duminică, 27 aprilie 2014

Titlu de ,, cetăţean de onoare al municipiului Botoşani, acordat poetei Lucia Olaru Nenati.
În Sala de Şedinţe al Primăriei Botoşani, pe data de 24 aprilile 2014, începând cu ora 11,00 a avut loc un eveniment de mare valoare culturală  unde primarul Ovidiu Portariuc a înmânat  în cadrul festiv  titlu de
,, cetăţean de onoare al municipiului Botoşani,  poetei Lucia Olaru Nenati, doctor în ştiinţe umaniste (filologie), membră a Uniunii Scriitorilor din România şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti, scriitoare, autoare a 31 aparitii editoriale de poezii, proza, eseu, literatura pentru copii, eminescologie, istorie si cercetare literara, albume muzicale, fost director al Teatrului de păpuşi „Vasilache” şi Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani, redactor,  director şi publicist la „Gazeta de Botoşani” şi cadru didactic.
La acest eveniment important al urbiei au  fost prezenți  oameni d cultură, reprezentanți ai culturii plaiurilor eminesciene, senatori şi parlamentari, consilieri locali, printre care amintim: Doina Federovici, senator în Senatul României; dr. Tamara Ciofu, deputat în Parlamentul României; Costică Macaleți, prefectul judeţului Botoşani; Gheorghe Sorescu, vicepreședinte al Consiliul Județean Botoșani;  Ovidiu Portariuc, primarul municipiului; prof.Mihaela Huncă, inspector general, Inspectoratul Școlar al Județului Botoșani; Traian Apetrei, director al Teatrului de Stat ,,Mihai Eminescu” Botoșani, moderatorul evenimentului; scriitoarea Elena Condrei, președinta Societății culturale ,,Geea”; poetul Victor Teișanu; poetul Dorel Mihai Gaftoneanu; prof. Gheorghe Median, muzeograf, redactor la Revista Luceafărul (Bt);, reprezentanți ai Societății culturale ”Bucovina”, actriţa Elena Coriciuc Ligi,      presa locală, şi nu ultimul rând familia, prietenii.
Au fost rostite cuvinte frumoase, pline de înțelepciune și har, cu un conținut relevant și adecvat momentului de mulţi participanţi.
Au fost citite mesajele academicianului Vasile Tărâțeanu (Cernăuți) și ale poetului pr. Teodor Damian (New York).
 
Parintele Partenie Apostoaie, parohul bisericii Ovidenia din Botosani, a dat citire mesajului de felicitare trimis de la New York de catre poetul, profesorul si preotul Theodor Damian, si el cetatean de onoare al orasului, cu prilejul festivitatii in care i s-a acordat doamnei Olaru Nenati titlu onorant de ,, cetăţean de onoare” al municipiului Botoşani amintind despre activitatea scriitoarei.
                    ,,Stimate domnule Primar, doamnelor şi domnilor consilieri, onorat auditoriu,
             Cu regretul de-a nu putea participa la această festivitate deosebită, ţin să-mi exprim pe această cale deplina susţinere şi felicitările mele pentru acordarea titlului pe deplin meritat de Cetăţean de Onoare al Municipiului Botoşani, doamnei Lucia Olaru Nenati ca o recunoaştere şi încununare a unei activităţi deosebit de meritorii de peste patru decenii pe care domnia sa a dedicat-o oraşului Botoşani, care este totodată şi oraşul meu natal la a cărui propăşire şi bună imagine am căutat şi eu să contribui atât cât mi-a stat în putinţă.
Cunosc de mulţi ani activitatea doamnei Nenati şi răsfrângerea pozitivă  a acesteia asupra prestigiului botoşănean şi românesc. Imi amintesc că, pe când eram încă în ţară, am vizionat la Sibiu spectacolele sosite în turneu de la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani pe care îl conducea pe atunci domnia sa şi am putut să apreciez calitatea acestora, precum şi impactul deosebit asupra publicului spectator. Am avut mai târziu prilejul de-a fi gazda unor manifestări culturale deosebite prilejuite de lansarea unor cărţi ale dsale la Cenaclul „Mihai Eminescu” de la New York în care prestaţia sa a fost deosebit de apreciată de către publicul diasporei române din marele oraş, ale cărui impresii foarte pozitive au fost consemnate şi în presa de acolo. Îndelungata sa colaborare literară şi publicistică în revista Lumină Lină (Gracious Light) de la New York pe care o conduc a constituit o contribuţie importantă la buna calitate a acestei publicaţiei.
           Cunoscându-i activitatea şi citindu-i opera, pot susţine fără ezitare că doamna Lucia Olaru Nenati este cu adevărat demnă de titlul acordat pe care îl merită pe deplin.Afirm aceasta ţinând cont de foarte numeroasele sale contribuţii culturale aducătoare de folos şi prestigiu acestui ţinut, precum sunt: în primul rând, contribuţia sa esenţială la reconstituirea şi amenajarea spaţiului copilăriei eminesciene de la Ipoteşti, la propagarea naţională şi internaţională a personalităţii marelui Poet, atât prin cărţi, publicistică - pe suport de hârtie sau on-line - prin prelegerile, conferinţele, cursurile universitare, spectacolele culturale originale susţinute în numeroase locuri din ţară şi de peste hotare, prin reconstituirea ipostazei de interpret vocal a poetului; prin felul cum a reuşit să conducă destinele celor doua teatre botoşănene timp de 15 ani în cea mai grea perioadă a lor, cea de autofinanţare, dar şi de performanţe incontestabile precum: premiere de succes apreciate de public şi de critica naţională, centenarul poetului, aniversările celor două teatre, punerea în scenă a dramaturgiei eminesciene şi organizarea primului colocviu despre  dramaturgia poetului, marele spectacol, în premieră naţională, al artiştilor basarabeni în frunte cu Grigore Vieru şi cu soţii Ion şi Doina Aldea Teodorovici; printr-un doctorat remarcabil, materializat  prin impunătoarea sa carte Arcade septentrionale, preluată spre publicare de către Editura Academiei Române, prefaţată, lansată şi susţinută de mai multe personalităţi academice, lucrare prin care a adus o importantă contribuţie la luminarea trecutului cultural botoşănean şi la sporirea prestigiului şi valorii sale; prin  publicistica sa interesantă şi mereu plină de miez şi adevăr, nu în ultimul rând, prin cântecele de pe albumele sale, interpretate cu adevărată virtuozitate, având aşadar nu doar valoare de istorie literară şi stiinţifică, ci şi artistică originală; prin traducerea şi relevarea primei exegeze bacoviene după 60 de ani, adevărat eveniment editorial naţional; prin toate cărţile sale, nu doar numeroase (31 la număr), cât şi atât de bogate categorial (poezie, proză, literatură pentru copii, eminescologie, eseu, istorie şi hermeneutică literară, traduceri), toate scrise la cote de înaltă calitate şi, ca atare, apreciate de numeroşi critici şi comentatori avizaţi; prin participările la numeroasele manifestări academice, culturale, artistice ş.a. din ţară şi din străinătate unde prestaţia sa se bucură de succes şi aduce mereu noi carate de prestigiu ţinutului botoşănean, prin numeroasele premii şi distincţii onorante conferite chiar şi de la nivelul statal cel mai înalt; printr-o conştiinţă civică şi patriotică dovedită permanent şi prin multe alte forme prin care domnia sa s-a manifestat ca o personalitate proteică, neobosită şi care, în ciuda „tradiţionalelor” invidii şi adversităţi, a reuşit să depăşească uneori numeroasele piedici şi obstacole ce i s-au ridicat adesea în cale, continuând să producă valori preţioase în sine, dar şi pentru ţinutul Botoşanilor pe care îl slujeşte cu vrednicie de peste patru decenii. Acordarea acestui titlu domnei Lucia Olaru Nenati constituie  un gest meritoriu şi pentru Primaria şi Consiliul Muncipal Botoşani care demonstrează prin aceasta că ştiu să remarce valoarea la ea acasă şi să răsplătească devotamentul şi calitatea demonstrată de-a lungul atâtor decenii şi, nu în ultimul rând, să infirme dictonul „nimeni nu-i profet în satul lui”.   

            Ii adresez sincere felicitări pentru această meritată recunoaştere precum şi urări de sănătate şi noi performanţe culturale şi creative în  folosul patrimoniului acestui ţinut şi al culturii române.

   Pr. Prof. univ. Dr. Theodor Damian Scriitor, publicist,
  Profesor de Filozofie şi Etică la Facultatea de Ştiinţe Sociale
  Colegiul Metropolitan din New York,Preşedinte al filialei americane a Academiei Oamenilor de Ştiinţă dinRomânia
 Director al revistei Lumină Lină (Gracious Light) din New York
  Preşedintele Institutului Român de Teologie şi Spiritualitatea Ortodoxă din New York, Cetăţean de onoare al Municipiului Botoşani 


     

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu