fotografii, documente pe care le-a introdus în carte. Datorită acestor lucruri, este o carte care se citește foarte frumos. Este scrisă de un om care știe foarte bine ce înseamnă rigorile unei scrieri de ordin militar. Dar a reușit să introducă pasaje care să rupă partea tehnică și să facă lectura foarte frumoasă și foarte agreabilă. De ce place această carte? Pentru că aduce în fața noastră o personalitate plecată de aici, de la Botoșani, care a făcut o carieră strălucită. O personalitate despre care s-a scris foarte puțin. Sunt foarte bucuros de apariția acestei cărți. Botoșanii au dat țării foarte multe personalități. Mai avem datoria să le relevăm și pe altele. Botoșanii continuă să rămână un mare oraș cultural, în ciuda condițiilor speciale pe care le avem acum, în ciuda dezindustrializării la care s-a ajuns, spiritul transmis de generațiile trecute continuă". 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu