vineri, 22 februarie 2013

Partea a V-a-DIALOG GHEORGHE ŞCHIOPU – OVIDIU MUSTAŢĂ DESPRE GHEORGHE ŞCHIOPU ÎN PREAJMA ÎMPLINIRII VÂRSTEI DE 80 DE ANI


Ovidiu Mustaţă
Majoritatea inginerilor energeticieni din întreaga Moldovă au fost absolvenţi ai facultăţii de Electrotehnică de la Iaşi. Şi-au pus amprenta marii noştri dascăli nu numai pe pregătirea profesională, dar şi pe comportamentul în general al absolvenţilor acestei prestigioase şcoli. Care credeţi, dintre profesorii noştri, că au avut cea mai mare înrâurire asupra întregii noastre activităţi?


La facultate a avut parte de adevăraţi titani ca profesori

,,Evident, impresiile pot fi subiective de la un om la altul. Eu am avut şi am un sentiment de veneraţie pentru cei ce au menirea să modeleze oamenii, caracterele şi sufletele acestora.
Noi, la Iaşi, am avut parte nu de profesori, ci de adevăraţi titani: Alexandru Climescu şi Ioan Creangă la analiza matematică, respectiv, la geometrie analitică (ultimul a fost laureat al premiului de stat pentru Cursul de geometrie analitică), Dumitru Mangeron la mecanică teoretică care ne vrăjea pur şi simplu, Emil Luca la fizică, Vasile Corlăţeanu la maşini electrice, Simion Oprişor la centrale electrice, pe care-l urmăream, cu răsuflarea tăiată, când desena pe tablă schemele de protecţie prin relee, ca să observ cum funcţionează ansamblul menit să dea impulsul de declanşare întrupătorului automat, al elementului protejat.
Vasile Petrescu la Măsurări Electrice transforma ecuaţiile diferenţiale şi integralele în scheme de măsurare şi totul părea de-o claritate de cristal. N. V. Boţan făcea un curs de acţionări electrice aplicativ, de o mare frumuseţe. A fost cel mai prolific în ceea ce priveşte cărţile scrise şi publicate, dintre toţi profesorii noştri. Hugo Rosman, prin acurateţea scrisului şi prin eleganţa expunerii, ne făcea să trăim, să înţelegem fenomenele deosebit de complicate şi abstracte ale electrotehnicii".
,,Alexandru Poeată, tânăr pe vremea studenţiei noastre, a devenit cel mai redutabil reţelist al ţării. L-am invitat de mai multe ori la Bacău unde ne conferenţia, prezentându-ne ultimele noutăţi ale domeniului. L-am întâlnit la multe simpozioane. Când lua cuvântul era ascultat cu sfinţenie, avea
verbul ascuţit, ştia să lanseze cu mult farmec o ironie, atunci când trebuia şi o snoavă la timpul ei.
Vasile Prisacaru la iluminat electric, Alexandru Matei la Geometrie descriptivă şi desen tehnic, Gh. Vasiliu la bazele electrotehnicii, Emil Hanganu la aparate electrice, Carol Linde la maşini de ridicat, Leopold Sebastian la utilaj electric şi-au dăruit întreaga pricepere pentru a ne înarma cu cele necesare trecerii la exercitarea profesiei de inginer".
Ovidiu Mustaţă
- Nu uit că dumneavoastră aţi fost dirigintele de şantier al liniei de 110 kV Bicaz-Suceava care a început în primăvara anului 1959 şi s-a pus în funcţiune la 1 august 1960. Ne-aţi racordat la sistem! Legătura cu IRE Suceava a fost nu numai prin această linie dar şi prin relaţiile de colaborare dintre întreprinderile de la Bacău şi de la Suceava. Ce credeţi că ne-a unit în principal?
Gheorghe Şchiopu
,,M-am transferat la IRE Bacău la 15 ianuarie 1960, deoarece a trebuit să închei anul la întreprinderea de la care am plecat. Proiectarea liniei Bicaz-Suceava s-a făcut în anul 1959. Prin luna decembrie 1959, la unul dintre buletinele de ştiri, de noapte, s-a anunţat la radio Bucureşti, la ora 22:30, că s-a aprobat investiţia pentru realizarea LEA 110 kV Bicaz-Suceava, care urma să înceapă imediat după 1 ianuarie 1960.
La 15 ianuarie 1960, traseul liniei era predat. Au început lucrările de transportare a materialelor la sediile loturilor şi în diverse puncte de pe traseu. Lucrările s-au atacat simultan din cinci puncte (cele cinci loturi). Aceasta a permis punerea în funcţiune a liniei la 1 august 1960. Am avut şansa unică, să fiu angajat în acel moment la IRE Bacău, când a început execuţia efectivă a liniei, prilej cu care am trăit o experienţă extraordinară. Am învăţat şi de la proiectanţi şi de la constructori. Traseul liniei era încântător, am îndeplinit rolul de diriginte cu mare plăcere, cu interes, cu dorinţa de a învăţa, cu pasiune. Mărturisesc acum că eram mândru de faptul că regiunea mea, (judeţul Botoşani fusese inclus în regiunea Suceava, probabil de teama ca Ana Pauker, să nu înfiinţeze RSS Botoşani!). Consideram asta drept aportul meu la dezvoltarea zonei din care mă trăgeam.
Sigur că nu numai linia ne-a unit, aceasta n-a însemnat nici măcar prima legătură a IRE Bacău cu IRE Suceava, dar nici ultima. Au existat instalaţii proiectate de către IRE Bacău în zonele Rădăuţi şi Bucecea, înaintea acestei linii, deoarece IRE Bacău avea în exploatare instalaţiile energetice din întreaga Moldovă. Colaborarea cu IRE Suceava s-a intensificat după racordarea la SEN.
La 1 ianuarie 1961 s-a înfiinţat Întreprinderea Regională de Electricitate Suceava.
Eu am avut Ordin al Ministrului de numire ca şef de sector reţele Suceava, la înfiinţarea IRE Suceava, dar am convenit cu domnul Stoica să nu mă prezint la Suceava, apoi tot cu el am convenit să nu-mi părăsesc profesia în favoarea unui post la comisia economică a municipiului PCR Bacău, unde se făceau presiuni, de către secretarul cu probleme economice, să mă transfer acolo.
Colaborarea mea cu IRE Suceava a căpătat un aspect cu totul nou, după ce am început să particip la simpozioanele şi reuniunile tehnico-ştiinţifice, organizate de către IRE Suceava, din iniţiativa colegului meu Sfichi Romulus, sprijinit puternic de către dumneavoastră, în special. După ce-am devenit şeful Atelierului de proiectare, odată cu dobândirea mai multor grade de libertate şi, de ce să nu spun, în aspiraţia şi necesitatea de a accede cât mai sus, în domeniul cunoaşterii, am avut multiple colaborări cu energeticienii suceveni.
A mai fost un argument care ne-a apropiat. Este vorba de întâlnirile noastre curente la Serviciul Investiţii al CIRE şi MEE, la domnul Gabriel Bossard, la doamnele Pascaru şi Mureşan. Dumneavoastră veneaţi acolo în calitate de inginer şef adjunct cu investiţiile, proiectarea şi activitatea de construcţii-montaj cu noi propuneri de lucrări care trebuiau introduse în plan, iar eu în calitate de şef al serviciului de investiţii tras de multe ori la răspundere pentru că nu eram în grafic cu ritmul lucrărilor. Ştiu că IRE Suceava reuşea frecvent să realizeze lucrările din planul iniţial până în lunile septembrie–octombrie ale fiecărui an şi să primească prin redistribuire fonduri suplimentare de investiţii. Acest lucru se datora faptului că aveaţi un atelier de proiectare şi un şantier de construcţii-montaj foarte puternice.
Noi abia reuşeam să ne realizăm planul anual în ultimele zile ale anului şi aveam noroc de domnul director Popescu Dumitru, care dispunea măsuri ferme pentru realizarea acestuia.
Pe măsură ce timpul trecea, cele două întreprinderi desprinse din IRE Bacău, cu conduceri mai tinere şi mai dinamice, au depăşit în unele privinţe întreprinderea din care s-au născut.
Mai întâi cantitativ şi-au dezvoltat reţelele electrice, liniile şi staţiile de transformare pe seama investiţiilor, apoi calitativ şi-au modernizat mai repede instalaţiile, prin aplicarea tehnicilor de vârf (electronica, telecomunicaţiile şi informatica) în conducerea (comanda şi telecomanda) instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei electrice.
Aceste fapte, m-au determinat, ca imediat după numirea mea în funcţia de şef de atelier proiectare, să întreprind o serie de schimburi de experienţă, cu cele mai bune ateliere de proiectare din ţară. Primul schimb l-am efectuat la IRE Suceava, unde omologul meu ing. Hopulele Ioan m-a primit cu amabilitate, mi-a pus la dispoziţie toate informaţiile de care dispunea şi am devenit prieteni pentru totdeauna. Astfel de schimburi am mai făcut ulterior cu colegii de la Braşov, Cluj, Iaşi, Timişoara şi Bucureşti."
Ovidiu Mustaţă
- Eu trebuie să vă reamintesc că primul director al IRE Suceava, domnul inginer Vlad Vasiliu, a venit de pe postul de inginer şef adjunct cu investiţiile de la IRE Bacău. Al doilea director al IRE Suceava, domnul Barbu Emil, a venit de la IRE Timişoara de pe funcţia de şef al atelierului de proiectare. Noi am avut deci, de la înfiinţare în 1961 şi până în 1969, ca directori oameni foarte pricepuţi în domeniul investiţiilor. Eu doar am continuat această tradiţie.

La IRE Iaşi, domnul Preda Laurenţiu a fost primul director al întreprinderii, plecat tot de la IRE Bacău, iar al doilea a fost şi a rămas timp de 26 de ani inginerul Vasiliu Vlad – de asemenea format la şcoala IRE Bacău. Inginerul şef Balaurescu Dumitru tot de la Bacău provenise.
Într-un anume fel aceşti oameni şi-au arătat valoarea şi prin rezultatele pe care le-au obţinut în întreprinderile desprinse din IRE Bacău.

,,Da, aveţi dreptate şi cred că mai există un motiv major adevărat şi nu o justificare. Să nu uităm că în afara celor doi directori ai noştri, Stoica Gheorghe şi Popescu Dumitru, care au ajuns până în vârful ierarhiei la Bucureşti în MEE au mai plecat din IRE Bacău tot la Bucureşti la CIRE sau MEE şi domnii Daniliuc Vasile şi Mladinovici Aurel – ambii foşti directori economici – inginerii Moisa Aurel, Merişca Dorin, Florescu Ştefan şi economiştii Gociu Sava şi Burghele Constantin. Inginerul Ionaşcu, tot de la noi, a ajuns inginer şef al IRE Bucureşti iar inginerul Frâncu, fost şef serviciul investiţii al IRE Bacău, a fost promovat ca director al IRE Vrancea".  
Ovidiu Mustaţă
- Ştiu că atunci când s-a pus problema unei magistrale de foarte înaltă tensiune care să străbată Moldova de la Sud la Nord aţi susţinut ideea liniei de 400 kV şi aţi şi prezentat această  variantă pentru avizare la conducerea Ministerului Energiei Electrice. Cred ca ştiţi că abia în vara lui 2009 s-a pus în funcţiune linia 400 kV Gutinaş-Bacău-Roman-Suceava. Ce vizionar aţi fost!
Gheorghe Şchiopu
,,În calitate de şef al Atelierului de proiectare şi responsabil al lucrărilor ce se concepeau la Bacău, eram nevoit să prezint lucrările emanate din studiile întocmite la Bacău, mai întâi la CTE din IRE Bacău, apoi la CIRE şi ulterior la minister. De dezvoltarea SEN la minister răspundea din 1976, de când fusese promovat adjunct al ministrului, chiar domnul Popescu Dumitru, fostul nostru director.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu