sâmbătă, 2 februarie 2013

Oameni politici de seama, animati de idei înaintate, care au adus o contributie pretioasa la progresul general al ţării.


24 ianuarie-ziua Unirii Principatelor Romane, va reprezenta mereu, un reper esential in istoria noastră, etapa a inceputului cristalizării statului român modern. In acest context, numele lui Mihail Kogălniceanu (identificat in mod organic cu marele eveniment), devine mai actual ca oricând.
                     Personalitate complexă a istoriei României, Mihail Kogălniceanu (1817-1891) s-a remarcat in multiple domenii. Istoric, publicist, om politic, editor- a fost mai presus de toate un spirit european si un patriot luminat, care a demonstrat in toată activitatea sa, spirit de initiativa, echilibru si inteligenta pragmatică. Prim-ministru al Romaniei (1863-1865) a fost colaboratorul principal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, de numele său fiind legate reforme esentiale: secularizarea averilor mănăstiresti, legea rurală, legea electorală, etc. Mihail Kogălniceanu a fost cel care a rostit in cadrul Adunării deputatilor, discursul prin care era anuntată proclamarea independentei de stat a României (1877).
            Numele său a dominat efectiv perioada 1859-1890, mobilitatea intelectuală deosebită, impunându-l ca pe un exponent strălucit al spiritualitătii românesti. A crezut constant in necesitatea modernizării societătii, implicându-se energic in acest sens. Ideolog al miscării revolutionare dela 1848, cunoscător avizat al realitătilor europene (indeosebi occidentale) ale timpului sau, a fost in egală măsură un teoretician si un practician inspirat. Orator capabil să construiască imagini plastice si profunde, spontan, avea capacitatea de a emotiona auditoriul, reusind totodată, să ofere argumente pertinente.
             Ca istoric, a contribuit in mod esential la valorificarea patrimoniului documentar al poporului român, fiind considerat, totodată, primul istoric in sensul modern al termenului, din spatiul românesc. Initiator al unor publicatii cu profil istorico-literar, cu un rol extrem de important in epoca, Mihail Kogalniceanu făcea in mod frecvent trimiteri cu caracter istoric, scopul urmărit, fiind o mai bună intelegere a fenomenelor socio-politice ale prezentului. Talentul său literar a fost o evidentă, Nicolae Iorga apreciindu-i virtutile de portretist si capacitatea de sinteză. Temperament romantic, M. Kogalniceanu a făcut obiectul mai multor comentarii, care aveau in vedere inclusiv aspecte ale vietii sale private, presarată cu episoade mai mult sau mai putin controversate. La nivelul opiniei publice , s-a bucurat insă, de un urias respect, fiind un personaj care impunea, ori de câte ori se pronunta, asupra unei chestiuni cu caracter social, politic sau cultural.
            Intuitiv, realist, cu o indiscutabilă capacitate de anticipare a viitorului poporului său, Kogalniceanu apartinea acelei categorii de autentici oameni de stat, care au inteles inaintea multor contemporani ai lor, comandamentele viitorului. A fost un democrat sincer, care nu si-a abandonat niciodată crezul, sub aspect ideologic fiind incadrabil liberalismului.
(Autor:Conf. dr. Cristian Sandache -Rector al Universitatii "Mihail Kogalniceanu" Iasi)

Devenit domnitor, Alexandru Ioan Cuza a dus o susţinută activitate politică şi diplomatică pentru recunoaşterea Unirii personale (1859) de către puterea suzerană şi Puterile garante şi apoi pentru desăvârşirea Unirii Principatelor Române pe calea înfăptuirii unităţii constituţionale şi administrative, care s-a realizat în ianuarie 1862, când Moldova şi Ţara Românească au format un stat unitar cu numele de România, cu capitala la Bucureşti, cu o singură adunare într-un singur guvern. 

În perioada imediat următoare, Alexandru Ioan Cuza a iniţiat şi realizat schimbări structurale pe plan social-economic, politic şi cultural, care au deschis o nouă etapă în dezvoltarea istorică a statului naţional român. Astfel, domnitorul Cuza, cu concursul lui Mihail Kogălniceanu, cel mai apropiat sfetnic şi colaborator, şi al altor bărbaţi de stat remarcabili, a înfăptuit un larg program de reforme, menit să contribuie la consolidarea şi modernizarea statului român, între care un loc important l-au avut: legea privind secularizarea averilor mănăstireşti, inclusiv a celor ,,închinate” Locurilor 

În decembrie 1863, prin care mai mult de un sfert din teritoriu ţării intra în proprietatea statului; legea pentru organizarea puterii armate în România (februarie 1864); adoptarea în 1864 a unei noi Constituţii (Statul dezvoltător al Convenţiei de la Paris) şi a unei noi legi electorale (iulie 1864) menite să asigure întărirea puterii executive şi o mai largă reprezentare în parlament; Prin reforma agrară (august 1864), care prevedea eliberarea ţăranilor şi împroprietărirea acestora cu pământ prin răscumpărare; promulgarea Codului penal, a Codului de procedoră penală, precum şi a Codului civil (decembrie1864); legea asupra instrucţiunii (decembrie1864) potrivit căreia învăţământul primar devenea obligatoriu, general şi gratuit şi se dezvoltă învăţământul secundar şi cel superior ş.a. 

În timpul domniei lui Cuza s-au înfiinţat universităţiile din Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864). Reformele înfăptuite de Alexandru Ioan, îndeosebi reforma agrară şi cea electorală, au întâmpinat o puternică opoziţie din partea conservatorilor şi liberal-radicalilor, care, uniţi într-o conjuraţie, cunoscută în istorie sub numele de ,,monstruasa coaliţie”, l-au silit să abdice (1123 februarie 1866). 
Exilat, domnul Unirii şi al marilor reforme şi-a petrecut restul vieţii dincolo de hotarele ţării, mai ales la Viena şi Florenţa.                                                                     
Generatia care a înfaptuit marele ideal al Unirii din 1859 si care înfaptuise revolutia de la 1848 avea în frunte înflacarati patrioti, ca: Mihail Kogalniceanu, Vasile Alecsandri, Costache Negri, AlexandruIoan Cuza, Vasile Malinescu, Constantin A. Rosetti, fratii Ion si Dumitru 

Brătianu, Dimitrie Bolintineanu, Cezar Bolliac, Nicolae Orăşanu s.a
Carturari si oameni politici de seama, animati de idei înaintate, au adus o contributie pretioasa la progresul general al ţării. ( sursa Wikipedia)

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu