joi, 15 ianuarie 2015

Un om, o viaţă, un destin” autor Nicolae IosubUn om, o viaţă, un destin” autor Nicolae Iosub, a apărut la Editura AXA –iunie 2014, este o carte dedicată comemorării lui Mihai Eminescu, 125 de ani de la moarte 15 iunie  1889-15 iunie 2014, Botoşani.                                                                                                                                                   Cartea este rodul cercetării cu  pasiune a autorului, Nicolae Iosub fiind susţinută de material valoros din  colecţie de filateliei, numismaticii, cartofiliei a Domniei sale, prezentând  diferite teme: ,,Mihai Eminescu”, ,,Cultura”, ,,Religie”, ,,Istoria României”, lucru întărit şi în ,,Cuvântul introductiv” al autorului.   
                                                       
,,Mihai Eminescu. Un om, o viaţă, un destin” este o scriere  bazată pe documente și fapte autentice și, în felul acesta, ajută pe cititor să beneficieze de o informare precisă, cu referire la Eminescu.
Mihai Eminescu – Omul. în viziunea celor care l-au cunoscut;/ Eminescu vegheat de Arhanghelii Mihail şi Gavril;/    Mihai Eminescu. Cer şi Destin;/ Familia Eminovici şi credinţa;/ Mihai Eminescu. Primele clase primare;/  Mihai Eminescu- elev la Gimnaziul din Botoşani;/ Mihai Eminescu. Perioada de studii de la Cernăuţi; / Mihai Eminescu şi Serbarea de la Putna;/ Societatea „Arboroasa” şi Mihai Eminescu;/ ,,Mari Români”. Mihai Eminescu şi curajul;/ Bene Merentti” – o medalie refuzată de Eminescu;/ Mihai Eminescu. Despre boala şi activitate – 1883-1889;/ Mihai Eminescu. Contribuţii documentare de O. Minar;/ Casa copilăriei lui Eminescu de la Ipoteşti;/ Casa Memorială de la Ipoteşti. Prima reconstrucţie;/ Iconografie eminesciană;/ Eminescu şi Carmen Sylva;/ Eminescu şi Vasile Alecsandri;/ Mihai Eminescu şi Cornelia Emilian;/  O întâlnire pentru eternitate- Eminescu – Veronica Miele;/ Scipione Ionioţă Bădescu – prietenul lui Eminescu;/ Parcul „Mihai Eminescu” din Botoşani; / Mihai Eminescu- un bust refugiat la Botoşani;/ Quelques poesies Mihail Eminesco;/  Otto şi Jean Bielig – primii fotografi din Botoşani a lui Mihai Eminescu;/Aurel Gheorghiu- un fotograf al locurilor eminesciene; /Eminescu jefuit post – mortem.

Moto: ,, Şi când propria ta viaţă singur n-o ştii pe de rost,                                                   
O să-şi bată alţii capul s-o pătrunză cum a fost??” 
( Mihai Eminescu- Scrisoarea I)
 În cuvântul introductiv autorul spune:   ,,Despre Mihai Eminescu cel mai mare, mai cunoscut,  mai citit şi îndrăgit poet român,  s-au scris mii de cărţi, broşuri şi articole, cuprinzând opera poetului, articole publicate de poetul-ziaristul la ,, Curierul de Iaşi”, la ,, Timpul” şi în alte publicaţii româneşti şi străine, cărţi care au tratat biografia poetului, opera poetică şi culegerile sale de folclor.                                                                                       În anul 1932 George Călinescu editează ,, Viaţa lui Mihai Eminescu” şi s-a crezut că s-a spus totul despre viaţa poetului. Ulterior, au apărut o serie de eminescologi care au adăugat noi şi noi informaţii despre viaţa poetului, despre opera sa, activitatea sa politică şi, astfel, s-au înmulţit cărţile dedicate lui Eminescu.                                                                                                                Scriitorul Victor Crăciun îndeamnă pe contemporanii săi să scrie despre poet tot ceea ce se poate găsi... ,,trebuie adunate toate mărturiile despre sinea poetului, indiferent de provenienţa lor- din bruma rămasă de la el însuşi, din operă, din documente, de la contemporanii şi urmaşii lor care le-au reţinut şi repovestit- şi cernute în sita cunoaşterii integrale, căci corelaţia lor logică şi sistematică va duce firesc la firul tainic al Ariadnei 
                          În cartea ,, Luminile şi trecerile lui Eminescu” a lui V. Muscă, carte ce apare la Cluj- Napoca în 2004, autorul îndeamnă .... ,, orice intelectual român trebuie să scrie măcar o dată în viaţa lui despre Eminescu, fie chiar şi un singur rând, aşa cum un credincios are datoria de a de închina zilniv întru slava şi lauda Dumnezeului său” 
Cu cât citim mai multe, dintre cele scrise despre Eminescu, ne dăm seama că tot mai lipseşte câte ceva, că mai sunt pete albe din viaţa poetului care trebuie lămurite, apar noi documente, dovezi despre activitatea sa, prilej de noi adăugiri la biografia poetului.                                                                                                               

 În ultimii ani, după Revoluţia din 1989, au apărut noi lucrări care încearcă să schimbe o serie de date cunoscute până în prezent şi, în special, cele legate de data şi locul naşterii lui Eminescu. Unii scriitori şi oameni politici, din diferite zone ale ţării, încearcă să şi-l anume, să demonstreze că poetul s-ar fi născut prin Bucovina, că actul de naştere al poetului este un fals şi multe altele.                                                                  
 Ocupându-mă de editarea ,, Buletinului Informativ Eminescu”, publicaţie a colecţionarilor cu tematica eminesciană, am scris diferite studii despre viaţa poetului, materiale pe care le-am adunat în această carte, şi, care, cred că merită să fie publicate şi cunoscute.                                                                                                    
Astfel, am căutat să lămuresc problema şcolarităţii lui Mihai Eminescu şi anume: unde a învăţat poetul în primele clase primare, ştiind că la Cernăuţi a fost înscris în clasa a III-a primară, încercarea poetului de a termina clasa a II-a de gimnaziu la Gimnaziul din Botoşani, legăturile poetului cu Bucovina şi bucovinenii şi contribuţia acestora la formarea lui Eminescu, despre boala şi activitatea poetului din perioada 1883-1889, câteva aspecte privind istoria casei copilăriei poetului de la Ipoteşti, fotografii şi fotografiile cu locurile eminisciene cunoscute şi unele mai puţin cunoscute şi altele. Sper că aceaste lucruri să intereseze pe cât mai mulţi iubitori ai poetului nostru de suflet, să aducă o cât de mică contribuţie la clarificarea unor aspecte şi momente din viaţa poetului şi în special, cele legate de locurile natale şi de oamenii pe care i-a cunoscut, care l-au ajutat şi pe care poetul i-a preţuit”.( Nicolae Iosub)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu