sâmbătă, 9 februarie 2013

Din cartea,,Despre arta păpuşarilor români" (Ed.Sedcom Libris, Iaşi 2012),Convorbire Toma Hogea cu Lucia Olaru Nenati


Convorbire Toma Hogea cu Lucia Olaru Nenati fost director al Teatrului ,, Vasilache" şi secretar literar.
                             
1.      Istoria teatrului de papusi ,,Vasilache,, din Botoşani, atestă faptul că, în perioada 1977 - 1986 aţi fost la conducerea acestei instituţii teatrale. Lucia Olaru Nenati, om de litere, om  de cultură, din urbea botoşăneană, trece pragul teatrului  ,,Vasilache,, şi, astfel, începe o nouă etapă, pentru această instituţie artistică. Vă invităm să ne mărturisiţi detalii, despre prima zi când aţi poposit în teatru, ca director şi povestiţi-ne despre ,,marea familie de păpuşari, care exista, atunci.
Lucia Olaru Nenati:
        ,, Intr-adevăr, în traseul meu profesional, destul de aglomerat, există o etapă, chiar cea mai de durată, alocată teatrului de păpuşi. Acest lucru s-a datorat unor factori de o natură mai complicată, ce ţin de relaţii interumane, de interese, de orgolii, adică acel conglomerat ascuns ce, nu o dată, stă la baza faptelor din stratul de la suprafaţă din  orice fel de istorie. Rezumând, venirea mea în Teatrul de păpuşi “Vasilache” din Botoşani s-a datorat indirect relaţiei mele cu instituţia muzeală de la Ipoteşti, unde am lucrat nişte ani ca urmare a  alegerii acelui loc la repartiţia ministerială ce  guverna pe atunci traseul  profesional al absolvenţilor de facultăţi. Am încercat să fac la Ipoteşti ceea ce puteam eu mai bine pentru onorarea prestigiului acelui loc. Deşi eram singurul angajat de specialitate – în afară de postul meu de muzeograf  mai existând doar o femeie de servici – m-am străduit să adun obiecte, documente, mărturii etc. pasibile a deveni exponate muzeale, am avansat ideea reconstruirii casei memoriale după temeliile originale a căror poziţie am identificat-o prin deducţie, am realizat tematica noii expoziţii, am realizat o lucrare-proiect ce cuprindea modulii viitoarei structuri a acelui aşezământ, ocupându-mă aprig de reconstituirea primului modul si obiectiv: refacerea casei memoriale ş.a. Cum lucrurile căpătau pe zi ce trecea importanţă, atenţie şi chiar faimă, s-a întâmplat că, nu cu mult timp înainte de inaugurarea casei reconstruite, am fost chemată la «organe» şi anunţată că în urmă cu o zi, la înaltul comitet ce dirija destinele vieţii sociale ale locului, se hotărâse ca eu să fiu mutată din funcţia de muzeograf la Ipoteşti în aceea de  directoare a Teatrului de Păpuşi «Vasilache», un post vacantat prin decesul directorului predecesor, Tache Dobrescu, un foarte talentat scenograf, butafor, în genere, specialist în acea meserie. Protestele şi uimirile mele au fost zadarnice, totul trebuia făcut aşa cum se decisese «de  sus » aşa că, mai târziu,  în ziua inaugurării noii case memoriale refăcute eu mă aflam în rând cu pionierii în ploaie şi nu pe podiumul unde se ţineau discursurile festive în care, fireşte, nici nu s-a pomenit numele meu. Nu pot să ştiu dacă acesta a fost, de fapt, scopul ascuns al mutării mele, aşa cum au presupus unii, destul că aşa am ajuns să «aterizez» la Teatrul de păpuşi, un loc foarte depărtat pentru mine de transa universului  eminescian în care trăisem până atunci şi un domeniu aflat la distanţă planetară de ceea ce făcusem până atunci. Aşa că sosirea mea acolo a fost una destul de ciudată şi, mai ales, nu prea entuziast primită, dat fiind că nu aveam nici o legătură cu domeniul, că eram foarte tânără, şi, nu în ultimul rând, că membrii micului dar de loc sfiosului colectiv îşi făcuseră deja tot felul de socoteli şi presupuneri pentru succesiunea în acel post iar venirea mea a fost de natură să le dea planurile peste cap şi deci să-i contrarieze din toate punctele de vedere. Aşadar, eu am purces  în acea muncă având din pornire un mare şi complex handicap pe care nu mi-a fost de loc uşor să-l depăşesc. 
Acestea erau deci împrejurările  (conform aserţiunii lui Ortega Y Gaset: “eu sunt  eu şi împrejurările mele”), în care a trebuit să evoluez mai departe, având încă sufletul rănit proaspăt şi grav după Ipoteştiul meu funciar. Iubeam însă copiii şi aveam eu însămi un copil, pe scumpa şi neasemuita mea  Andreea (azi cumulând în identitatea ei o aparenţă de «Signorina Barbie» şi structura unui cărturar savant), iar atunci tocmai urma să vină pe lume un altul, adică mezina mea, redutabila personalitate de azi, Antonia, care azi se implică şi ea în aria culturii, dar pe alte meleaguri.  Aveam să mă străduiesc apoi din greu să depăşesc acest handicap, să învăţ din mers «alfabetul» noii profesii şi  să ajung la esenţa acelei activităţi. Şi pot spune că am reuşit să fac, împreună cu acel colectiv talentat şi plin de personalitate,  foarte multe lucruri  în acel deceniu petrecut la Teatrul “Vasilache”, pentru care mi-ar trebui o carte întreagă doar pentru asta, ca să le povestesc şi să le evoc împrejurările şi semnificaţiile.
            Incercând să le rezum, pentru echilibrul naraţiunii, pot spune că: am realizat multe zeci de spectacole, după un repertoriu structurat conform unor principii de echilibrare, în: naţional şi universal, clasic şi contemporan, piese şi autori celebri de notorietate (Eminescu, Sadoveanu, Cezar Petrescu, Aristofan sau Oscar Wilde), ca şi debuturi şi premiere absolute, căutând şi reuşind în marea majoritate a cazurilor ca acestea să fie lucruri valoroase, agreabile, atrăgătoare, dar şi educative fără ostentaţie, care să rămână în memoria copiilor, să le marcheze mintea şi sufletul ca nişte elemente  formatoare foarte importante la acea vârstă, nişte şocuri emoţionale pozitive mai eficiente decât o sută de lecţii teoretice.  Imi amintesc acum cu nostalgie de spectacolul după  Dumbrava minunată de M. Sadoveanu, de Fram ursul polar ori Scufiţa roşie, de  Albă ca zăpada, Povestiri de buzunar ori Crenguţa, de  Soarele furat, Pasărea de aur, Pescarul şi sirena şi câte altele!  Pentru a realiza asemenea spectacole  am atras colaboratori de mare calitate, după ce am făcut aceeaşi muncă de detectiv ca la Ipoteşti pentru depistarea valorilor, de astă dată a celor umane, şi i-am invitat  să lucreze cu colectivul teatrului nostru, cătând să le fac, pe cât era posibil, şederea agreabilă şi colaborarea  interesantă.
          Pentru că la venirea mea teatrul nu avea nici regizor nici scenograf, am putut invita din toată ţara specialişti precum: Kovacs Ildiko de la Cluj, Ion Puiu Stoicescu de la Bucureşti (o vreme regizor angajat), Simo Enikö şi Liviu Steciuc de la Braşov (un adevărat magician  care a luat de curând premiul UNITER, dar care pe  atunci încă nu era prea cunoscut), Mircea Nicolau de la Galaţi (azi un plastician cu expoziţii foarte apreciate în Germania),  Petru Valter de la Bacău, Eustaţiu Gregorian de la Craiova, Mircea Petre Suciu de la Bucureşti,  Maria Mierluţ de la Oradea, Magda Bordeianu,  Natalia Dănăilă, Ctin Brehnescu şi Axenti Marfa de la Iaşi, dar şi regizorul teatrului vecin E.T. Borduşanu,  şi încă mulţi alţii cu care împreună  am realizat spectacole reuşite pe care le-am scos în lume la festivaluri şi în afara graniţei, în Occidentul pe care-l reprezenta pe atunci, de pildă,  Iugoslavia (Festivalul internaţional al copilului  de la Sibenik unde am “rupt gura târgului”şi am făcut o impresie uluitoare) sau de la Varna cu efect asemănător şi desigur cu premii strălucitoare. Dar am  urmărit şi participarea  la mai toate manifestările de breaslă din ţară: la Bucureşti, la Bacău, Brăila, la Constanţa, Cluj, Galaţi, Sinaia, la Timişoara, oriunde se aduna şi prezenta miraculoasele ei spectacole marea familie a păpuşarilor în care ne-am făcut prieteni statornici, unde eu cuvântam la colocvii teoretice, pledând avântat pentru virtuţile artei păpuşăreşti iar colegii mei păpuşari  îşi dovedeau tot mai cu curaj măiestria, dar  aveau şi foarte multe de  învăţat şi, mai ales, puteau să se compare astfel cu ceilalţi performeri ai acestei bresle deosebite, să ţină pasul cu ei,  să se autoevalueze şi prin asta să auto evolueze.
          Să nu uit să spun că  m-am implicat şi personal  atunci când era necesar, făcând  scenarii, dramatizări, piese originale, regie, versuri pentru muzică etc., afişe, articole de prezentare a teatrului pentru presă  etc., deci am intrat deplin în interiorul vieţii teatrale al cărei alfabet l-am deprins repede şi l-am folosit cât am putut eu mai bine. Imi amintesc, de pildă, de spectacolul cu Scufiţa roşie pe care l-am conceput regizoral  ca un musical păpuşăresc unde eu am compus versuri pentru partiturile solistice iar Valentin Dobrescu a făcut muzica şi scenografia şi care a ieşit foarte atrăgător încât veneau copiii cu părinţii lor să-l vadă de câte patru ori. Pentru cineva din afara breslei  a fost chiat încurajator.
         Am primenit şi colectivul cu actori tineri şi talentaţi  (Mihaela  Dumitraş,  Ibica Leonte, Aurica Dobrescu ş.a.) formaţi apoi cu ajutorul păpuşarilor experimentaţi şi, nu în ultimul rând, al marii actriţe care a fost şi este Gabriela Nistorică, care a făcut şi atunci zeci de roluri performante şi cu care am colaborat mereu îndeaproape, în ciuda firii sale mereu impetuoase, şi care-mi reproşează mereu doar un singur lucru: că de ce am plecat de la teatru.  Acei  actori tineri de atunci sunt azi generaţia care trasmite « secretele » tradiţiei celor mai tineri.
          In acest tablou se înscriu şi cele două mari aniversări ale teatrului, cea a împlinirii vârstei de 25 şi apoi de 30 de ani de la înfiinţare care au solicitat iar eforturi  şi pregătiri deosebite, fonduri, cazări, rezolvarea de loc neimportantei probleme a meselor de protocol şi spectacole speciale; pregătirea de albume aniversare (care iată, azi vă ajută să aveţi în faţă sinteza activităţii din acea perioadă), primirea a numeroşi invitaţi de mare calibru, precum, de pildă, Dina Cocea, preşedinta A.T.M (predecesoarea UNITER-ului de azi) actriţa Ana Vlădescu de la Teatrul Ţăndărică şi mulţi alţii care ne onorau nespus de mult cu prezenţa şi cu saluturile lor speciale, ş.a. Amintirile acestor invitaţi dau mărturie că şi aceste strădanii n-au fost în zadar".

  1. Ce întelegeţi prin ,,tradiţie,, în arta păpusărească? Tradiţia poate constitui o piedică în calea evoluţiei?
 Lucia Olaru Nenati:
-      ,,Nu, în cazul teatrului de păpuşi, nu, de loc. De fapt, cred că e o falsă prejudecată, în general, aceasta despre tradiţia ca piedică, adică  purtând o semioză negativă. Eu privesc tradiţia în sensul ei de vehicol purtător al valorilor dintr-o epocă în alta, de la o generaţie la alta, sau, tot cu un cuvânt drag lui Eminescu al nostru, ca pe un factor de  organicitate, care preîntâmpină rupturile, pierderile păgubitoare. Or, în cazul de faţă, teatrul de păpuşi s-a structurat de-a lungul timpului exact prin acţiunea tradiţiei, adăugând carate de măiestrie şi semnificare în straturi concentrice cu fiecare nouă generaţie la fel cum îşi adaugă copacul anii în tulpină. Aşa că opinia mea este că e necesară o atenţie specială pentru prelevarea şi păstrarea mesteşugului păpuşăresc ca pe o valoare de patrimoniu care, o dată pierdută, nu mai poate fi recuperată, ci doar înlocuită cu altceva care poate fi o nouă valoare, dar nu o poate suplini pe aceea dispărută. 

3. Care credeţi ca era locul pe care-l ocupa, prin ceea ce făcea si cum făcea, echipa teatrului ,,Vasilache,, în perioada cand eraţi la conducerea instituţiei şi cum vedeţi relaţia scenă - public, astazi?  
In imagine foto  Colectivul Teatrului ,, Vasilache" la a 30 aniversare 1983
Lucia Olaru Nenati:
     ,,Echipa teatrului Vasilache a fost şi a rămas una redutabilă, valoroasă, dăruită cu talent şi stăpânire a meseriei şi atunci când am venit eu şi azi când au trecut ani de atunci - exact prin fenomenul transmiterii tradiţiei. Eu doar am încercat s-o înţeleg, să-i percep exact acea valoare specială şi specifică, să-i furnizez, după înverşunate căutări, cele mai bune piese, adică librete, ca premize ale viitoarelor spectacole, s-o “valorific“ la maxim, s-o determin să “dea” tot ce are mai bun, să-i creez condiţiile necesare, s-o promovez în lume, s-o fac cunoscută în faţa spectatorilor, a criticii, a oamenilor de teatru, s-o apăr în faţa eventualilor cârcotaşi, adică să contribui la situarea ei pe un eşalon superior în ierarhia axiologică naţională de breaslă.  Cred că faptul că am încercat şi diversificarea mijloacelor de expresie, utilizarea în paralel a  paravanului clasic, dar şi a multor  alte modalităţi şi tipuri de păpuşi, actori sau obiecte semnificatoare a însemnat o lărgire a ariei de adresare începând să cuprindă şi adolescenţa care azi a fost captată şi mai mult".

4. Cum vedeţi legătura dintre Şcoala de teatru şi Instituţia de spectacol? Cele două instituţii au un scop comun? In ce măsură se împlineşte acest scop?
Lucia Olaru Nenati:
          -,,Există, desigur, o foarte mare legătură, una de cauzalitate, mai ales acum, când există o formă de şcolarizare superioară a păpuşarilor, ceea ce pe atunci nu exista şi faptul constituia o mare frustrare pentru păpuşari, chiar un motiv supărător de inferiorizate salarială. Experienţa mea de la Teatrul dramatic « Mihai Eminescu » unde ştiţi că am fost directoare după trecerea de la Teatrul de Păpuşi, mi-a furnizat exemplul acestei legături căci am avut şansa să lucrez cu absolvenţi tineri, proaspăt ieşiţi din institutul de teatru  şi entuziasmul şi talentul lor, fasonat prin îndrumare calificată a făcut minuni, ca, de pildă,  în spectacolele realizate de generaţia lui Dan Puric, cel care şi-a început cariera la Botoşani în acea vreme.

5. Credeţi în puterea teatrului de a influenţa, pe de o parte, lumea interioară a artistului, iar pe de alta parte, pe cea a spectatorului, a copilului?
 Lucia Olaru Nenati:
        -,,Da, sună foarte frumos întrebarea şi chiar retoric, aşa că nu se poate răspunde decât afirmativ, deşi nu o dată în viaţa reală, poţi vedea în lumea de dincolo de cortină, atunci când lucrezi în teatru,  mari contradicţii între evanescenţa şi frumuseţea produsului artistic şi realismul foarte concret şi uneori contondent al acestei  lumi personale.  Dar despre efectul actului artistic asupra copiilor, acesta există cu certitudine, mai ales la vârsta fragedă căreia i se adresează teatrul de păpuşi. Copiii poartă toată viaţa în amintire impresiile puternice, răvăşitoare, pe care le-au trăit în sala cea mică unde au suferit ori s-au bucurat cu intensitate alături de personajele de lemn şi pânză, ba chiar li s-au substituit în imaginaţia lor. Asta produce o mare răspundere celor ce realizează aceste spectacole".  

6. Dacă încercăm să dăm timpul înapoi, ne amintim,cu siguranţă, de perioada anilor 1977- 1986, când  teatrele din România, mai cu seama cele de păpuşi,  traversau una din cele mai grele perioade din existenta lor, aceea a autofinanţării. Director fiind, cum aţi reuşit să depăşiţi acea etapă, ţinând cont de faptul că, în acel interval de timp, s-au petrecut cele mai multe şi majore transformări în cadrul teatrului ,,Vasilache,,?
 Lucia Olaru Nenati:
            ,,O, asta e un subiect ce ar putea furniza substanţa unui serial de televiziune, palpitant şi eroic, în orice caz, plin de  episoade tari, de natură a ţine spectatorul cu sufletul la gură. Păi a trebui să învăţ un fel de management sui generis, eu, poeta, venită din suavitatea visării eminesciene de la Ipoteşti. A trebuit să simt spaima cumplită de-a nu lăsa oamenii pe drumuri, fără pâine, cum s-a petrecut în alte teatre, chiar în ajunul Crăciunului, şi am făcut tot ce am putut ca să evit dezastrul, chiar dacă asta a însemnat pentru mine nopţi de frământări şi zile de  muncă înverşunată.  
-                                 Am căutat, în primul rând, să realizăm spectacole de calitate, atractive şi valoroase, am dezvoltat apoi un sistem de reprezentare a acestora pe o arie cât mai largă, aproape permanent în deplasare, cât mai flexibile, cu efectiv cât mai mic, cu decoruri cât mai lesne de transportat şi de montat în orice cătun unde, cu aceasta ocazie, se bucurau nespus copiii de acolo care nu mai avuseseră până atunci această şansă de-a vedea spectacole de teatru la ei acasă şi nici mai târziu nu aveau s-o mai aibă. Aşa că făceam turnee  pe rute lungi, organizate de impresari cu multă muncă şi cu multe probleme pe care trebuiam să le rezolv uneori de la distanţă (cauciucuri sparte la autobuz, cazări sau organizări nereuşite, conflicte în  colectiv sau cu terţi etc.),  dar  şi pe baza unor bune impresii de la vizionările precedente. In acest timp, la sediu, cealaltă jumătate din mica  trupă de numai 12 actori juca în sala proprie şi repeta noul spectacol, mereu la foc continuu, într-o atmosferă de intensitate creativă dar şi de mare încordare ce genera uneori inerente descărcări nervoase.
        Un alt mod a fost acela al sporirii surselor de câştig, diversificând prestaţia. Spre exemplu, am reuşit cu ajutorul soţului meu  şi al primarului de atunci, Ioan Cojocaru, realizarea unor aparate de divertisment comandate la IAPIT Bucureşti   pe care le-am amplasat în Parcul Eminescu pentru bucuria copiilor care se învârteau în acele maşinuţe ce aveau  formă de buburuze. Acolo făcea de servici şi rupea bilete întregul personal, fără excepţie, pe bază de grafic şi aşa se mai câştigau câteva salarii. Iar ca să nu dau pe nimeni afară atunci când mi s-a cerut acest lucru “de sus”, diminuându-se schema de personal, am trecut pe unii angajati pe câte o jumătate de normă până a trecut urgia. Mai sunt şi acum oameni în teatru care-mi mulţumesc şi azi pentru că au putut rămâne astfel în teatru atâţia ani.
           Toate acestea au cerut o muncă neîntreruptă, fără răgaz, căci, de fapt, eu eram şi secretar literar şi director artistic şi director administrativ şi tot ce mai era nevoie, mai ales când s-a înfiinţat administraţia comună care a concetrat la Teatrul “Eminescu” puţinul personal administrativ al celor trei instituţii de spectacol, respectiv teatrele şi filarmonica. Invăţasem un soi de evidenţă economică personală, rudimentară, dar după care mă ghidam aşa încât înainte, de a pleca din teatru, ţin minte că fila de raportare a indicatorilor de plan arăta un aspect de-a dreptul idilic: toţi indicatorii de îndeplinit fuseseră depăşiţi, în primul rând capitolul spectacole care erau şi susţinute prin cronici şi ecouri pozitive provenite de la critică si public, iar capitoul cheltuieli arăta o prudentă aproiere dar niciodată depăşire a liniei îngăduite. Am păstrat pe undeva foaia aceea ca pe o nescontată performanţă. Ca să vă puteţi face o idee, pot să vă povestesc un lucru revelator. Şi anume, că  de când am venit în teatru, am început să fac demersuri intense pentru a dobândi un autobuz nou căci cel vechi şi hârbuit ne făcea mari necazuri pe lungile trasee ale deplasărilor noastre sine qua non. După luni de presiuni neîncetate, am primit în sfârşit vestea că ni s-a repartizat un autobuz nou şi  trebuia doar să merg la Consiliul  judeţean să semnez de primirea repartiţiei după care urma dobândirea autobuzului. Numai că, ajunsă acolo, am constatat că liftul nu merge şi a trebuit să urc pe jos până la ultimul etaj de unde m-am întors victorioasă cu repartiţia. Doar că aceea s-a dovedit a fi ultima mea zi de sarcină şi chiar în noaptea aceea a venit pe lume mezina mea Antonia, care a fost  deci de-o vârstă cu atobuzul teatrului".
    

7.Teatrul de Papuşi ,,Vasilache,, a avut unul din cele mai frumoase şi originale festivaluri de gen din ţară, ,,Gala recitalurilor papuşăreşti,,. Aţi fost iniţiatorul acestui  minunat gând artistic, dar, din păcate, acest proiect minunat a dispărut. Ca om de cultură, ca om de teatru,  cum comentaţi acest lucru?
Lucia Olaru Nenati:
-       ,,Da, într-adevăr, în anul 1980 am organizat prima ediţie a unui festival naţional de anvergură intitulat Gala recitalurilor păpuşăreşti unde au participat cu recitaluri actori din multe teatre din ţară iar ca invitaţi sau membri în juriu, personalităţi de prim rang ale teatrului românesc precum Ion Lucian (preşedinte de juriu),  mirabila  actriţă Brânduşa Zaiţa Silvestru, directoarea Teatrului Ţăndărică – artista emerită Margareta Nicolescu ş.a. Au evoluat şi concurat atunci pe scena micului nostru teatru de păpuşi teatre din: Arad, Iaşi, Galaţi, Craiova, Alba Iulia, Oradea,Cluj Napoca, Bacău, Bucureşti, şi desigur, Botoşani cu mai multe prestaţii. In afara acelei evoluţii aceşti actori au avut posiblitatea ca, împreună cu specialiştii teatrologi, jurnaliştii de cultură etc. să se pronunţe şi teoretic în cadrul unui colocviu cu tema: Recitalul păpuşăresc, modalitate scenică cu spcific complex. Trofeul Galei a rămas acasă, nu din pricina vreunei reverenţe de politeţe faţă de gazde, ci datorită inegalabilei Gabriela Nistorică aceea care, împreună cu regretatul actor Iuliu Bocoş au realizat un recital superb intitulat «Oul discordiei» cu ajutorul calificat al regizorului Ion Puiu Stoicescu.  Trebuie să menţionez şi recitalul Doi căţei isteţi, susţinut de actorii Sergiu Grigore (şi el premiant la diferite competiţii) şi Al.Brumă, care au reprezentat şi ei cu profesionalism “culorile“ teatrului gazdă. Trofeul dobândit atunci, o creaţie din lemn şi marmură, semnată de talentatul Valentin Dobrescu, a rămas mult timp în biroul teatrului după plecarea mea, printre multe alte trofee care se aglomeraseră până la refuz în acea perioadă, în ciuda ascezei economice, până când se pare că aceste lucruri au deranjat pe unii succesori ai mei doritori a face uitat trecutul şi care, zice-se, au aruncat toate acele obiecte prăfuite la gunoi. Gala a stârnit o considerabilă mişcare de animaţie în presă, fiind percepută ca un eveniment teatral de excepţie şi comentat ca atare, ca, de altfel, şi alte spectacole şi prestaţii ale noastre, care nu mai erau, ca până atunci prezentate doar în ziarul local Clopotul, (altminteri o publicaţie cu o serioasă aplecare culturală), cu şi în Ateneu,Teatru, România liberă  s.a. şi preţuite de nume  cunoscute ale teatrului precum Valentin Silvestru, Dina Cocea, Ioana Mărgineanu, Virgil Munteanu ş.a .  
           Vreau să mai adaug aici un amănunt tulburător şi extrem de semnificator pentru trena de calde amintiri pe care a lăsat-o în timp acel eveniment. Ştiţi  că marele actor Ion Lucian s-a stins nu de multă  vreme. Ei bine, cu puţine zile înainte de-a muri m-am trezit pe Facebook cu o invitaţie din partea lui de a-i accepta prietenia, după modelul atât de practicat pe acest canal de comunicare. Desigur că i-am răspuns afirmativ cu mare bucurie aşa că el azi figurează încă în lista mea de prieteni. Abia după ce am aflat că a plecat, am perceput acel semn de viaţa primit de la el, ca pe un tulburător rămas bun pe care el, om cu mintea limpede, a dorit să şi-l ia de la cei pe  care i-a considerat oameni apropiaţi. Faptul că m-a numărat printre aceştia în chip testamentar, are o valoare nespusă pentru mine.   
           Revenind, trebuie să spun că după măreţul Decembrie ‘89  Gala  a fost reluată de către directorul Mihai Elvădeanu care i-a dat caracter internaţional şi aşa a mai dăinuit un timp până când s-a stins de bătrâneţe şi, mai ales, din lipsă de resurse de tot felul. Cum să comentez ? Doar atât: Păcat !" 

8. Oamenii din lumea teatrală românească, şi nu numai, cunosc  faptul că aţi scris  lucrări originale, traduceri, dramatizări, scenarii pentru teatru. Când rostim numele poetului Mihai Eminescu, cu emoţie şi recunoştinţă, venim şi facem o reverenţă, mulţumindu-va pentru tot ceea ce aţi făcut pentru marele poet roman. Vă  lăsăm pe dumneavoastră să ne povestiţi despre legătura teatrului ,,Vasilache,, cu  Mihai Eminescu. 
Lucia Olaru Nenati:
   -,,Intr-adevăr, chiar în noua mea ipostază, cea de secretar literar şi director al Teatrului de păpuşi din Botoşani, rămânând cu aceeaşi configuraţie spirituală marcat eminesciană în tot ce făceam, am căutat să găsesc şi aici, în noua mea  funcţie, o legătură cu Eminescu deşi aparent era greu de tras o cratimă între acesta şi Teatrul de păpuşi. In chip simbolic, primul lucru pe care l-am făcut intrând în micul birou de conducere al acelui teatru a fost să pun pe birou şi  pe perete portretul lui Eminescu  şi niciodată nu am acceptat ca acesta să fie înlocuit de portretul politic oficial obligatoriu pe atunci în cabinetele şefilor, deşi am avut de-a lungul timpului fel de fel de incidente din acest motiv, unele chiar amuzante. Portretul lui Eminescu a stat acolo până când l-am luat-o cu mine şi l-am postat pe perete la Teatrul « Mihai Eminescu » atunci când, mai târziu,  am fost mutată acolo tot pe neprevăzute şi tot din motive conjuncturale, adică de ivirea unui alt vacuum de personal.
     Antamând sectorul literaturii pentru copii, am redescoperit acea parte din opera lui Eminescu, recte basmele, adecvată vârstei şi gândirii lor, domeniu atât de miraculos şi evanescent în care poetul se vede că se va fi simţit în largul său  şi şi-a lăsat sufletul să visese ca nicăieri altundeva, dar şi să formuleze un discurs esenţialmente filozofic prin calea alegoriei simbolizatoare. Aşa am ajuns la concluzia că pot păstra şi aici o legătură cu Eminescu explorând acea zonă a scrisului său din care a rezultat  mai întâi reluarea spectacolului Călin Nebunul apoi montarea scenică a basmului  eminescian Făt-Frumos din Lacrimă pentru care am invitat specialişti de la teatrul omolog ieşean, respectiv  pe  inegalabila Luluşa, alias regizoarea Natalia Dănăilă (fie iertată) şi pe Constantin Brehnescu, eu realizând dramatizarea şi  afişul spectacolului într-o manieră romantică. A rezultat un spectacol frumos, deopotrivă atrăgător şi captivant pentru cei mici dar care reuşea să păstreze pecetea eminesciană.  Intre timp cercetam calea de-a valorifica  scenic şi  alte scrieri adecvate ale lui Eminescu, (povestea neterminată Borta vântului ş.a.) dar, nu în ultimul rând, foloseam orice prilej pentru a atrage copiii la teatru şi de a-i antrena în comentarea, aprofundarea celor văzute pe scenă, ajutându-i să înţeleagă mai bine mesajul eminescian şi, în general, discursul teatral atât de apropriat  omului de teatru care a fost Eminescu, pregătindu-i, de fapt, pentru devenirea de mai târziu ca spectatori ai actului artistic şi cultural.  In general, teatrul de păpuşi a intrat atunci într-o mai mare măsură în rândul instituţiilor de cultură ale oraşului implicate în marele program de promovare a  valorilor spirituale speciale cu care Cel de Sus a dăruit acest ţinut şi în primul rând, a lui Eminescu, prin participarea la Zilele Eminescu, de pildă, în al căror program au figurat spectacolele noastre şi la care au participat membrii colectivului nostru în fel şi chip. In general, prin participarea masivă a personalităţilor culturale din ţară şi din lume la aceste manifestări unde vedeau şi prestaţia păpuşarilor dar şi prin prezenţa noastră vizibilă în  mişcarea teatrală românească, am intrat într-o mai mare măsură în sfera culturală a ţării.   
Dar trebuie să menţionez aici  că atunci când eram la teatrul de păpuşi am intrat şi eu în aria acelui tip de discurs ingenuu alegoric, scriindu-mi în acei ani şi sub imperiul acelei “état d’âme” cărţile pentru copii, Când adoarme o buburuză şi mai târziu Băieţei clopoţei şi fetiţe luminiţe  care au constituit,  realmente,  succese editoriale, sau  cum se numesc astăzi, best sellers-uri, fiind tipărite la prima ediţie, cea de la Editura Junimea (unde am colaborat fructuos cu regretata Ada Fărtăiş),  în câte 80.000 de exemplare, fiind apoi reeditate încă de două ori.
        Dar dincolo de aceste lucruri, trebuie să spun, că şi acea perioadă ca şi celelalte din viaţa mea, a fost una de muncă încordată pentru a-mi face datoria cât mai bine şi aici căci ştiţi cum era modelul eminescian: orice slujbă a avut el n-a considerat-o niciodată o sinecură, ci s-a îndârjit să o îndeplinească în mod serios şi cu folos pentru “lucrul în sine” (că tot era să fie el doctor în filozofie!)".

9. Doamna Nenati, sunteţi un om care aţi scris şi aţi publicat foarte  mult, aţi călătorit  în Europa şi America, aţi avut şansa de a cunoaşte mulţi oameni de cultură, deosebiţi. Cum prefiguraţi dumneavoastră viitorul teatrului de animaţie din România?
 Lucia Olaru Nenati:
        -,,Ca multe alte lucruri din viaţa şi din ţara noastră, şi acesta este unul doldora de valoare, din păcate, insuficient relevată. Orice ieşire la un festival de breaslă produce uimire. Imi amintesc doar de efectul pe care l-a produs participarea noastră cu piesa Aventurile unei mici vrăjitoare  în regia lui Liviu Steciuc la festivalul internaţional al copilului de la Sibenik din fosta Iugoslavie. Am fost vedetele festivalului toţi ne întrebau, ne curtau, ne admirau, am dat interviuri si autografe. Adică măiestria regizorului – pe care l-am regăsit cu bucurie recent pe ecranul Galei UNITER în  calitate de  premiant – şi scenografului, împreună cu valenţele unui text bine ales şi dramatizat din multitudinea de oferte, cu priceperea, măiestria, intuiţia fină a păpuşarilor pot face adevărate minuni într-o artă specială, deosebită, sincretică, aceea în care nişte obiecte croite din materiale banale - lemn, pânză, polistiren, orice -  capătă deodată viaţă, de parcă s-ar da de trei ori peste cap  chiar ca în poveşti şi devin din CEVA, CINEVA. Devin, adică, nişte fiinţe dotate cu caracter, cu personalitate, cu umor, cu glasuri expresive, cu mişcări uimitoare şi în general, devin cuceritoare şi fascinante, mai ales pentru copii care şi aşa se joacă cu păpuşile atribuindu-le viaţă iar evoluţia scenică a acestora este ceva acceptat cu adoraţie entuziască de ei..  
           Ei bine, acestea toate sunt comori care, ca şi zăcămintele noastre de aur, de cupru, de petrol, de ape, de grâne, de păduri,  de muzică, de poezie, de folclor, sunt dăruite cu asupra de măsură acestui pământ de către Marele Ziditor şi tot ca şi ele, aşteaptă să fie mai preţuite, mai bine valorificate, mai puţin  irosite şi dispreţuite, mai  arătate lumii spre bucuria, folosul, faima şi  dăinuirea acestor comori". 


                   

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu