luni, 21 octombrie 2013

Comuna Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani Probleme de geografie fizică, umană şi cultural-sociale Autori Ioan V. Prăjinariu, Valeria N. Bobu Editura Quadrat, Tipografia Ria


          Comuna Rădăuţi-Prut, 

            judeţul Botoşani 
Probleme de geografie fizică, umană şi cultural-sociale
Autori Ioan V. Prăjinariu, Valeria N. Bobu 
Editura Quadrat, Tipografia Ria 
Profesorul Ioan V. Prăjinaru s-a născut la 12 februarie 1936 în comuna Nicşeni, jud. Botoşani, unde a urmat şi şcoala elementară pe care a absolvit-o în 1950. Între 1950-1954 a fost elev la liceul ,,A.T. Laurian” Botoşani. După absolvire a funcţionat ca profesor suplinitor la şcolile din Nicşeni şi Roma. Între anii 1955-1959 a frecventat cursurile Facultăţii de geologie-geografie din cadrul Universităţii ,, A. I. Cuza” Iaşi. După absolvire a fost încadrat ca profesor la şcoala Roma, apoi la şcolile nr.8, 1, 4, Liceul economic şi liceele ,, A.T.Laurian” şi ,, M. Eminescu” Botoşani. În această perioadă a îndeplinit funcţia de director la şcolile nr.1, 4 şi 8, iar între 1979-1984, inspector de geografie la Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani. La 1 septembrie 1998 s-a pensionat la limită de vârstă. 
    În timpul activităţii didactice a desfăşurat o intensă cercetare ştiinţifică în orizontul local. Între 1968-2003 a îndeplinit funcţia de preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Geografice, filiala Botoşani, organizând mai multe simpozioane şi sesiuni de comunicări ştiinţifice, la care au participat profesorii de geografie din judeţul Botoşani şi cadre didactice universitare din Iaşi, Suceava, Bucureşti. 
    A participat la numeroase sesiuni de comunicări ştiinţifice organizate de Societatea de Ştiinţe Geografice din România şi la congrese naţionale ale profesorilor de geografie, prezentând referate cu conţinut didactic şi ştiinţific. 
    A publicat referatele: 
 ,, Câteva consideraţii asupra unei structure cutate din extremitatea nord-estică a Dealului Mare-Hârlău”, în cadrul Lucrărilor Seminarului de Geografie ,, Dimitrie Cantemir”, Facultatea de geografie Iaşi (nr 5-1984), 
,, Rolul Factorului geografic în apariţia şi dezvoltarea oraşului Botoşani”, ,, Zona de aprovizionare cu unele produse rurale a pieţelor din Botoşani” , în Hierasus, anuarul Muzeului Judeţean Botoşani (1978, 1996). Este coautor la manualul de geografie pentru clasa a III-a ed. 1969-1998 şi la lucrarea
,, Botoşani-monografie” (1980), în colaborare cu Editura Sport-Turism. Lucrarea
 ,, Târgurile din judeţul Botoşani în cadrul comerţului Moldovei”, partea a I-a, Editura Quadrat reprezintă încununarea unei îndelungate activităţi de cercetare, elaborată pe timpul funcţionării ca profesor la Colegiul naţional ,, M. Eminescu”, Botoşani. -
,,Comuna Rădăuţi-Prut, Probleme de geografie fizică, umană şi cultural-sociale “ în colaborare cu Editura Quadrat. -
,,Judeţul Botoşani- monografie turistică”-în colaborare cu Editura Geea. În curs de redactare: 
,, Târgurile, iarmaroacele şi bâlciurile din judeţul Botoşani”, ,, Studii de geografie…….. Partea a II-a a lucrării ,, Târgurile din judeţul Botoşani” 

 Comuna Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani 
Probleme de geografie fizică, umană şi cultural-sociale
Autori Ioan V. Prăjinariu, Valeria N. Bobu Editura Quadrat, Tipografia Ria 
     Primarul comunei Rădăuţi Prut ing. Gh. Alupoaie, ne invită să străbatem comuna dintr-un capăt în altul pentru a ne aminti de anii copilăriei şi ai tinereţii petrecuţi aici, alături de părinţi, fraţi şi surori. ,, Poftiţi în sat într-o zi de toamnă, cu dimineţi reci şi amiază caldă, cînd ogoarele aurii dăruiesc întreaga bogăţie prin truda ţăranilor. Pătrundeţi în camera special amenajată de la capătul grajdului, şi vă veţi îmbăta de parfumul strugurilor zdrobiţi în miez de noapte la lumina felinarelor”. 
     Primarul comunei ne invită să cunoaştem satul din punct de vedere istoric. Care ne spune: ,,Pătrunzând în sat pe drumul de acces în localitate, ajungem în centrul satului, care este străbătut de un drum comercial de renume european denumit cândva,, Şleahul Ştefâneştilor”, pentru că venea dinspre târgul întemeiat de Ştefan cel Mare. Acest drum se mai numea şi ,, drumul pribegiei” pentru că se refugiau familiile domnitorilor, îndreptându-se spre Polonia 
       Prof. Ioan Prăjinariu, autorul cărţii ne prezintă câteva argumente privitoare la necesitatea elaborării lucrării ,, Comuna Rădăuţi- Prut” ,, Scopul editării volumului este pentru a ne informa importanţa istorică şi economică-socială, care a avut-o această aşezare rurală, de-a lungul secolelor. Pe teritoriul satelor, s-au descoperit prin săpături arheologice numeroase unelte şi arme de silex, bronz, fier, obiecte de uz gospodăresc, urme de aşezări din perioadele comunei primitive. Drumul comercial din lungul Prutului ce lega Dunărea de Lvov, şi străbătea comuna Rădăuţi Prut, a avut un rol important în practicarea comerţului şi formarea târguşorului Rădăuţi Prut”. 
     Despre această localitate, autorii prof. Ioan Prăjinariu şi Valeria Bobu, o prezintă în nouă capitole: 
Cap. I- despre poziţia geografică a comunei. 
Cap. II- despre populaţia teritoriului comunei. 
Cap.III- formarea satelor din comuna Rădăuţi-Prut- Miorcani, Rediu, despre iluminat, alimentarea cu apă. 
Cap.IV- despre agricultură- ramurile agriculturii. 
Cap. V- Industria- despre industria de exploatare a rocilor de construcţie. 
Cap.VI- Transporturile- tipuri de transport din comună. 
Cap.VII- Comerţul- formele de comerţ şi scurt istoric despre comerţul de-a lungul istorie. Cap.VIII-Învăţământul, dezvoltarea învăţământului în fostul judeţ Dorohoi. 
Cap. IX- Cultura şi arta-forme de manifestare a artei şi culturii populare, personalităţi din domeniul culturii şi artei 
Cap. X - Cultul religios, lăcaşurile de cult din comuna Rădăuţi Prut. 
Cap.XI- Sportul 
Cap.XII- Turismul. Potenţialul turistic al comunei. 
Cap.XIII- Sănătatea 
Cap. XV-Datini strămoşeşti şi obiceiuri locale, despre obiceiuri în timpul lucrărilor agricole, sărbătorirea paştelui şi a Anul Nou. Perspectivele de dezvoltare a comunei Rădăuţi Prut.          Primarul comunei Gh. Alupoaie, ne invită în timpul verii, ,,cînd printre nori străbat razele soarelui, deasupra Prutului se formează cel mai frumos curcubeu, cu un capăt pe un mal, iar altul pe celălalt mal, cupola multicoloră, care se arcuieşte spre înalturi, unind parcă, printr-o forţă cerească sufletele celor din satele vecine despărţite de Prut şi de istorie". 
  Farmecul acestui fenomen a fost redat de Grigore Vieru, în volumul de versuri pentru copii, în poezia ,, Făt Frumos curcubeul”. Poetul, de pe prispa casei părinteşti, din satul Pereritta, ce făcea parte cândva din comuna Miorcani, privea deseori cu dor ,, să păşească apa Prutului” şi să se întâlnească cu fraţii ce trăiesc pe celălat mal: 
,, Din Basarabia vă scriu, 
Dulci fraţi de dincolo de Prut. 
Vă scriu cum pot şi prea târziu, 
Mi-e dor de voi şi vă sărut” 
Primarul comunei ne invită: ,, Veniţi dragi prieteni, în zilele de Crăciun şi Anul Nou, la părinţi şi fraţi şi spuneţi-le la fereastră urăturile copilăriei” Poftiţi la hramul bisericii, când creştinul sărbătoreşte şi este pregătiit să vă primească cu cele mai alese bucate” În speranţa că v-am trezit interesul pentru cunoaşterea comunei, vă lăsăm să parcurgeţi dumneavoastră paginile aceste cărţi, pentru a afla mai multe”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu