marți, 17 iulie 2012

Editura GEEA Botoşani-EFIGIA LUI EMINESCU ŞI SENSUL CREAŢIEI- Interviu cu Victor Foca-autor Elena Condrei

La Secţiunea ARTE VIZUALE Diploma în rang de excelenţă şi medalia Eminescu TEIUL DE AUR- a fost acordată dlui VICTOR FOCA (Botoşani)
La Editura GEEA Botoşani, în Colecţia biobibliografică a laureaţiilor Premiilor EMINESCU TEIUL DE AUR şi TEIUL DE ARGINT a apărut -,,EFIGIA LUI EMINESCU ŞI SENSUL CREAŢIEI"- Interviu cu Victor Foca-autor Elena Condrei.

Victor Foca, este absolvent al Facultăţii de Arte Iaşi, clasa maestrului Dan Hatman, promoţia 1966.
Este profesor de desen la Şcoala nr.8 Botoşani.
A organizat 34 ediţii expoziţionale şcolare,, Cu ochii copilăriei"în care expune lucrări abstracte personale deschise la Botoşani, 1990-1991-1993-1994, Zurich şi Budapesta-1991
Expoziţia itinerantă ,, Porni Luceafărul” în anul 1999.
A organizat expoziţii de grup : Suceava, Bacău, ( grafică-pictură-sculptură) în 1966.
În prezent Victor Foca transpune în pictură murală (în regie proprie) proiectul ,,SLAVĂ ŢIE” în şcoli şi licee din municipiul Botoşani.
 A realizat ,,Bustul lui  Mihai Eminescu" care a fost amplasat la data de  15 iunie 2005 în satul Mihai Eminescu, comuna Gorbăneşti Judeţul Botoşani. 
Este membru al U.A.P (Uniunea Artiştilor Plastici) şi al Asociaţiei Internaţionale a Artiştilor Plastici.
monument amplasat în
Parcul Municipal din Galaţi,
 astăzi Parcul Mihai Eminescu
.Frederich Storck mărturisea că nu şi-ar fi putut :,, închipui niciodată pentru chipul celui mai mare poet-filozof al nostru un soclu banal, din unele din acele socluri care nu spun nimic, nici minţii, nici sufletului”
,,Mai potrivit cu geniul său poetic, eu l-am văzut pe Eminescu, în concepţiunea mea, ieşind dintr-o stâncă, simbol al celei mai desăvârşite eternizări. Şi cum nu am voit să fie un simplu portret a lui Eminescu, l-am caracterizat în linii mari. Împreunând severul cu idealul, am înţeles că în expresia vagă a privirii să pun mai mult din melancolia sufletului său, melancolie care răsare aşa de minunat din tot ce a scris poetul acesta mare şi cu minte şi ca suflet. Sufletul i se citeşte în priviri, mintea în genul care, ţinând în mână făclia de lumină, iese din blocul de marmură al stâncii, risipind în juru-i lumina operelor geniale, cu care Mihai Eminescu a îmbogăţit gândirea şi poezia românească” (Frederich Storck)
Eminescu- sculptor Ion Georgescu, bust amplasat în 1890 în faţa
şcolii Marchian Botoşani. Azi, în Parcul M. Eminescu 
I s-a împlinit un vis. Acela de a întruchipa în marmură chipul spiritualizat al lui Eminescu, impresionând marile personalităţi (Mihai Sadoveanu, Nicolae Iorga, Dimitrie Anghel, Ion Minulescu, Duiliu Zamfirescu) participanţi la dezvelirea, în anul 1911, a binecunoscutului monument amplasat în Parcul Municipal din Galaţi astăzi Parcul Mihai Eminescu.
Nicolae Iorga consemna în ,,Neamul românesc literar”,despre prima statuie de acest fel în ţară: ,, În loc de a da pe un domn cu jachetă sau chiar redingotă, având o figură asemănătoare vădit cu fotografia lui Eminescu, sculptorul a făcut să răsară dintr-o largă stâncă de marmură, însemnată de loviturile ciocanului, figura senină, blândă-nu visătoare, ci măreţ dominatoare a poetului în plină maturitate, în stăpânirea întreagă a genului său. Un grup sprinten de femei se desface din piatră făcând să fâlfâieflacăra unei torţe-semn desigur al poeziei vioaie ce se smulge pentru dânsul din asprimea vieţii înconjurătoare”
Eminescu- sculptor Dumitru Pasima
Casa Tineretului Botoşani, 14-01-2001
ANUL EMINESCU
 Toate acestea se întâmplau după ce, în 11 septembrie 1911, la Botoşani, în faţa şcolii Marchian s-a dezvelit cu mare fast bustul lui Mihai Eminescu, opera sculptorului Ioan Georgescu. Ulterior, acesta  a fost mutat în Parcul Vârnav, azi Parcul Mihai Eminescu.

La 14 ianuarie 2001, în cadrul manifestărilor dedicate lui Mihai Eminescu, a fost dezvelit bustul din piatră al poetului, bust sculptat de Dumitru Pasima. Bustul este fixat pe un soclu de beton placat cu marmură. Este amplasat în parcul din faţa Casei Tineretului din Botoşani pe cel mai frumos bulevard din Botoşani. Pe acest bulevard se plimba Eminescu, în 1887, în drum spre parcul ce-i poartă astăzi numele.


1968, Eminescu- sculptor Ovidiu Maitec, Teatrul M. Eminescu. Botoşani


Eminescu-
sculptor R.P. Hette, C.N.M. Eminescu Botoşani
Eminescu- sculptor Marcel Mănăstireanu
Mănăstirea Agafton- Botoşani.
Eminescu- sculptor Oscar Han, Biserica Uspenia Botoşani
Există multe alte busturi şi statui dedicate lui Mihai Eminescu în ţară şi în străinătate.Eminescu- sculptor Victor Foca 2005
Bustul lui Eminescu
Etapele de lucru

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu