joi, 22 mai 2014

DAN-VALENTIN VIZANTY- Repere biografice


Repere biografice:
Descendent al unei familii de boieri moldoveni, (tatăl, Demostene, primar şi prefect al Botoşanilor) Dan Vizanty urmează gimnaziul “Ştefan cel Mare” şi Liceul “Matei Basarab” din Iaşi, Liceul de stat din Vatra Dornei (bacalaureat, 1929); în paralel, studiază 2 ani la Conservatorul de Artă Dramatică (Iaşi), pregătindu-se să devină actor;
Renunţă la actorie, descoperindu-şi adevărata vocaţie: zborul. Urmează Şcoala Militară de Ofiţeri Aeronautica - Cotroceni, (promoţia 1931).
Parcurge toate etapele carierei militare: sublocotenent–observator aerian(1931); pilot de război (1932); pilot de vânătoare (1934); Locotenent aviator: (1936); Căpitan aviator: (1939); Locotenent Comandor: 10 mai 1945.
În perioada 1931-1940, ca ofiţer şi comandant de escadrilă în Flotila 1 Aero, urmează diferite cursuri de perfecţionare şi zboară pe diverse tipuri de avioane: M.S.35, M.S.230, SET, Potez XXV, Moth, Hawk, PZL-11F, Fleet, Heinkel-112, Nardy etc.

Participare la război:
În perioada iunie 1941- aug.1942, a efectuat campania de la Odesa, comandând Escadrila 43 Vânătoare, dotată cu aparate PZL-11F, participând la peste 50 de misiuni de război.
Între aug. 1942 şi aug. 1943, a deţinut funcţia de Şef birou la Subsecretariatul de Stat al Aerului (SSA);
De la 1 aug. 1943 până la 23 aug. 1944, a fost comandantul Grupului 6 Vânătoare (bazat iniţial la Pipera, apoi la Popeşti-Leordeni şi echipat cu aparate IAR-80, IAR-81), ce avea ca misiune apărarea Bucureştiului şi a zonei petroliere Ploieşti-Câmpina, în timpul bombardamentelor anglo-americane;
În timpul raidurilor americane, unităţile sub comanda sa au scos din luptă 91 avioane de bombardament cu 4 motoare şi 45 avioane de vânătoare, din care personal a doborât 12 "Fortăreţe" B-17 şi "Liberatoare" B-24 cu 4 motoare şi 3 avioane de vânătoare. Memorabilă rămâne ziua de 10 iunie 1944 în care Grupul 6 a reuşit în câteva minute să doboare 24 avioane americane Lightning P-38;

De la 23 aug. 1944, a comandat Grupurile 1 şi 6 Vânătoare reunite pe aerodromul din Popeşti Leordeni şi şi-a asumat răspunderea unor misiuni importante, timp de 10 zile, până la reorganizarea aviaţiei;

DAN-VALENTIN VIZANTY

În primele zile, a scos din luptă cu unităţile sale 25 avioane germane de toate categoriile;De la 8 sept. 1944 până în aug. 1945, a continuat campania din vest până în Cehoslovacia, comandând Grupul 1 Vânătoare şi zburând avioane Messerschmidt Bf 109 G.La sfârşitul războiului totalizează peste 4600 ore de zbor şi, în funcţíe de sistemul de referinţă luat în calcul, 16 victorii aeriene (43, conform sistemului prevăzut de Statul Major al Aerului). Se clasează, astfel, pe poziţia a patra în topul aşilor români din a doua Conflagraţie mondială.


« Mon cher »


Botoşani, 9.02.1910 - Paris, 12.11.1992

Decoraţii
Ca recunoaştere a calităţilor sale de pilot şi comandant, “pentru fapte de arme excepţionale săvârşite pe câmpul de luptă”, a primit înalte decoraţii şi distincţii, printre care:
- Ordinul militar "Mihai Viteazul", cl. III-a (3 oct. 1944);
- Ordinul "Virtutea Aeronautică" de război cu spade, clasa Crucea de Aur (11 oct. 1941);
- Ordinul "Virtutea Aeronautică" de război cu spade, clasa Prima şi a doua baretă la Crucea de Aur (20 feb. 1942);
- Ordinul "Virtutea Aeronautică" cu spade, clasa Cavaler (iunie 1942);
- Crucea de Fier, cl. II a (1942);
- Ordinul "Virtutea Aeronautică" cu spade, clasa Ofiţer (15 apr. 1945) ;
- Ordinul "Coroana României" cu spade, în gradul de ofiţer, cu panglica de "Virtute Militară" (29 iulie 1942) ; 
- Ordinul “Steaua României” cu spade şi panglică de Virtute Militară, clasa IV (15 apr.1945);
- Medalia sovietică “Victoria”, 1946 ş.a.
După război:
În august 1947 este trecut în rezervă.
Având o atitudine fermă, fără compromisuri, suportă cu demnitate consecinţele instaurării noului regim, fiind condamnat la 5 ani închisoare, pentru “uneltire contra ordinii sociale”. Efectuează aproape 2 ani, între 1961-1963, fiind pus în libertate printr-un decret de graţiere.Ignorat şi marginalizat în ţară, dar recunoscându-i-se meritele în străinătate, devine, la propunerea generalilor Hubert Loizillon şi Ghe. Negrescu, membru pionier al Asociaţiei Aeronautice Internaţionale "Vieilles Tiges" (din octombrie 1976). În iunie 1977, imediat după stabilirea în Franţa, este onorat cu “Medalia de argint a oraşului Paris”, aceasta fiindu-i înmânată de însuşi Jacques Chirac, în acea vreme, primar al Parisului.
Deşi departe de ţară, desfăşoară o activitate publicistică de promovare a
aviaţiei române, într-o perioadă când Industria Aeronautică Română era, pe nedrept, ignorată, în reviste aeronautice din străinătate, precum cele din Franţa şi Germania: Pionniers, Revue Aéronautique Trimestrielle des "Vieilles Tiges" (1982, 1984) şi, respectiv, Jäger Blatt, offizielles organ der Gemeinschaft der Jägdflieger e.v. (1983, 1988, 1989).
Recunoaştere şi posteritate
În ţară urmează o tăcere pe deplin explicabilă, în vremurile acelea, deşi, trebuie menţionat exemplul singular al scriitorului Cornel Marandiuc care, în 1985, în cartea sa Inimi cât să cuprindă cerul patriei, a inserat, sub abila sintagmă “comandantul grupului 6 vânătoare”, personalitatea de comandant şi luptător a lui Dan Vizanty, ilustrându-i calităţile prin relatarea episodului glorios de la 10 iunie 1944.
După 1989, indiferenţa a continuat, de astă dată, inexplicabil, până când acelaşi Cornel Marandiuc rupe tăcerea”, ca un act reparator în memoria lui Dan Vizantiy consacrându-i câteva articole în revista Aviaţia (2001) de la Arad, iar lt. colonel Dan Gîju, îi consacră, de asemenea, un medalion în revista Viaţa Militară, (2005) şi un editorial în Observatorul Militar  (2009).
Pe fondul manifestărilor dedicate Zilei Eroilor, în mai 2009, are loc comemorarea a 65 de ani de la istorica zi de 10 iunie 1944, ziua de glorie a Grupului 6 Vt., marcată la Cercul Militar Naţional în cadrul Fundaţiei „Erou Cpt. Av. Alex. Şerbănescu”.
În 2010, cu ocazia centenarului naşterii Comandorului Dan Vizanty a apărut prima lucrare monografică Dan Vizanty Destinul unui pilot de vânătoare, a istoricului D. Focşa, şi a fost inaugurată, cu sprijinul Asociaţiei „Aripi Româneşti”, expoziţia foto-documentară itinerantă Asul regăsit..., la Muzeul Aviaţiei din Bucureşti, continuată în 2011 la Palatul Parlamentului, apoi în 2012 la Muzeul Militar Naţional.
În octombrie-noiembrie 2013, expoziţia a făcut o escală la Braşov, oraşul simbol al industriei aeronautice române.
În mai 2014 este rândul oraşului Botoşani, oraşul natal al pilotului, să găzduiască expoziţia Asul regăsit... la 70 de ani de la glorioasele lupte din 1944. Aceste manifestări omagiale sunt menite a-l aşeza pe Comandorul Dan Vizanty, considerat asul incontestabil al avionului IAR 80, pe locul ce i se cuvine: alături de marile nume ale aviaţiei române: Const. Bîzu Cantacuzino şi Alexandru Şerbănescu.
Ana Maria Vizanti

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu