vineri, 13 iulie 2012

APARIŢII EDITORIALE DIN SERIA ,,EMINESCU NESTINS" - Editura GEEA Botoşani

În cadrul colecţiei biobibliografică EMINESCU NESTINS  a laureaţilor Premiilor EMINESCU, TEIUL DE AUR şi TEIUL DE ARGINT ale Editurii GEEA Botoşani, au fost prezentate următoarele apariţii editoriale:
-ARDENŢA GENIULUI- Interviuri cu Augustin Eden, ediţia a II-a, Editura GEEA, apărută la data de 15-iunie 2012,volumul din seria EMINESCU NESTINS, autoarea fiind Elena Condrei. 
-SCRIITORI LAUREAŢI AI PREMIULUI EMINESCU, al Editurii GEEA Botoşani. O antologie realizată de Elena Condrei.
-EFIGIA LUI EMINESCU ŞI SENSUL CREAŢIEI-Interviu cu Victor Foca, autoare Elena Condrei
- CERUL LUI EMINESCU LA IAŞI, Interviu cu VASILIAN DOBOŞ, autoare Elena Condrei
-AURA LUI EMINESCU ÎN MEDALII ŞI UNICATE- Interviu cu MIHAI COSTIN.
Aceste volume din seria EMINESCU NESTINS, au apărut la data de 15-iunie 2012.
Prima carte din serie editorială Eminescu nestins pe care o voi prezenta este ,, ARDENŢA GENIULUI"- Interviuri cu Augustin Eden
Augustin Eden, este poet, sculptor, pictor, ceramist, esseist, publicist cu studii de cercetare în domeniul eminescologiei, personalitate culturală multiplă care s-a impus prin câteva iniţiative în acuarelă, porţelan-sticlă şi poezie, cu o activitate deosebită în domeniul culturii. Domnul Augustin Eden a fost distins cu premiul, diplomă în rang de excelenţă şi medalia TEIUL DE AUR la secţiunea ARTE VIZUALE şi LITERATURĂ pentru activitatea de excepţie şi inovaţii în două segmente importante ale culturii: poezia şi arta plastică.
În poezie, Augustin Eden ne propune încă în volumul Cvadropoeme ( Editura Cronica, Iaşi, 1999) ,,O formă nouă de poezie, originală, care cere multă rigoare, o poezie deschisă cu multe intrări şi ieşiri surprinzătoare" cum a aprecia Nicolas Blithikiotis, eseist traducător, care merge chiar mai departe afirmând că ,, Ceea ce este sigur, totuşi este că cvadropoemul poate figura în dicţionarele de poetică alături de celelalte forme de poezie atât de binecunoscute ca madrigalul, gazelul sau sonetul"
Ceea ce aduce nou Augustin Eden în arta poetică este permutarea atât poematică cât şi, mai ales, permutarea sintagmatică a poemelor. Prin astfel de permutări nelimitate aplicate pe matricea poetică a CVADROPOEMULUI se ajunge în fapt la realizarea unei poezii interactive, în spiritul secolului XXI, în care cititorul poate crea propria poezie sau propriile variante de poeme. Permutantismul lui Augustin Eden- după cum argumentează dânsul în eseul volumului- poate fi o nouă formulă de insurgenţă nu numai în literatură, ci şi în  arte vizuale
( Elena Condrei, directorul Editurii ,, GEEA" din Botoşani)

AUGUSTIN EDEN, s-a născut la data de 17-09-1954, Dorohoi, nume real Valerian Ţopa. Este poet, eseist, artist plastic şi publicist. A absolvit Facultatea de Istorie-Filozofie a Universităţii ,, A.I. Cuza" din Iaşi. A fost redactorul şef şi director al cotidianului ,, Gazeta de Botoşani în perioada 1988-1997. Director editor al publicaţiei proprii ,, Fotoreporter" 1990, redactor-şef, iniţiator al revistei de cultură şi arte ,, Colloquium 1997-1998. Înfiinţează şi conduce revista educaţională ,, Mentor XXI" şi revista de cultură ,, Intertext" care apar la Botoşani din decembrie 1998. Editor, fondator şi redactor-şef al revistei de cultură şi sinteză ,, Absolut Cultural"-Botoşani 2010. Membru fondator al Fundaţiei Naţionale pentru Literatură şi Artă ,, Mihai Eminescu" Botoşani. Membru fondator al Societăţii Culturale ,, EXPO-ART" Botoşani. Membru fondator al Cenaclului Artelor Plastice ,, Artur Verona" , Dorohoi, fondator şi conducător al cenaclului şi grupării literare dorohoiene ,, Septentrion". A iniţiat înfiinţarea Asociaţiei Scriitorilor Botoşănene 2001. În anul 1999, a primit titlu de Cetăţean de Onoare al municipiului Dorohoi. Este membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti 1990, al Uniunii Artiştilor Plastici 1994, şi membru al Uniunii Scriitorilor dun România 1995. Concomitent cu activitatea literară şi cu cea jurnalistică susţine şi creează o bogată operă plastică (sculptură, linogravură, acuarelă, ceramică-sticlă şi pictură)

Augustin Eden, a debutat debutat cu 5 volume, în anul 1994 la Editura GEEA, Botoşani, cărţi ilustrate de el : ,, Logopoetica" (versuri) ,, Oul cu îngeri" (versuri) ,, La Eleusis (versuri), Manechinul de cursă lungă (versuri, ediţie bibliofilă, miniaturală, numerotată) semnate cu numele real. Editează volumul Septentrion- antologie de poezie a cenaclului şi a grupării literare dorohoiene Septentrion (Editura GEEAA, 1995) 
 ALBUME DE ARTĂ: Radu Negru, Gravorul Valerian Ţopa (Editura GEEA, 1996), ediţie unică, bibliofilă, de lux, trad. engleză, franceză.
Cu volumul insurgent de poezie sintagmatică şi permutantă CVADROPOEME (Ed. CRONICA, Iaşi,1999) poetul se decide definitiv pentru pseudonimul literar Augustin Eden.
PREMII:
,, Tinere condeie",(1972),  ,,Artur Verona"(1983). Convorbiri literare (1987), Premiul UNICEF (1995).Premiul, medalia de aur şi diploma în rang de excelenţă TEIUL DE AUR- Arte vizuale al Premiilor Eminescu Teiul de Aur şi Teiul de Argint pentru literatură, colecţii şi colecţionari (Editura GEEA), Ipoteşti, 2002. Premiul Eminescu, Diploma în rang de excelenţă şi medalia Teiul de Aur-literatură- Editura GEEA, Botoşani, iunie 2011.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu