sâmbătă, 4 ianuarie 2014

O nouă apariţie editorială este volumul de poeme,, VIDEOCLIPE", autor Maria Moisoiu- Botoşani-2013

       
O nouă apariţie editorială este volumul de poeme,, VIDEOCLIPE", autor Maria Moisoiu
Lansarea  a avut loc pe data de 25 februarie 2012,  în cadrul unei manifestări culturale multiple desfășurate în Sala de conferințe a Editurii ,,Agata" din Centrul istoric al Botoșanilor, şi un alt eveniment o prezentare selectivă de tablouri de Florin Prodan, pictorul vizionar al Botoșanilor. 

 Poezia ca salvare sufletească
   ,,Retragerea dintr-o activitate curentă înseamnă o încheiere a unui ciclu existenţial în care oamenii îşi caută un nou orizont, o nouă importanţă care să le dea o altă dinamică şi o altă structură curgerii zilelor ce altminteri ar putea să pară neobişnuit de lungi. Iar atunci când cineva a avut dintotdeauna o dispoziţie specială pentru un anume tip de creaţie, pe care a trebuit să şi-o reprime o viaţă întreagă spre a face faţă cerinţelor profesiei ,,realiste" îmbrăţişate, atunci vremea aceasta a retragerii din activitatea cu pricina e numai bună pentru regăsirea primei iubiri părăsite cu regret.
   Aceasta este cazul autoarei Maria Moisoiu aflată acum la a patra carte, iar viteza cu care produce tom după tom e de natură să dea măsura acestei energii reprimate şi care-şi cere acum cu putere întruchiparea. Căci îndeletnicirea autoarei nu este un hobby oarecare, precum rezolvarea unei integrame, ci e nici mai mult nici mai puţin decît marea şi atât de pretenţoioasa creaţie poetică pentru care a contractat o adevărată şi devastatoare pasiune.
    Sensibilitatea adolescentină ce-i va fi fost întotdeauna proprie, dispoziţia lirică de-a privi elementele existentului, adormite timp de decenii într-o criogenie forţată de responsabilităţile unor funcţii de natură tehnică reînvie acum, la vârsta marilor înţelepciuni şi o determină să privească lumea cu ochii acelei vârste juvenile, cu prospeţimea ei şi cu capacitatea de a trăi emoţii pentru alţii de mult uitate, ceea ce produce, de fapt, o nouă tinereţe aducătoare de optimism.
    Poemele cărţilor sale abundă de acest aer de sensiblerie ce îmbracă lumea şi-i redescoperă frumuseţea; de fapt, ea caută cu sârg aceste oaze de frumuseţea ascunsă altora, în natură, în spaţii memorialistice sau de agrement, ca şi în amintire şi chiar în trăirea durerii pierderii celor dragi.
    Poemele ei atent cadenţate, cu o metrică riguros supravegheată ce refuză cu obstinaţie să bineficieze de liberalizarea normelor prozodice produse de epoca modernă sunt astfel un fel de reportaje lirice ale unor călătorii reale sai imaginare ce comunică tuturor că totuţi, în ciuda atât de abruptei degradări a calităţii vie-ii, a nivelului cultural şi a apetenţei pentru valori estetice, în ciuda hegemoniei materialismului vulgar ce ne copleşeşte şi ne îngenunchează. în jurul nostru mai există frumuseţe, valoare, candoare, că oamenii au totuşi suflet şi sentimente, că nu s-au transformat cu totul în roboţi insesibili şi ahtiaţi după profit material". scrie doamna Lucia Olaru  Nenati în prefaţa volumului  ,, VIDEOCLIPE", apărută la Editura ,,Agata" fiind cea de a patra carte de poezie a doamnei Maria Moisoiu. 
    
  Ana Maria Maluș Botoșani, scrie: 
,,Lucica Olaru Nenati apreciează în prefața acestei cărți, că pe autoare ,,(…) n-o interesează să ,,rimeze “ cu poezia modernă, să se alinieze la startul competiţiei cu poeţii vremii de acum, ea-şi urmează calea ei ce comportă în primul rând o misiune etică autoasumată, poate mai mult decât una estetică consonantă modei poetice actuale, deşi există în volumele sale şi unele versuri cu aer de modernitate poetică./ Şi, de fapt, Maria Moisoiu se subsumează unui fenomen pe care l-am observat de multă vreme şi anume, acela al contaminării cu ,,dureros de dulcea “ stare poetică a acestui spaţiu genitor de geniu. Căci şi această carte ca şi celelalte de până acum este impregnată în chip organic, firesc, de amprenta eminescianismului. Locul mitic al Ipoteştilor e proiectat într-o aură celestă, umbra bisericii Uspenia şi amintirea momentului creştinării poetului petrecut în răceala ei seculară străbat poemele cu accentul lor grav; gesturi şi atitudini venind dintr-un intertextualism eminescian, ca şi apetenţa comunicării cu natura ş.a, toate vorbesc despre un spirit tutelar încifrat în irepresibil. Şi cum ar putea fi altfel când marca de argint stelar a acestui spaţiu este tocmai mândria de a fi dat viaţă Poetului, încât e de mirare, exagerând puţin lucrurile, că locuitorii de aici nu vorbesc şi nu scriu cu toţii în versuri./ Aşadar autoarea de faţă nu face altceva decât este îndreptăţită să facă prin toate îndrituirile şi chiar dacă n-ar fi, e sigur că nimeni n-ar putea-o opri.” S-a consumat astfel, la sfârșit de săptămână, un fapt cultural ce a consacrat drumul unui destin poetic, pentru că, lucru afirmat de foarte mulți dintre cei prezenți, pe Maria Moisoiu nimeni și nimic n-o mai poate opri de-aș împlini un vis ce a mocnit de-a lungul anilor Domniei Sale și se revarsă acum într-o creație literară sub forma unui talent plin de sensibilitate și înțelepciune".
Felicitări și succes autoare! Scris de Ana Maria Maluș, Botoșani, 26 februarie 2012-
sursa Revista ,, Luceafărul", Botoşani.
Paul Ungureanu spune despre poezia Mariei Moisoiu este ,, o poezie cerebrală, optimistă aflată sub candoarea copilăriei îndepărtată". Maria  Moisoiu cultivă meditaţia cantemplativă, stările afective, discrete, profunde şi ne îndeamnă spre reverie, spre întoarcere către natură.
Cu câţva ani în urmă, regretatul poet botoşănean Mihai Munteanu într-un interviu mi-a destăinuit următoarele: 
,, Se spune că poezia nu se prea citeşte. Nu pot crede. Fără poezie n-ar exista viaţă pe pământ sau, dacă ar exista, ar avea un mers molcom de melc bălos. Poezia înnaripează visele, proiectează frumosul pe cerul speranţei"- 
Într-adevăr, spunea Paul Ungureanu creaţia poetică a Mariei Moisoiu ,, proiectează frumosul pe cerul speranţei"
Ca dovadă sunt cele patru volume de poeme publicate până acum de Maria Moisoiu şi numărul mare de iubitori de poezie care au participat la fiecare lansare de la Editura ,, Agata" fie la Muzeul Judeţean Botoşani. Iată, că într-o Românie încă debusolată se ivesc numeroase raze de lumină, de normalitate. Botoşanii, în acest sens, dă tonul de multe ori pe an prin lansări de cărţi.( Paul Ungureanu)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu