joi, 3 octombrie 2013

Lansarea a două volume unul de poezie ,, ÎNCHINARE IUBIRII”, şi proză, romanul ,,DRAGOSTEA DINTÂI”, autor Maria Panciuc Bucătaru, la Biblioteca judeteana Botosani.

   

La Sala de lectură a  Bibliotecii Judeţene Botoşani, pe data de 28-09-2013, a avut loc lansarea a două  volume unul de poezie ,, ÎNCHINARE IUBIRII”, şi proză, romanul ,,DRAGOSTEA DINTÂI”, autor  Maria Panciuc Bucătaru
   La acest eveniment important în viaţa culturală Botoşăneană, au participat Cornelia Viziteu, director al Bibliotecii Botoşani, Dr. prof. Lucia Olaru Nenati, poetă şi scriitoare, prof. Dana Petraru, moderator al evenimentului. 
   Actorii Narcisa Vornicu  şi Cezar Amitroaie,  de la Teatrul ,, Mihai Eminescu”, Botoşani, care au recitat câteva poeme din volumul ,, ÎNCHINARE IUBIRII” şi au creat o sinteză scenariu după romanul ,, DRAGOSTEA DINTÂI”, au impresionat mult pe autoare pentru această surpriză, cât şi pe cei prezenţi în sala de lectură prin talentul actoricesc şi prin ideea că romanul poate fi cu siguranţă, subiect al unei piese de teatru şi chiar scenariu de film.   Au mai participat: prof. Gh. Median, muzeograf Muzeul Judeţean Botoşani, scriitorii Constantin AdamDMG Gaftoneanu, Petruţ Pârvescu, Constantin Cristescu, Laurenţiu Maftei, pictorul Marcel Alexa, (care a realizat ilustraţiile la volumul de poeme ,, ÎNCHINARE IUBIRII”),  prieteni, medici, profesori şi nu în ultimul rând familia.
Scriitoarele Maria Panciuc Bucătaru şi Lucia Olaru Nenati

ÎNCHINARE IUBIRII”
Autor Maria Panciuc Bucătaru
Editura Quadrat, Botoşani 2013, Tipografia Ria Botoşani
Moto:
,, IUBIREA E ÎN TOATE
CE OMUL LE TRĂEŞTE
ŞI FĂRĂ EA
LUMEA AR FI HAOS
DE ACEEA SĂ AVEM PUTERE
SĂ N-O LĂSĂM SĂ PLECE
CĂCI AR RĂMÂNE TRUPUL
DUREROS DE RECE
Autoarea
    În prefaţa volumului de poeme domnul profesor Dumitru Ivan ne conduce încet, încet să o cunoaştem pe autoarea a celor o sută de poezii şi ne spune:
      ,,Închinare iubirii apare ca un epilog pentru seria de cărţi scrise în ultimul timp. Acum poeta vine şi parcă ar vrea să justifice de ce a scris şi pentru ce ne trimite asemenea mesaje. Printre întâmplări şi trăiri ale oamenilor în viaţa cotidiană, ,,ÎNCHINARE  IUBIRII" selectează doar tema iubirii cu multitudinea problemelor ce derivă din acestea,
Asemeni unor raze luminoase, binefăcătoare, cartea este străbătută de puternice sentimente umane, pe care poeta le proslăveşte şi le îmbină într-o armonie plăcută, străduindu-se să releveze beneficiul iubirii asupra fiinţei umane, valoarea incontestabilă a iubirii pentru întreaga sa existenţă.
     Versurile vin direct, fără trimiteri, fără multe metafore, eliberând conţinutul de balast, de trăiri sub acoperire. Lăsat larg deschis, sufletul poetei încearcă să găsească calea spre viaţă şi să ne convingă că viaţa începe prin a iubi. Cu putere şi dezinvoltură, ne transmite o stare sănătoasă pe care o are la anii vârstei a treia.
     În poezia ,, Între două lumi”, doamna Maria Panciuc Bucătaru, ne aduce în prim plan vârsta cu care cochetează de o bucată de vreme şi uneori dă sfaturi cum am putea să reuşim ca ultimele clipe să le trăim mai frumos,
În strofa
,,Eu cred că sunt un om norocos
La graniţa dintre cele două lumi,
Am ales iubirea în care am trăit
Şi am păstrat imagini cu tot ce am iubit”.
      Autoarea se cantonează în zona iubirilor la care nu a renunţat niciodată, sentiment nobil ce l-a cultivat cu emoţie şi dăruire. Cele o sută de poeme, au acurateţea cuvintelor pur româneşti, izvorâte din preaplinul sufletului acestei doamne botoşănene, şi cred că nici nu au nevoie de prezentare. Ele se prezintă singure şi vin spre inimile oamenilor, în chip de rugăciuni, să izbăvească clipele de viaţa ce uneori sunt dure, dar deosebit de frumoase pentru durata vremii cât existăm pe pământ.
      Şi aici, ca şi în celelalte volume, se simte pacea din interiorul poetei. Frământările, căutările literare, sunt realizate cu preţul acestei linişti interioare. Îmi aduc aminte, în alte ocazii, doamna Maria Panciuc-Bucătaru vorbea de castelul din sufletul Domniei sale. Cred că aceasă construcţie interioară este solidă, bine clădită şi nu are nicio legătură cu vârsta poeziei. Bătrâneţea, spune ea- este înţelepciune, dar e păcat că vine târziu şi ţine puţin. Aproape că ar da tinereţea pe bătrâneţea cea înţeleaptă.
     Autoarea trece în revistă starea sufletească a diferitelor categorii sociale privind exponatele specifice acestui anotimp ce primeneşte lumea. Iarna este surprinsă pe dealul Ipoteşti-lor lui Mihai Eminescu, în momentele ei de predare a ştafetei primăverii:

,, Am văzut o rază de soare
Săruta un deal de omăt
(....)
Zăpada plângea sub raza cea caldă
Nu ştiu ce-i spunea- de supărare
Lacrimile se făceau şuvoi
Ce curgeau încetişor la vale,
(...)”
    Spune poeta în ,, Se schimbă garda”. Te aştepţi parcă să asişti la o ceremonie de predare-primire.
    Sentimentul  dragostei de Ţară şi în acest volum este puternic şi fără tăgadă:
,,Unii, Ţara mea, te-au trădat
Şi te-au vorbit de rău în lume
Frumuseţile şi comorile tale
Le-au bălăcărit, le-au lăsat fără nume”.

    În poezia ,, Privind copiii”, poeta revarsă o pace ocrotitoare şi speranţă că  aceşti copii pe care îi priveşte ieşind zilnic de la Şcoala Gimnazială nr. 56- ,, JOSE MARTI”, Bucureşti, de unde îşi aşteaptă nepotul, sigur, vor avea puterea să îndrepte lucrurile care au fost atât de rău încurcate.
,, Privind copiii când ies de la şcoală,
Niciodată nu am inima goală.
Mereu mă încarc cu mii de bucurii,
Din glasurile cristaline de copii”.

    Unei fetiţe Andreea, îi scrie Replica la poezia ei ,, Greşeli”. Această legătură între poetă şi copii este semnul liniştii interioare în care trăieşte şi munceşte autoarea.
    Cartea este un elogiu adus bunătăţii, frumuseţii, dragostei, generozităţii cu care oamenii trebuie să trăiască.
    Nimic nu este distructiv, nimic nu este trist, totul are o rezolvare în puterea omului de a învăţa să trăiască.
    Sunt sigur că cele o sută de poeme ,, ÎNCHINARE IUBIRII”, vor fi primite cu bucurie de publicul foarte larg”.
Prof. Dumitru Ivan, director al Editurii ,, Quadrat”
Prof. Dana Petraru


,,Bine aţi venit la această întâlnire de suflet, într-o zi minunată de toamnă, fiind aleasă special pentru dialog cu autoarea celor două volume pe care le lansează aici, la Biblioteca Judeţeană Botoşani.
Ne leagă sentimentul de prietenie faţă de un om, care şi-a legat viaţa de Botoşani şi cu siguranţă de fiecare din noi.
Suntem bucuroşi că din nou avem ocazia să fim alături de doamna Maria Panciuc-Bucătaru, pe care o cunoaştem de o viaţă, să împărtăşim o altă bucurie a ei, pentru că astăzi va avea loc lansarea celui de al patrulea volum de poeme şi lansarea primului volum de proză, un roman, dar în acest an, e posibil să apară şi alte lucrări în pregătire la aceaşi Editură Quadrat.
În volumul de versuri, autoarea ne îndeamnă să ne aducem aminte şi să închinăm iubirii, pentru că cel de al patrulea volum se numeşte ,, ÎNCHINARE IUBIRII”.
În dicţionarul ,, Limbii Române”, specialiştii, ne spun despre ,,iubire”, că este sentimentul de admiraţie, afecţiune pentru cineva, iar ,, dragostea”, înseamnă, a iubi pe cineva cu patimă.
Depinde de percepţia sufletească a fiecăruia din noi.
În acest volum şi în celelalte pe care le-a publicat, doamna Maria Panciuc-Bucătaru, se referă la acest sentiment de iubire. Şi aceasta pentru că  poezia exprimă dragostea ei firească faţă de iubită, familie, prieteni, ţară, fată de aproapele cu care munceşti şi trăieşti vrând nevrând o viaţă.

O felicit pe doamna Maria Panciuc-Bucătaru şi aştept cu nerăbdarea şi alte lucrări promise".

LACRIMILE MAMEI  a recitat actriţa Narcisa Vornicu
O mamă plânge
În faţa fiului încă mic,
În lacrimi repetă întristată:
Am obosit, am obosit.

Copilul aproape nu priveşte
La chipul mamei îndurerat,
El crede că mama nu-i supărată
Că mereu pentru toate l-a iertat
(...)
De prea multă iubire, copilul
Nu mai ştie unde ajuns
El nu are obicei să se supere
Nici lacrimi nu are de de curs.
(...)
Încearcă mama să-l facă să priceapă
Că nu-i bine să se comporte aşa,
Ar dori ca fiul ei să înţeleagă

Că greu le este în fiecare zi.
E singură, căci unul din părinţi
Este în lume să aducă bani,
Ea este doar cu micul ei odor
Actriţa Narcisa Vornicu
Ce zilnic îi aduce un dar.

E vremea să înveţi pui de om
Că viaţa nu e numai o plăcere,
În muncă, în iubire, în multe zile,
Găseşti de toate, până şi durere.
(...)
De ce crezi tu că mama ta e de granit,
De ce în fiecare zi o necăjeşti,
Căci o vei pierde, pui frumos de om,
Şi atunci va fi târziu s-o mai iubeşti!

De ce, copii, nu vă iubiţi părinţii
Precum ei vă iubesc pe voi,
De ce nu vă purtaţi cu mai multă grijă
Să-i mai scutiţi de griji şi de nevoi?
(....)
Părinţi, ajutaţi-i să cunoască valoarea vieţii
Pe copiii voştri cei răsfăţaţi,
Puneţi în antiteză copilăria voastră
Ce uneori nimeni de ea nu s-a ocupat.
Bucureşti 2013
Actorul Cezar Amitroaie
NU MĂ PRIVI  a recitat actorul Cezar Amitroaie

Nu mă privi,
Ia-mă doar de mână
Şi mergi lângă mine
Cu pas încetinit.

Ni mă privi,
Te uită doar la drum
Şi calcă praful,
Nimic nu am să-ţi spun.

E prea târziu
Să-mi spui cuvinte mari,
Timpul s-a furişat,
De frumuseţe ne-a prădat.

Strănsoarea măinii tale
Va fi ca o pecete,
Pusă pe viaţa mea
Trecută pe-ndelete.
Nu mă privi,
Nu pot vedea ce vrei,
În suflet mai păstrez
Doar ochii tăi.

Rămânem cu enigma
Ce nimeni n-o înţelege,
Eu mă-nchin iubirii
De tine să mă lege.
Botoşani 2013

Etnograf Steliana Băltuţă
,,O zi însorită, o zi luminoasă, o zi deschisă ca sufletul doamnei Maria Panciuc Bucătaru, care ne-a făcut de atâtea ori daruri frumoase şi sigur sunt daruri de suflet, pe care trebuie să le păstrăm peste timp. Atât versurile cât şi proza cuprind iubire, dar şi observaţii atente asupra lumii ce ne înconjoară.
Sunt sute de versuri în volumele publicate:
LACRIMI DE CRISTAL-457 pag., INSINGURARE-544 pag. VALEA DORULUI-475 pag, INCHINARE IUBIRII-293 pag, şi romanul proză, DRAGOSTEA DINTÂI-344 pag.
Mereu doamna Maria Panciuc Bucătaru, a căutat forţa de a merge mai departe.
În poezia,, Caut putere”,  din volumul ,,INSINGURARE, Ed Quadrat, 2012 ne confirmă versurile :
 ,, Cred că trebuie
Să ne conectăm la ceva,
Să nu ne sece izvorul,
Din care se regenerează
Viaţa şi sporul.
Să cauţi mereu
Sprijin în tine,
Acolo vei găsi
Gramul de bine!”

Darul pe  care ni-l face în prag de toamnă, autoarea,  încă două  volume,  unul de versuri ,, ÎNCHINARE IUBIRII” şi unul de proză ,, DRAGOSTEA DINTÂI”, , Ed. Quadrat, 2013, Botoşani, apar pe un fundal de descriere al personajului principal din roman Dorina, descriere care apare în capitolul XVI , pag. 164.
,,Toamna, ca o regină se instalase peste tot. A adus cu ea ruginiul din belşug şi în mii de nuanţe, de la auriu deschis, până la arămiul ce a îmbrăcat totul.
Cărările le-a pavat cu frunze moarte ce alcătuiau covoare  speciale pentru drumurile lăturalnice casei mele cu cerdac.”
Atât versurile cât şi proza îndeamnă la o lectură binecuvântată pentru sufletele cititorilor.
O felicităm pe doamna Maria Panciuc Bucătaru, autoarea celor două volume lansate azi, aici, la Biblioteca Judeţeană Botoşani, şi aşteptăm următoarele apariţii editoriale, care vor fi volume documentare" a afirmat etnograf Steliana Băltuţă.
,, Închinare iubirii” , exprimă sentimentele înălţătoare ce ni le dă iubirea în trecerea noastră pe Pământ, dar şi marea îngrijorare a ceea ce pierdem mereu. Dragostea  de ţară ,,începe să fie tot mai rară”, şi poate din aceste cuvinte dureroase, s-a născut o carte în care au început să mă doară ,, toate iubirile lumii”.
Fără iubire de ţară, nici un fel de iubire nu –şi poate atinge noi valenţe.

Cu gândul la o lume mai bună, dorim pace şi iubire pe Pământ". 
autoarea Maria Panciuc-Bucătaru 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu