luni, 19 noiembrie 2012

Interviu cu Doamna Maria Bucătaru, poeta celor două volume ,, Lacrimi de cristal" şi ,, Însingurare"- Botoşani -2012.


Sunt din oraşul Botoşani, m-am născut aici, am lucrat zeci de ani la proiectare. Am cunoscut şi am colaborat cu mulţi oameni din diferite zone de activitate. Acum la pensie, particip la multe activităţi culturale ce au loc în oraşul Botoşani ca dovadă că viaţa culturală continuă la Botoşani chiar şi în perioada de campanie electorală ca dovadă ne spun  lansările de carte, expoziţii temporare şi itinerante. Aşa am cunoscut-o pe doamna Maria Bucătaru Panciuc. Din discuţiile private cu poeta am reuşit să-i  cunosc activitatea înainte de-a ieşi la pensie, respectiv înainte de a edita cele două volume de poezii, pentru care am conturat câteva concluzii:

Apariţia Doamnei Maria Panciuc Bucătaru, nu este o surpriză după cum spun unii. Cele două volume de poezii ,, Lacrimi de cristal" şi ,, Însingurare" ce cuprind aproape cinci sute de poezii trebuie privit ca o continuitate în activitatea literară a poetei.
În presa vremii, în anumite volume editate o găsim pe creatoare prezentă cu versuri şi fragmente din anumite lucrări elaborate de aceasta. În ,, Repere sentimentale", poetul Mihai Munteanu publică poezii semnate de Doamna Maria Panciuc Bucătaru cu mulţi ani în urmă. Am exemplifica doar câteva: ,,Taină" , ,, Pe malul lacului", ,, Tu îmi spuneai odată" , etc.
Deci de la tinereţe până la bătrâneţe poeta a fost acelaşi om cu dragoste de frumos, sensibilitatea caracteristică oamenilor dăruiţi culturii.
Scriitorul Dorel Mihai Gaftoneanu prezent la vernisajul expoziţiei ,, Copacul" realizată de pictorul Constantin Tofan din Iaşi, cunoscând-o din anii trecuţi spunea că ,,poeta Maria Panciuc Bucătaru a fost şi a rămas un slujitor autentic al culturii" . Cu aceleaşi respect se fac auzite multe voci în jurul poetei cu ocazia lansărilor celor două volume de versuri recent apărute.
Doamna Maria Bucătaru a făcut mulţi ani cercetare în domeniul artelor plastice. Mereu prezentă şi activă ţinea legătura cu multe personalităţi ale vremii.
-Are în proiect o lucrare ce va conţine bogata corespondenţă purtată de multe personalităţi ale culturii cu Muzeul Judeţean Botoşani, prin persoana doamnei Maria Panciuc Bucătaru care la momentul acela era director al Complexului Muzeal Botoşani.
-Cred că merită să menţionăm cercetarea în domeniul artelor plastice încă de când era în Comisia pentru Patrimoniul Cultural din cadrul Muzeului Botoşani.
-A realizat numeroase cataloage şi retrospective pentru mulţi pictori, artişti valoroşi pe care vremea avea intenţia să-i dea uitării.
-A organizat acţiuni ce au salvat de la uitare mulţi oameni valoroşi fiind originali din judeţul Botoşani.
-A organizat trei tipuri de cercetare:
-a. A păstrat legătura cu cei care erau în viaţă timp îndelungat până i-a convins să colaboreze cu Muzeul Botoşani, să se lase cunoscuţi. Aşa s-a procedat pentru Emilia Tauciuc Sărăţeanu, Marcel Olinescu, Aurel Bordenache (nepotul ultimului ţar al Rusiei) etc.
,,Menţionez că toţi erau în vârstă înaintată şi greu de convins", mi-a relatat doamna Bucătaru
-b.- A doua categorie erau pictorii trecuţi în lumea umbrelor şi în cazul acestora doamna Bucătaru a luat legătura cu membrii familiilor acestora- cum ar fi:
Pentru Nicolae Popovici- Lespezi, corespondenţa s-a făcut cu Maria şi Dumitru Mârza din Iaşi, Pentru Petru Remus Troteanu s-a ţinut legătura cu nepoata pictorului Sanda Ştefănescu din Bucureşti, etc.
-O altă categorie au fost cei cu multă tăcere în jurul lor, fără familii, fără urmaşi, ei fiind plecaţi spre odihna veşnică.
Pentru această categorie doamna Maria Panciuc Bucătaru  a făcut cercetare la Academia Română, la Biblioteca Naţională- cum a fost cazul gravorului de mare valoare - Aurel Mărculescu.
Toate aceste cercetări sau încheiat cu expoziţii şi cataloage (micro-monografii) pentru viaţă şi opera fiecărui artist în parte.
Iată că doamna Maria Bucătaru nu a apărut de nicăieri. Are în spate ani de muncă şi de efort pentru realizările în acivitatea culturală. Eu cred că trăirile de toate poeta are credinţă  în cultură şi după cum mărturiseşte uneori ,,că a fost fericită cât a lucrat la muzeu. Se simţea paznic la cerul cu stele şi avea colegi dintre  mulţi sfinţi"
Este o profesiune de credinţă şi-i conferă un loc indiferent de comentariile cele mai pot face cineva în jurul voluminoaselor cărţi de poezii apărute spre mai târziu; dar în deplinătatea forţelor.

-H.V. Doamna Maria Bucătaru mulţi oameni de cultură îşi pun întrebările:
,,De ce a apărut aşa de târziu?
Dacă ar fi scris acum 20 de ani, unde ar fi ajuns acum?"
-Poeta Maria Bucătaru:
,,După ce am fost la  război, am luptat cu viaţa, cu problemele cotidiene, am luptat cu cancerul, cu moartea, şi cu ce-am mai rămas, m-am întors înapoi pentru că mai..... am câteceva de făcut optimist. Să scriu poezii, să transmit gândurile de dragoste, adevăr fie ele şi crude uneori” a declarat autoarea
Lansarea volumului ,, Însingurare" făcută la Biblioteca Judeţeană ,, Mihai Eminescu" din Botoşani, a dovedit multă receptivitate prin participarea unui public elevat, şi special care a primit cu multă bucurie apariţia frumosului volum de poezie.
Pentru mulţi botoşăneni întâlnirea cu această Doamnă viguroasă, generoasă şi cu atâta dragoste în sufletul ei sădită de Dumnezeu a fost o reală plăcere.
Este iubită şi multă lume o priveşte cu admiraţie. Sunt sigură că nu se va opri aici.
Să auzim de bine, Viorica Hrustovici- Botoşani

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu