vineri, 18 octombrie 2013

Academician dr. MIHAI CIUCĂ- 130 de la naștere-Autor: prof. Nechifor Florica

                           

                    Profesorul Mihai Ciucă s-a născut pe 18 august 1883 la Săveni, județul Dorohoi, în familia unor tineri învățători pe care tradiția locală îi consemnează ca și ”părinți fondatori” ai școlii săvinene: Platon Ciucă, pe atunci director de şcoală și Elena Ciucă( născută Istrate). Alături de fratele său academicianul Alexandru Ciucă  
      A urmat şcoala primară la Săveni, gimnaziul la actualul Colegiu Național A.T. Laurian din  Botoşani, apoi liceul ”Costache Negruzzi” din Iași. După terminarea liceului s-a înscris la Facultatea de medicină din București, pe care a absolvit-o în 1907 angajându-se apoi ca medic la Spitalul Militar.

      Între timp, din 1905, lucrează benevol în Laboratorul de medicină Experimentală fondat în 1901 de savantul Ion Cantacuzino și începe, singur sau cu diverși colaboratori, să facă experimente și cercetări privind bolile infecțioase, imunologia, dovedind astfel vocația sa de cercetător și interesul pentru domeniul microbiologiei, al bolilor infecțioase în special.
Pentru a se  specializa în domeniul microbiologiei, igienei și bolilor infecțioase va lucra în cadrul Institutului de seruri și vaccinuri, fondat și condus de Ion Cantacuzino și în cadrul laboratorului de microbiologie condus de Victor Babeș. În campania armatei române la sud de Dunăre, în 1913 și apoi în Războiul de reîntregire națională din 1916-1918 este înrolat ca medic militar și va avansa până la gradul de colonel în rezervă, primind și importante distincții militare românești și străine printre care Virtutea militară și Legiunea de onoare.
     La finalul războiului care pentru restul lumii rămâne Primul Război Mondial, doctorul Mihai Ciucă participă la Congresul de Pace de la Paris militând pentru recunoașterea Unirii înfăptuită în anul 1918.
Scurta perioadă de pace care a urmat permite doctorului Mihai Ciucă să înceapă și cariera de universitar. Obţine titlul de doctor în medicină și intră în învățământul superior întâi ca asistent la Facultatea de medicină  apoi, la recomandarea mentorului său, savantul Ion Cantacuzino, este desemnat profesor de igienă în cadrul aceleiași facultăți, în 1921.

       ”În şedinţa Academiei Române din 25 mai 1936, savantul Gheorghe Marinescu recomandă alegerea lui Mihai Ciucă printre membrii corespondenţi ai Academiei, argumentând că <Mihi Ciucă, profesor de bacteriologie la Facultatea de medicină din Bucureşti, unde se mutase între timp şi subdirector la Institutului de seruri şi vaccinuri, s-a distins prin cercetările sale de patologie şi medicină experimentală, încât a fost însărcinat cu diferite misiuni ştiinţifice şi anchete epidemiologice în diferite ţări din Europa şi Asia>. În 1938, la propunerea eminentului savant Emil Racoviţă, Mihai Ciucă este ales membru activ al Academiei, în locul rămas vacant prin moartea academicianului Gheorghe Marinescu. ”( articol semnat de  profesorul Victor Dughilă în Monitorul de Botoșani din 3 septembrie 2007)
      Activitatea de cercetare este dublată de cea de militant activ în sensul eradicării bolilor teribile pe care le studia, respectiv holera, tuberculoza, scarlatina, difteria.
    Doctorul Mihai Ciucă a introdus în ţara noastră vaccinarea antituberculoză și participă direct la luarea și aplicarea măsurilor de combatere a holerei și a malariei pe teritoriul României. În campania antimalarică din anii ̛60 au fost antrenate peste 1.500 de persoane, iar conducerea ştiinţifică a aparţinut prof. dr. Mihai Ciucă.   

    A făcut parte din misiunile internaționale care, sub girul Ligii Națiunilor apoi al ONU au contribuit la eradicarea unor teribile maladii infecțioase, în primul rînd a malariei,  sau la restrângerea altora pe continentul african dar și în state europene, asiatice, pe continentul nord-american. A organizat în Europa şi Extremul Orient cursuri internaţionale de malarie, sub auspiciile Ligii Naţiunilor. 

    Pe baza lucrărilor sale a fost numit secretar general al Comisiunii Internaţionale de malarie. A creat la Iaşi un institut model pentru studiul parazitului malarian iar orașul său natal, Săveni, a fost până în anii 70 un centru activ de depistare și tratare a epidemiilor, respectiv a bolilor infecțioase.
  „Dacă nu aş munci, aş pieri - mărturisea profesorul Ciucă în 1968. Munca a fost întotdeauna mediul meu de cultură, ca să mă exprim în termeni de specialitate pentru microbiologie."
   A murit la 20 februarie 1969,  câteva luni după această declarație ce rezumă practic întreaga viață, exemplară, rodnică, plină de sens, de conținut,  viața unui om cu adevărat mare. Om care a dovedit că într-adevăr, motto-ul propus pentru liceul care îi poartă numele începând din 1992 îi poate motiva pe elevi și pe dascăli deopotrivă:
 ” Labor omnia vincit improbus”
. Avem, cred, o datorie morală: să onorăm prin faptele, prin rezulatele noastre numele liceului  celui care este patronul nostru spiritual, mentorul și exemplul viu al succesului prin necontenită străduință, talent și pasiune: academician doctor Mihai Ciucă. Născut în Săveni…


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu