duminică, 2 decembrie 2012

Lansarea volumului ,, Ioan Pelivan, Părintele Mişcării Naţionale din Basarabia la Botoşani- noiembrie 2012

Cu prilejul împlinirii a 200 ani ani de la ocuparea Basarabiei de către ruşi, , a fost prezentat în Sala de Marmură a Teatrului ,, Mihai Eminescu” din Botoşani, în ziua de 23-XI-2012, în prezenţa autorilor Ion Negrei - profesor universitar Chişinău şi Ion Constantin - profesor universitar Bucureşti, şi cu participarea urmaşilor familiei Ioan Pelivan şi a academicienilor Mihai Cimpoi şi Nicolae Dabija din Chişinău, volumul ,, Ion Pelivan Părinte al Mişcării Naţionale din Basarabia”, lucrare tipărită cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Alba, Primăriei Botoşani ( Cătălin Flutur), Fundaţia ,, Nicoară”Botoşani ( Ştefan Dodiţă).
Cartea a fost prefaţată de Prof. univ. dr. Corneliu- Mihail Lungu.
care ne spune:
,,O carte muncită şi cu o bibliografie întinsă pe cateva pagini întregi, o serie întreagă de documente şi fotografii inedite, dar şi un arbore genealogic al familiei Pelivan. “Ioan Pelivan a fost, este şi va fi cea mai strălucită figură romanească în provincial dintre Prut şi Nistru. Tot Ioan Pelivan mai este şi cel mai minuţios şi drept colecţionar de istorii inedite despre trecutul Basarabiei.În Panteonul naţiunii dar mai cu seamă al provinciei noastre, figura lui Ioan Pelivan va fi aşezată la loc de onoare”. Lucrarea ilustrează rolul remarcabil a lui Ioan Pelivan la afrmarea ideii Unirii Basarabiei cu patria mamă într-o perioadă extrem de grea cum a fost cea a primului război mondial, când a îndeplinit funcţia de Preşedinte al Comitetului Judeţean Bălţi al Partidului Naţional Moldovenesc şi a fost membru al biroului de organizare a Sfatului Ţării"
Motto: ,, Fericiţi cei care nu-şi irosesc viaţa, căci o alta nu e! (Vasile Pârvan)

La această lansare de carte au participat prof. Gh. Median, muzeograf Muzeul de Istorie Botoşani, moderator domnul Apetrei Traian directorul Teatrului ,, Mihai Eminescu", Botoşani, profesori, jurnalişti, scriitori printre care D.M. Gaftoneanu, cititori.
Ştefan Dodiţă, preşedintele Fundaţiei culturale „Nicoară” din Botoşani, a înmânat dr. Ion Negrei o diplomă în semn de recunoaştere a activităţii lui prodigioase de istoric şi care poate fi socotită ca un gest de continuare a colaborării. 
Vicepreşedintele Asociaţiei Istoricilor din Moldova,  dr. Ion Negrei a declarat:

,,Aş vrea să menţionez faptul că suntem la sfărşitul anului 2012 şi s-au împlinit 200 de ani de la ocuparea Basarabiei în 1812, şi am găsit de cuviinţă ca la comemorarea unui moment atât de trist să venim şi cu un omagiu unor personalităţi care au rectificat faptul întâmplat în 1812 şi printre dânşii, un loc de frunte îl ocupă Ioan Pelivan, care în 1917-1918, care  a fost liderul mişcării naţionale din Basarabia”, a precizat dr. Ion Negrei.
Autorii au făcut o scurtă prezentare din care voi prezenta câteva: 
,, Dedicăm această monografie uneia dintre cele mai strălucite figuri româneşti din provincia dintre Prut şi Nistru-Ioan Pelivan (1876-1954). Ioan Pelivan a avut un ,,rol luminos” în pregătirea şi realizarea Unirii de la 1918 a Moldovei de Răsărit cu patria-mamă. Se poate spune că el ,, a grăbit, mai mult decât ceilalţi din generaţia sa, această Unire”, prin eficienţa acţiunilor lui vizând conceperea şi realizarea acestui deziderat. Volumul prezintă pe larg activitatea pe care Ioan Pelivan a desfăşurat-o ca preşedinte al filialei basarabene a Asociaţiei de Cultură ,, Astra”(1927-1936), creată încă din martie 1861, la Sibiu ca o societate culturală a tuturor românilor, cât şi cea de promotor al romănismului în Moldova de Răsărit. Volumul a fost realizat pe baza cercetării fondurilor de documente existente la Arhivele Naţionale, Arhiva Ministerului Afacerilor Externe şi Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, precum şi a documentelor publicate în România şi Republica Moldova, cât şi a biografiei de specialitate. Volumul se adresează nu numai specialiştilor din domeniul istoriei contemporane, studenţilor, elevilor şi profesorilor din învăţământul gimnazial şi liceal, dar şi tuturor celor care iubesc istoria naţională. Volumul de faţă reproduce ediţia cărţii apărută în anul 2011, la Editura Biblioteca Bucureştilor, aducându-i-se unele completări şi adăugiri. Exprimăm mulţumiri pe această cale tuturor care au făcut posibil editarea acestui volum prin sprijinul financiar, volum tipărit la Chişnău în anul 2012, când s-au împlinit 200 de ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, deasemenea mulţumiri adresăm familiei Prof. Ileana Pelivan-Piţurescu (nepoata a lui Ioan Pelivan) şi prof Ioan Piţurescu, prezenţi aici în sală, cărora ne exprimăm întreaga gratitudine, mulţumiri pentru ajutorul care ne-a fost acordat în obţinerea unor fotografii incluse în volum. Domnul Ion Negrei dr. în istorie, vicepreşedintele Asociaţiei Istoricilor din Moldova  a mulţumit celor prezenţi pentru participarea la manifestarea de evocare a unui om politic, publicist, apărător şi promotor al limbii române, animator al vieţii culturale care a fost Ion Pelivan".

Domnul profesor Gh. Median a redat câteva date istorice despre contribuţia lui Ioan Pelivan, care a fost părintele mişcării naţionale din Basarabia.

,,Suntem în ajunul marcării unei date istorice de 1 decembrie, şi aducem în prim-plan o figură reprezentativă a Basarabiei, care în cele mai frumoase clipe ale ei, în 1918, era catalizatorul tuturor forţelor progresiste. Când la Pacea de la Paris le-a convins pe cele mai mari puteri ale lumii să-şi dea votul şi să valideze Unirea Basarabiei cu România, Ioan Pelivan a fost în culmea fericirii. A fost un om de o delicateţe rară, a fost şi omul care şi-a asumat unele riscuri. 
Savantul, istoricul Nicolae Iorga spunea: A vorbi despre Ion Pelivan înseamnă a vorbi despre Basarabia. A vorbi despre Ion Pelivan înseamnă a vorbi despre destinul Basarabiei.” 
Mihai Eminescu încă la 1878, în articolul ,,România în luptă cu panslavismul" scria: „Rusia nu se mulţumeşte de a fi luat o parte mare şi frumoasă din vatra Moldovei, nu se mulţumeşte de a fi călcat peste graniţa firească a pământului românesc, ci voieşte să-şi ia şi sufletele ce se află pe acest pământ şi să mistuiască o parte din poporul român.” Ioan Pelivan a fost ideologul Unirii"

prof.Ileana Pelivan-Piţurescu
Academician Nicolae Dabija
Autorii ION NEGREI şi ION CONSTANTIN
Artista Lucia Sacaliuc, academicianul  N. Dabija si Oleg Sacaliuc.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu